Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvem skal indberette hvilke oplysninger i VetStat

I VetStat registreres forbruget af receptpligtige lægemidler, inklusive sera og vacciner, magistrelle lægemidler samt coccidiostatika. Apoteker, dyrlæger og fodervirksomheder skal indberette til VetStat. Ved indberetning af data skelnes mellem lægemidler til produktionsdyr og lægemidler til hobbydyr. I relation til VetStat omfatter hobbydyr også dyr af hesteslægten.

​​​​​​

Som apotek skal du indberette følgende:

De informationer, som apoteket skal indberette til VetStat, fremgår af recepten. Apoteket skal videresende samtlige ordinationer til en central database i Sundhedsdatastyrelsen.

Data vedrørende produktionsdyr skal videresendes dagligt. Samtlige data – inklusive de tidligere indsendte data vedrørende produktionsdyr – indsendes én gang månedligt.

Efter indberetning af data omregnes indberettet mængde lægemiddel til antal daglig doser (ADD), og efterfølgende sammenkobles disse med besætningsnummerets informationer om antal dyr.

 Ved indberetning af lægemidler til produktionsdyr

Produktionsdyr omfatter i denne forbindelse grise, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakulturdyr, får og geder. Ved indberetning af lægemidler til disse dyr skal følgende oplysninger med:

• dato for udlevering af lægemidlet
• dyrlægens autorisationsnummer
• besætningsnummer eller – ved salg til dyrlæge – praksisnummer
• lægemidlets varenummer
• mængde af udleveret lægemiddel
• kode for dyreart
• kode for aldersgruppe
• kode for ordinationsgruppe

 Ved indberetning af lægemidler til kæledyr og heste

Følgende oplysninger skal indberettes:

• dato for udlevering af lægemidlet
• dyrlægens autorisationsnummer
• lægemidlets varenummer
• mængde af udleveret lægemiddel
• kode for dyreart: kæledyr (90), hest (11)
• kode for aldersgruppe (Erstatningskode 00)
• kode for ordinationsgruppe
• praksisnummer – ved salg til dyrlæge​​Som dyrlæge skal du indberette følgende:

De lægemidler, dyrlægen bruger i egen praksis til produktionsdyr, skal indberettes – med samme oplysninger som receptordinerede lægemidler samt med angivelse af dyrlægens praksisnummer.

Som dyrlæge kan du indberette elektronisk via vetstat.fvst.dk eller via dit administrative system, hvorefter indberetningen sendes til VetStat via SEGES. Dyrlæger er ikke forpligtet til at indberette egen anvendelse eller udlevering af lægemidler til kæledyr, eller til dyr af hesteslægten. Ordinationer til kæledyr og heste, som udleveres direkte fra apoteket, indberettes til VetStat via apoteket, med de informationer som fremgår af recepten.

Efter indberetning af data omregnes indberettet mængde lægemiddel til antal daglig doser (ADD), og efterfølgende sammenkobles disse med besætningsnummerets informationer om antal dyr.


 Ved indberetning af lægemidler til produktionsdyr

​​

Produktionsdyr omfatter i denne forbindelse grise, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakulturdyr, får og geder. Ved indberetning af lægemidler til disse dyr skal følgende oplysninger med:

• dato for anvendelse eller udlevering af lægemidlet
• dyrlægens autorisationsnummer
• besætningsnummer
• lægemidlets varenummer
• udskrevet eller anvendt mængde
• kode for dyreart
• kode for aldersgruppe
• kode for ordinationsgruppe
• dyrlægens praksisnummer​​​

Som fodervirksomhed skal du indberette følgende:

Fodervirksomheder skal indberette oplysninger om salg af foder iblandet fodertilsætningsstoffer eller foderlægemidler i vetstat.fvst.dk via manuel indtastning eller filupload. Der er også mulighed for at etablere en webservice, i så fald kan Fødevarestyrelsen kontaktes.

Efter indberetning af data omregnes indberettet mængde lægemiddel til antal daglig doser (ADD), og efterfølgende sammenkobles disse med besætningsnummerets informationer om antal dyr.

​​​

 Ved indberetning af foderlægemidler og fodertilsætningsstof til produktionsdyr


Produktionsdyr omfatter i denne forbindelse grise, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakulturdyr, får og geder.

Ved indberetning af foderlægemidler til disse dyr, skal følgende oplysninger med:

• udleveringsdato
• dyrlægens autorisationsnummer
• besætningsnummer
• lægemidlets varenummer
• koncentration af lægemidlet
• anvendt mængde foder
• kode for dyreart
• kode for aldersgruppe
• kode for ordinationsgruppe

Ved indberetning af fodertilsætningsstof til disse dyr, skal følgende oplysninger med:

• udleveringsdato
• besætningsnummer
• kode for dyreart​​
• E/51-nummer
• blandingstype
• koncentration af lægemidlet
• fodermængde​

​​

Ændret 26. juli 2022