Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke krav kan jeg stille til min leverandør af kød?

​I denne guide kan du læse hvilke krav du kan stille til din fødevareleverandør af kød - så du undgår salmonella og campylobacter i kødet.

Du kan stille krav til din leverandør For at nedbringe forekomsten af salmonella og campylobacter i indførte fødevarer, kan du som importør fx skriftligt aftale med din leverandør: • at der udtages prøver inden eksport til Danmark og/eller • at leverandøren anvender programmer, som er designet til at sikre et lavere niveau af salmonella og campylobacter. Tjek om virksomheden er godkendt På Fødevarestyrelsens lister over autoriserede fødevarevirksomheder med produktion af animalske fødevarer som kød, fisk, æg og mejeriprodukter, kan du se om virksomheden er godkendt. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister_over_autoriserede_fødevarevirksomheder.aspx [Se lister over autoriserede fødevarevirksomheder her] Stil krav til laboratoriet Som importør kan du, udover at stille krav til din leverandør, også stille krav til det laboratorium, som udtager og analyserer prøverne for salmonella og/eller campylobacter. Du kan fx bede om, at prøverne analyseres af et akkrediteret, godkendt eller uafhængigt laboratorium. Eller fx stille krav til prøveudtagningsprocedurer, analysemetoder og antallet af de partier, hvorfra der udtages prøver. Stil krav til produktionsforholdene Som importør kan du også stille krav til produktionsforholdene, og dermed stille krav til, at der arbejdes for et lavere niveau af salmonella og campylobacter i selve produktionen. Vurdering af resultaterne for salmonella Der er EU-regler for forekomst af salmonella i slagtekroppe på slagterierne, samt i hakket og tilberedt kød. Der er også regler for forekomst af nogle typer salmonella i fersk kyllinge- og kalkunkød. Danmark har i 2018 opnået særstatus på salmonella i fersk kyllingekød. Derfor kan vi kræve, at alle partier af kyllingekød, som bliver indført til Danmark, skal være testet og fundet fri for salmonella inden indførsel. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Bakterier_og_virus/Sider/Salmonella.aspx [Læs mere om dansk særstatus her] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx [Se kontrolresultater for bakterier og virus m.m. i fødevarer her] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:DA:PDF [Fødevareforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Mikrobiologi-og-zoonoser.aspx [Mikrobiologiforordningen] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister_over_autoriserede_fødevarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Bakterier_og_virus/Sider/Salmonella.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Proeveresultater/Sider/default.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:DA:PDF http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Mikrobiologi-og-zoonoser.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021