Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvilke krav er der om uddannelse til minkavlere og deres ansatte

For at forbedre dyrevelfærden og dyresundheden i de danske minkfarme har Fødevarestyrelsen 1. januar 2012 indført uddannelseskrav for nyetablerede minkavlere. Reglerne er revideret i 2018.
Udover uddannelseskrav ved nyetablering, er der krav om løbende efteruddannelse for alle driftsansvarlige. Desuden skal aflivning af pelsdyr herunder mink ske under tilsyn af person med kompetencebevis.

Driftsansvarlige på minkfarme skal have uddannelse i velfærd og sundhed hos mink Personer, der overtager det daglige ansvar for driften af en minkfarm efter 1. januar 2012, skal fremover gennemføre uddannelse, der fokuserer på velfærd og sundhed hos mink. Uddannelsen, som både består af en teoretisk og praktisk del, skal være gennemført, senest 1 år efter at personen har overtaget ansvaret for driften af minkfarmen. Alle driftsansvarlige skal løbende gennemføre efteruddannelse. Efteruddannelsens indhold fokuserer bl.a. på den seneste udvikling indenfor dyrevelfærd hos mink Efteruddannelsen skal gennemføres minimum hvert 3. år og skal være gennemført første gang, senest 3 år efter at uddannelsen er gennemført. For driftsansvarlige, der er undtaget for uddannelseskrav, skal efteruddannelsen være gennemført første gang, senest 3 år efter at første rådgivningsbesøg er aflagt i minkfarmen. Aflivning af pelsdyr, herunder mink, skal ske under tilsyn af en person med kompetencebevis Ejeren af en pelsdyrfarm og de personer, der har det daglige ansvar for driften af en pelsdyrfarm, skal sikre, at aflivning af pelsdyr kun sker i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en person, der har et kompetencebevis. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-uddannelse-til-minkavlere-og-deres-ansatte.aspx [Se liste over godkendte kursusudbydere til opnåelse af kompetencebevis] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205123 [Bekendtgørelse om krav til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1493984688196&from=DA [Rådets Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet] (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Krav-om-uddannelse-til-minkavlere-og-deres-ansatte.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&qid=1493984688196&from=DA
Loading...
Ændret 6. september 2021