Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke krav er der til rengøring på en fodervirksomhed

​For at undgå overslæb og krydskontaminering mellem forskelligt foder er det vigtigt at have styr på rengøringen. Her kan du læse hvilke krav, du skal overholde for rengøring, når du har en fodervirksomhed.​

Du skal følge HACCP-principperne Alle fodervirksomheder skal have indført procedurer for rengøring, der er baseret på HACCP-principperne, og sikre, at kravene i bl.a. Foderhygiejneforordningens bilag II er opfyldt. Krav til renholdelse og rengøringsprogrammer Der er specifikke krav til renholdelse og rengøringsprogrammer. Blandt andet skal du sørge for at rengøre faciliteter, beholdere, køretøjer og udstyr. Dette finder du mere om i Foderhygiejneforordningen, blandt andet i forordningens bilag II. Rengøring kan være en del af virksomhedens system til at undgå overslæb og krydskontaminering, fx overslæb af fodertilsætningsstoffer som coccidiostatika eller krydskontaminering mellem genetisk modificeret foder og andet foder. Hvis du håndterer løsvarer… For virksomheder med håndtering af løsvarer vil Fødevarestyrelsen som udgangspunkt forvente, at rengøring indgår i et dokumentationssystem for kritiske punkter. Desuden forudsættes det, at der fx er særlige procedurer for rengøring ved fund af salmonellaforurening ved håndtering af fjerkræfoder. Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Fodervejledningen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Foderhygiejneforordningen TSE-forordningen, artikel 7 og bilag 4 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx [Find forordningerne på siden "Foder - lovstof"] 8næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Foder--og-foderstofomr%C3%A5det-.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021