Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvilke regler gælder for mærkning af kød og kødvarer?

​Udover de generelle mærkningsregler gælder der særlige regler for mærkning af kød og kødvarer, blandt andet mærkning af maskinsepareret kød samt kød tilsat lage. Dette gælder for alle kødtyper. Herudover er der særlige regler for kød fra kvæg og fjerkrækød.

​​​

Varebetegnelsen på stykker af kød, bør følge de alment kendte betegnelser for dyrets udskæringer Disse kan blandt andet ses på illustrationer fra Danske Slagterier og Landbrug & Fødevarer. Eksempelvis vil det være vildledende at markedsføre kød fra bov, som om den kommer fra skinken. I forhold til skinke er hovedreglen, at ”skinke” skal bestå af hele skinkemuskler, hvor muskelstrukturen er tydelig på hele overfladen. Er der tale om findelt kød fra skinkeudskæringen, kan man bruge betegnelsen ”fremstillet af skinkekød”. Mærkning med holdbarhed af hakket kød Hvis virksomheden ikke ønsker, at det hakkede kød skal være omfattet af de mikrobiologiske kriterier for fødevarer, skal det hakkede kød gives en holdbarhedsperiode på under 24 timer. Dette gælder uanset, om der er tale om kølet eller frosset kød. 24-timersreglen gælder kun for hakket kød, ikke for tilberedte produkter. Læs mere i Mærkningsvejledningen, bilag 3, og i Kommissionens forordning 2073/2005, bilag 1, kapitel 2. Hakket kød skal mærkes med fedtindhold For færdigpakket hakket kød skal mærkningen indeholde følgende angivelser: • ”Fedtindhold mindre end…” og • ”Bindevæv/kødproteinforhold mindre end…” . Læs mere i Mærkningsvejledningen kap. 14. Kød tilsat over 5 % vand skal indeholde særlig angivelse af dette Kød, der er tilsat over 5 % vand, skal i varebetegnelsen forsynes med oplysning om det tilsatte vand. Det vil blive vurderet vildledende at anvende betegnelserne "neutralmarineret", "naturelmarineret" eller lignende betegnelser for sådanne produkter. Læs mere i Mærkningsvejledningen, kapitel 7. Maskinsepareret kød skal mærkes med produktionsmetode Maskinsepareret kød betegnes som sådant ud fra produktionsmetoden. Såvel hårdt som blødt maskinsepareret kød skal angives som ”maskinsepareret kød” i ingredienslisten på fødevarer. Det må ikke medregnes som ”kød”. Mærkningsmæssigt skelnes der ikke mellem blødt og hårdt maskinsepareret kød. Dobbelt holdbarhedsmærkning I Danmark har vi fortolket mærknings- og hygiejnereglerne på en måde, der gør det muligt under visse betingelser at anvende dobbelt holdbarhedsmærkning for kød og kødprodukter. Den dobbelte holdbarhedsmærkning for henholdsvis køleholdbarhed og frostholdbarhed kan påsættes i de tilfælde, hvor virksomheden ved produktionens afslutning endnu ikke har besluttet, om varen skal sælges som kølevare eller som frostvare. Læs mere i Mærkningsvejledningen bilag 3 Kød skal mærkes med sundheds- og/eller identifikationsmærke Animalske fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med identifikationsmærke eller sundhedsmærke. Men i følgende tilfælde skal det i stedet mærkes med et nationalt mærke: • dyr, der er nødslagtet uden for slagteriet, og som godkendes af embedsdyrlægen • svinekød, der er undersøgt for tilstedeværelse af trikiner ved brug af trikinoskop-metoden, og som godkendes af embedsdyrlægen Læs mere i Mærkningsvejledningen, kap 14.2, samt artikel 5 i Hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Okse- og kalvekød samt fjerkrækød skal opfylde yderligere krav De yderligere krav for okse- og kalvekød kan du følge i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-okse-og-kalvekoed.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af okse- og kalvekød?] Der findes yderligere obligatoriske mærkningsoplysninger for fjerkrækød. For yderligere oplysninger henvises til emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx [Handelsnormer og varestandarder] og afsnittene "Fjerkrækød" og "Lovstof". Vær også opmærksom på de generelle mærkningsregler De generelle mærkningsregler finder du i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Vejledninger Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse nr. 234 af 6/3/2015 om mærkning m.v. af fødevarer Rådets forordning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder-lovstof.aspx [Handelsnormer og varestandarder (lovstof)] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Maerkning_og_markedsfoering_af_foedevarer_lovstof.aspx [Mærkning og markedsføring af fødevarer - lovstof] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-okse-og-kalvekoed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder-lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Maerkning_og_markedsfoering_af_foedevarer_lovstof.aspx
Loading...

 

 

Information vedrørende mærkning af slagtemetoderInformation vedrørende mærkning af slagtemetoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Information-vedroerende-maerkning-af-slagtemetoder.aspx040221aspx0htmlEmneside
Brug af forbrugerpanel ved vurdering af vildledende mærkning af fødevarerBrug af forbrugerpanel ved vurdering af vildledende mærkning af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbrugerpanel_vurdering_vildledende_maerkning_foedevarer.aspx040094aspx0htmlEmneside
Glutenfri produkterGlutenfri produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glutenfri-produkter.aspx040127aspx0htmlEmneside
Oprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderOprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oprindelsesangivelse-for-foedevarer-fra-Israel-og-israelsk-besatte-omraader.aspx040346aspx0htmlEmneside
Laktosefri produkterLaktosefri produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Laktosefri-produkter.aspx040273aspx0htmlEmneside
Oplysning om allergenerOplysning om allergenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oplysning-om-allergener.aspx040345aspx0htmlEmneside
HestekødHestekødhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hestekoed.aspx040148aspx0htmlEmneside
BlåbærBlåbærhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Blåbær.aspx039984aspx0htmlEmneside
Danske beskyttede produkterDanske beskyttede produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede-produkter.aspx039977aspx0htmlEmneside
Mærkning af aromaMærkning af aromahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maerkning-af-aroma.aspx040294aspx0htmlEmneside
Beskyttede fødevarebetegnelserBeskyttede fødevarebetegnelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede-fødevarebetegnelser.aspx039976aspx0htmlEmneside
NæringsdeklarationerNæringsdeklarationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Næringsdeklarationer.aspx040318aspx0htmlEmneside
Vejledning om økologiske fødevarerVejledning om økologiske fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-økologiske-fødevarer.aspx040517aspx0htmlEmneside
Ernærings- og sundhedsanprisningerErnærings- og sundhedsanprisningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx040062aspx0htmlEmneside
Markedsføring af kosttilskudMarkedsføring af kosttilskudhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Markedsføring-af-kostilskud.aspx040303aspx0htmlEmneside
Ø-mærketØ-mærkethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ø-mærket.aspx040337aspx0htmlEmneside
VarespecifikationerVarespecifikationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Varespecifikationer.aspx040516aspx0htmlEmneside
FødevarekvalitetFødevarekvalitethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fødevarekvalitet.aspx040087aspx0htmlEmneside
Vildledende mærkning af fødevarerVildledende mærkning af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildledende-mærkning-af-fødevarer.aspx040525aspx0htmlEmneside
KvalitetsanprisningerKvalitetsanprisningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kvalitetsanprisninger.aspx040267aspx0htmlEmneside
​Mærkning af fødevarekontaktmaterialer​Mærkning af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning.aspx040293aspx0htmlEmneside
Kontrol med beskyttede betegnelserKontrol med beskyttede betegnelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-beskyttede-betegnelser.aspx040251aspx0htmlEmneside
EU’s økologilogoEU’s økologilogohttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU_okologilogo.aspx040066aspx0htmlEmneside
Mærkning af genmodificerede fødevarerMærkning af genmodificerede fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-om-GMO-i-fødevarer.aspx040298aspx0htmlEmneside
Fødevarer markedsført til sportsfolk Fødevarer markedsført til sportsfolk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sportsprodukter.aspx040449aspx0htmlEmneside
Mærkning med økologiMærkning med økologihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-med-økologi.aspx040297aspx0htmlEmneside
Handelsnormer og varestandarderHandelsnormer og varestandarderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx040142aspx0htmlEmneside

Ændret 26. juli 2017