Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?

​Her kan du finde oplysninger om de generelle mærkningsregler. Visse fødevaregrupper har andre eller supplerende mærkningskrav, særskilt eller som en del af handelsnormer og varestandarder. Du bliver henvist til disse fra denne guide.

​​

Ønsker du oplysninger om mærkning af færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer? Obligatoriske oplysninger på færdigpakkede fødevarer Færdigpakkede fødevarer skal være mærket med følgende oplysninger: • ansvarlig mv. samt oprindelsessted • varebetegnelse • angivelse af ingredienser, herunder mærkning med oplysning om indhold af allergene ingredienser • mængdeangivelse af ingredienser (QUID) • alkoholindhold • koffeinindhold • nettoindhold • holdbarhedsangivelse samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter Læs nærmere i boksene nedenfor. Synlighed og sprogkrav for mærkningen Mærkningsoplysningerne skal være anbragt på emballagen et iøjnefaldende sted og må fx ikke ligge inde i pakningen. Det er op til producenten, om det skal ske ved prægning af/tryk på emballagen eller fx ved at vedhæfte en eller flere etiketter. Mærkningen skal være let at læse, må ikke kunne slettes, og skriftstørrelsen skal som minimum være 1,2 mm, dog er der andre regler for pakninger, hvor den største yderflade er under 80 cm². De skal have en skriftstørrelse på minimum 0,9 mm. Mærkningsteksten skal være på dansk eller på et sprog, der kun adskiller sig meget lidt fra dansk. Læs mere i Mærkningsvejledningen, kap. 3. Producent- og oprindelsesmærkning Det skal fremgå af emballagen, hvem der er ansvarlig for varen. Derfor skal der stå navn og adresse på den fødevarevirksomhed, der er ansvarlig for fødevareinformationen, og under hvis navn eller firmanavn fødevaren markedsføres. Hvis den ansvarlige for fødevareinformationen ikke er etableret indenfor EU, anføres importøren til EU. Kontaktoplysningerne skal altså være til en fødevarevirksomhed indenfor EU. Adressen kan godt være fx en webadresse eller mailadresse. Det afgørende er, at forbrugeren kan få kontakt med den ansvarlige. Nogle typer fødevarer SKAL være mærket med, hvilket land de stammer fra. Alle andre fødevarer KAN mærkes med oprindelse, undtagen visse olivenolier og olie af olivenpresserester. Læs nærmere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-foedevarer-maerkes-med-oprindelse.aspx [Hvornår skal fødevarer mærkes med oprindelsesland?] Læs mere i Mærkningsvejledningen, kap. 6. Varebetegnelse Alle fødevarer skal have et navn – en varebetegnelse – fx "tomatpure", "sennep" eller "leverpostej". Fabrikantens navn, et varemærke eller et fantasinavn kan ikke erstatte en varebetegnelse, men enkelte fantasinavne som fx "vingummi" og "forårsruller" har dog været brugt så længe, at de kan anvendes som varebetegnelse. Læs mere i Mærkningsvejledningen, kap. 7 og 17. Oplysning om behandlingsmåde Til varebetegnelsen skal der knyttes oplysninger om madens særlige behandling, hvis det er nødvendigt for ikke at skabe tvivl hos forbrugerne. Eksempler på sådanne oplysninger er "koncentreret", "røget" og "bagt". I enkelte tilfælde er der direkte krav om, at særlige behandlingsmåder altid skal oplyses. Det gælder fx for fødevarer, der er dybfrosne eller bestrålede. Hvis varen er dybfrossen, skal der også oplyses om, at forbrugeren ikke må nedfryse varen efter optøning, og om hvor længe varen kan opbevares under forskellige temperaturforhold. Læs mere i mærkningsvejledningen, kap. 7.6. Angivelse af fremstillingsdato Det er ikke nødvendigt at mærke fødevaren med pakkedato eller fremstillingsdato. Som forbruger kan man altså ikke forlange at få nogen af disse datoer oplyst, men på en del fødevarer fremgår oplysningerne som en service. Læs mere i mærkningsvejledningen, kap. 17.15 Angivelse af ingredienser Færdigpakkede fødevarer skal være forsynet med en ingrediensliste. Ved en ingrediens forstås ethvert stof, herunder tilsætningsstoffer og aromaer (fx koffein), som anvendes til fremstillingen, og som stadig er til stede i den færdige vare, eventuelt i ændret form. Hvis fødevaren indeholder allergene ingredienser, skal dette være særligt mærket. Det kan blandt andet nævnes, at allergene ingredienser skal fremhæves i ingredienslisten i forhold til de øvrige ingredienser. Læs mere om mærkning af allergene ingredienser i afsnit 18 i mærkningsvejledningen. Mængdeangivelse af ingredienser (QUID-mærkning) Fødevareproducenterne skal angive, hvor meget varen indeholder af væsentlige ingredienser, fx hvor mange rejer, der er i rejesalaten. Det er ikke alle ingredienser i en fødevare, som skal angives med mængde. Kun når producenten fremhæver ingrediensen i mærkningen, eller ingrediensen forbindes med fødevaren, skal mængden skrives på varen eller ingrediensen forbindes med fødevaren. At ingrediensen forbindes med fødevaren, gælder fx mængden af oksekød i gullasch eller mængden af rødbeder i russisk salat. Læs mere i mærkningsvejledningen, kap. 9. Mærkning med næringsdeklaration Læs nærmere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-der-vaere-naeringsdeklaration-paa-foedevarer-og-hvordan-skal-den-se-ud.aspx [Næringsdeklarationer – sådan skal virksomheder gøre] Angivelse af nettoindhold Nettoindhold betyder det samlede indhold uden emballage. Fødevarer skal mærkes med nettovægt (fx 1 kg), mens flydende madvarer skal mærkes med nettovolumen (fx 1 liter). For mad i fast form, der sælges i en lage, skal der også oplyses om den drænede vægt. Hvis man tager et glas med asparges som eksempel, er den drænede vægt mængden af asparges, mens nettovægten angiver det samlede indhold, dvs. både asparges og lage. Læs mere i mærkningsvejledningen, kap. 11 Opbevarings- og brugsanvisning Hvis madens holdbarhed er afhængig af særlige opbevaringsforhold, skal det stå på emballagen. Som eksempler på opbevaringsforskrifter kan nævnes "opbevares tørt og ikke for varmt, eller "opbevares i køleskab efter åbning". Der skal være en brugsanvisning, hvis der ellers vil være risiko for, at maden ikke bliver behandlet eller tilberedt på den rigtige måde. En brugsanvisning kan fx være nødvendig, fordi der er tale om en fødevare, der ikke er velkendt i Danmark, eller hvis en forkert behandling vil være forbundet med sundhedsrisiko. Der skal fx på visse typer bønner stå, at de skal udblødes og koges længe. Læs mere i mærkningsvejledningen, kap. 12.5 og 12.7. Mærkning på små pakninger Der er særlige regler for små pakninger, dvs. pakninger, hvis største overflade er mindre end 10 cm². Her er det tilstrækkeligt at oplyse om allergene ingredienser, varebetegnelse, nettoindhold og holdbarhed. Dog skal oplysninger om ingredienser desuden stilles til rådighed på anmodning af forbrugeren. Det er frivilligt, om man vil give andre oplysninger. Supplerende mærkningskrav på dybfrosne fødevarer Der skal mærkes med supplerende oplysninger på færdigpakkede, dybfrosne fødevarer. Det vil sige fødevarer, som efter dybfrysning og temperaturudligning overalt og uafbrudt holder en temperatur på -18 °C eller koldere, og som virksomheden ønsker at markedsføre som dybfrosne. Supplerende mærkningskrav: • Varebetegnelsen suppleres med oplysningen ”Dybfrossen”. • Oplysningen ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”. • Datoen for mindste holdbarhed ledsaget af det tidsrum, i hvilket fødevaren kan opbevares af modtageren, og af angivelsen af opbevaringstemperatur eller krav til opbevaringsudstyr. Kravene i dette afsnit gælder dog ikke for konsumis. Læs nærmere i Mærkningsvejledningen, kap. 16. Der er desuden krav om mærkning med frysedato på frosset kød, frosset tilberedt kød og frosne uforarbejdede fiskevarer. Nogle fødevaregrupper har særlige/supplerende mærkningsregler Der er særlige og/eller supplerende regler for mærkning af nogle fødevaregrupper. En del af disse har baggrund i handelsnormer og varestandarder for de enkelte fødevaregrupper. Du finder vej til mærkningskrav for de enkelte fødevaregrupper herunder. Mærkning ved salg over internettet Forbrugeren skal have adgang til de samme oplysninger ved køb over internettet som ved køb i en butik. Derfor skal de samme oplysninger, som er et krav på en færdigpakket fødevare, jf. art. 9 i fødevareinformationsforordningen, være oplyst på nettet i forbindelse med købet. Dette er dog med undtagelse af holdbarhedsangivelsen eller andre oplysninger, der af naturlige årsager ikke kan foreligge, før det konkrete produkt er fremstillet. Omvendt er der ikke ekstra krav som følge af salg over internettet, og fx skal oplysningerne være på færdigpakningen, men ikke nødvendigvis oplyses på nettet. Mærkning af fødevarer må ikke være vildledende Hvorvidt et produkt ved dets mærkning vildleder, konkluderes på grundlag af en konkret vurdering. Parametre, der kan spille ind ved denne vurdering, er: • elementer som fx illustrationer på emballagen • skrifttypografien, der er anvendt • farver • flag • generelle anprisninger i form af udsagn, udtalelser, mottoer, slogans med mere Alle disse elementer sammenholdt med den faktiske præsentation af fødevaren vil danne grundlaget for vildledningsvurderingen. Læs mere i mærkningsvejledningens kap. 17 og i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger] Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx[Mærkningsvejledningen] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_14_2561[Kommissionens Q&A's vedr. mærkningsforordningen – engelsk version] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/memo_14_2561 [Kommissionens Q&A's vedr. mærkningsforordningen – dansk version] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Mærkningsforordningen%20-%20sammenligningstabel%20m%20%20bekendtgørelse%20og%20direktiv%20-%2016122014.pdf [Mærkningsforordningen – sammenligningstabel mellem bekendtgørelse og direktiv] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Oversigtstabel%20over%20den%20nye%20mærkningsbekendtgørelse%2016122014.pdf [Oversigtstabel over den nye mærkningsbekendtgørelse] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Sammenligningstabel%20med%20mærkningbekendtgørelsen%20direktivet%20og%20forordningen%20-%2016122014.pdf [Sammenligningstabel med mærkningsbekendtgørelsen, direktivet og forordningen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:DA:PDF [Mærkningsforordningen] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169R(01)&qid=1418668229748&from=DA [Berigtigelse til fødevareinformationsforordningen, 13.9.2012] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169R(06)&qid=1418668229748&from=DA [Berigtigelse til fødevareinformationsforordningen, 18.11.2014] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 [Mærkningsbekendtgørelsen] http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20050130805-REGL [Tidligere mærkningsbekendtgørelse] Ikke-færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt kun mærkes med allergene ingredienser Ikke-færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt kun mærkes med allergene ingredienser, men må i øvrigt ikke fremstå vildledende. Situationer, hvor en fødevare ofte er ikke-færdigpakket: • salg i en delikatesseforretning • take away • restauranter, caféer o.lign. • udbringningsordninger Der skal oplyses om allergene ingredienser for fødevarer, der er solgt som ikke-færdigpakket, pakket på anmodning af forbrugeren eller pakket til direkte salg indenfor samme butik. Disse oplysninger kan gives ved at opsætte et skilt i fx restauranten, hvoraf det fremgår, at man kan få oplysninger om allergene ingredienser i retterne ved henvendelse til restaurantens personale. Læs nærmere i mærkningsvejledningen, kap 13. Mærkningskrav ved salg af ikke-færdigpakkede fødevarer i engrosleddet Såfremt det er ikke-færdigpakkede fødevarer, der sælges engros, er der kun krav til, at de obligatoriske mærkningsoplysninger tilvejebringes, så næste led kan mærke korrekt og er i besiddelse af korrekte og relevante oplysninger. Oprindelsesmærkning Af ikke-færdigpakkede fødevarer skal oprindelse fremgå ved skiltning for disse fødevaregrupper: • frisk frugt og grønt omfattet af handelsnormer og varestandarder • fersk fisk (fangstområde/opdrætsland) • oksekød http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-fiskevarer-og-akvakulturprodukter.aspx [Læs mere om mærkning af fisk] Mærkning ved salg over internettet/fjernsalg Forbrugeren skal have adgang til de samme oplysninger ved køb over internettet som ved køb i en butik. Derfor skal de samme oplysninger, som er et krav på en færdigpakket fødevare, jf. art. 9 i fødevareinformationsforordningen, være oplyst på nettet i forbindelse med købet. I de fleste tilfælde vil der ikke være krav om mærkning på en fødevare i de ovennævnte salgssituationer. Derfor vil der heller ikke være krav om oplysning herom i forbindelse med salg på nettet. Mærkning af fødevarer må ikke være vildledende Hvorvidt et produkt ved dets mærkning vildleder, konkluderes på grundlag af en konkret vurdering. Parametre, der kan spille ind ved denne vurdering, er: • elementer som fx illustrationer på emballagen • skrifttypografien, der er anvendt • farver • flag • generelle anprisninger i form af udsagn, udtalelser, mottoer, slogans med mere Alle disse elementer sammenholdt med den faktiske præsentation af fødevaren vil danne grundlaget for vildledningsvurderingen. Læs mere i mærkningsvejledningens kap. 17 og i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger] Den nye mærkningsforordning I den nye EU-mærkningsforordning samles de generelle mærkningsregler og næringsdeklarationsreglerne, og området reguleres derfor i én forordning. De generelle regler i forordningen skal anvendes 3 år efter forordningens ikrafttrædelse (dvs. fra december 2014), mens næringsdeklarationsreglerne skal anvendes efter 5 år (dvs. fra december 2016). Holdbarhedsmærkning Datoen for varens holdbarhed skal næsten altid fremgå af færdigpakkede fødevarer. Undtagelser er fødevarer som frisk frugt og grønt, vin, salt, sukker mv. For en komplet liste over undtagede fødevarer henvises til Fødevareinformationsforordningens bilag X, stk. 1, litra d). Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning: "Sidste anvendelsesdato" og "Bedst før". Tidligere hed ”Bedst før” ”Mindst holdbar til”, se herom på denne side under afsnittet https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning_og_markedsforing_af_fodevarer/Sider/forside.aspx ["Mindst holdbar til" ændres til "Bedst før"] • ”Sidste anvendelsesdato” anvendes på fødevarer, som er meget letfordærvelige, eller som kan udgøre en umiddelbar risiko for menneskers sundhed over tid. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at man ikke indtager fødevarer, som har overskredet denne datomærkning. • ”Bedst før”/"Bedst før udgangen af ", er den dato, hvortil producenten indestår for, at fødevaren har den rette kvalitet. En fødevare mærket med en "Bedst før”/"Bedst før udgangen af"-dato må derfor ikke gå hen og blive sundhedsskadelig ved udløb af denne dato. Ved overskridelse af "sidste anvendelsesdato" må varen ikke sælges, mens fødevarer mærket med ”bedst før”/”bedst før udgangen af” gerne må sælges, hvis det vurderes, at fødevaren stadig er egnet til at blive spist. Ved salg af en udløben fødevare, skal det dog være tydeligt for forbrugeren, at fødevarens holdbarhed er overskredet. Læs mere om holdbarhedsmærkning i mærkningsvejledningen, kap. 12, samt http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Kommissionens%20vejledning%20for%20holdbarhedsmærkning.pdf [Kommissionens vejledning for holdbarhedsmærkning] Færdigpakkede fødevarer Ikke-færdigpakkede fødevarer (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-foedevarer-maerkes-med-oprindelse.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvornaar-skal-der-vaere-naeringsdeklaration-paa-foedevarer-og-hvordan-skal-den-se-ud.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_14_2561 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/memo_14_2561 http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Mærkningsforordningen%20-%20sammenligningstabel%20m%20%20bekendtgørelse%20og%20direktiv%20-%2016122014.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Oversigtstabel%20over%20den%20nye%20mærkningsbekendtgørelse%2016122014.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Sammenligningstabel%20med%20mærkningbekendtgørelsen%20direktivet%20og%20forordningen%20-%2016122014.pdf http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:DA:PDF http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169R(01)&qid=1418668229748&from=DA http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169R(06)&qid=1418668229748&from=DA https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20050130805-REGL http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-fiskevarer-og-akvakulturprodukter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Maerkning_og_markedsforing_af_fodevarer/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Faerdigpakkede_foedevarer/Kommissionens%20vejledning%20for%20holdbarhedsmærkning.pdf
Loading...
Ændret 6. september 2021