Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvilke krav kan jeg stille til min leverandør af kød?

​I denne guide kan du læse hvilke krav du kan stille til din fødevareleverandør af kød - så du undgår salmonella og campylobacter i kødet.

Du kan stille krav til din leverandør For at nedbringe forekomsten af salmonella og campylobacter i indførte fødevarer, kan du som importør fx skriftligt aftale med din leverandør: • at der udtages prøver inden eksport til Danmark og/eller • at leverandøren anvender programmer, som er designet til at sikre et lavere niveau af salmonella og campylobacter. Tjek virksomheden inden import eller samhandel Du kan holde dig løbende orienteret om de virksomheder, som er underlagt yderligere kontrol i forbindelse med leverancer af partier med kød eller fjerkræ grundet tidligere fund af salmonella/campylobacter, der er vurderet farlige. Stil krav til laboratoriet Som importør kan du, udover at stille krav til din leverandør, også stille krav til det laboratorium, som udtager og analyserer prøverne for salmonella og/eller campylobacter. Du kan fx bede om, at prøverne analyseres af et akkrediteret, godkendt eller uafhængigt laboratorium. Eller fx stille krav til prøveudtagningsprocedurer, analysemetoder og antallet af de partier, hvorfra der udtages prøver. Stil krav til produktionsforholdene Som importør kan du også stille krav til produktionsforholdene, og dermed stille krav til, at der arbejdes for et lavere niveau af salmonella og campylobacter i selve produktionen. Vurdering af resultaterne for salmonella/campylobacter Der er ingen grænseværdier i EU for salmonella og campylobacter i fersk kød, men importøren bør sigte mod et lavt niveau. Der er i EU-lovgivningen fastsat regler for forekomst af salmonella i slagtekroppe på slagterierne, samt i hakket og tilberedt kød. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Salmonella_i_kylling.aspx [Se kontrolresultater for salmonella i kyllinge og hønsekød] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:DA:PDF [Fødevareforordningen] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Mikrobiologi-og-zoonoser.aspx [Mikrobiologiforordningen] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Salmonella_i_kylling.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:DA:PDF http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Mikrobiologi-og-zoonoser.aspx
Loading...
Ændret 26. juli 2017