Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvem skal indberette hvilke oplysninger i VetStat

​I VetStat registreres forbruget af receptpligtige lægemidler, inklusive sera og vacciner, magistrelle lægemidler samt coccidiostatika. Apoteker, dyrlæger og foderstofleverandører skal indberette til VetStat. Ved indberetning af data skelnes mellem lægemidler til produktionsdyr og lægemidler til hobbydyr. I relation til VetStat omfatter hobbydyr også dyr af hesteslægten.

Hvilken type virksomhed/fagperson er du? Som dyrlæge skal du indberette følgende: De lægemidler, dyrlægen bruger i egen praksis, skal indberettes – med samme oplysninger som receptordinerede lægemidler samt med angivelse af dyrlægens praksisnummer. Som dyrlæge kan du indberette elektronisk via VetStat.dk eller via dit administrative system. Dyrlæger skal ikke indberette egen anvendelse eller udlevering af lægemidler til kæledyr eller til dyr af hesteslægten. Efter indberetning af data omregnes indberettet mængde lægemiddel til antal daglig doser (ADD), og efterfølgende sammenkobles disse med CHR’s informationer om antal dyr. Ved indberetning af lægemidler til produktionsdyr Produktionsdyr omfatter i denne forbindelse svin, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakulturdyr, får og geder. Ved indberetning af lægemidler til disse dyr skal følgende oplysninger med: • dato for anvendelse eller udlevering af lægemidlet • dyrlægens autorisationsnummer • besætningens CHR-nummer • lægemidlets varenummer • anvendt mængde • kode for dyreart • kode for aldersgruppe • kode for ordinationsgruppe • dit praksisnummer Som apotek skal du indberette følgende: De informationer, som apoteket skal indberette til Vetstat, fremgår af recepten. Apoteket skal videresende samtlige ordinationer til en central database i Sundhedsstyrelsen. Data vedrørende produktionsdyr skal videresendes dagligt. Samtlige data – inklusive de tidligere indsendte data vedrørende produktionsdyr – indsendes én gang månedligt. Efter indberetning af data omregnes indberettet mængde lægemiddel til antal daglig doser (ADD), og efterfølgende sammenkobles disse med CHR’s informationer om antal dyr. Ved indberetning af lægemidler til produktionsdyr Produktionsdyr omfatter i denne forbindelse svin, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakulturdyr, får og geder. Ved indberetning af lægemidler til disse dyr skal følgende oplysninger med: • dato for anvendelse eller udlevering af lægemidlet • dyrlægens autorisationsnummer • besætningens CHR-nummer eller – ved salg til dyrlæge – praksisnummer • lægemidlets varenummer • anvendt mængde • kode for dyreart • kode for aldersgruppe • kode for ordinationsgruppe Ved indberetning af lægemidler til kæledyr og heste Følgende oplysninger skal indberettes: • dyrets ejer • mængde • dato • navn på præparat • kode for dyreart: kæledyr, hest Som foderstofleverandør skal du indberette følgende: Foderstofleverandører skal indsende data til databasen på VetStat.dk. Foruden indberetning af medicineret foder skal foderstofleverandører indberette alt salg til slutbruger af foder indeholdende coccidiostatica. Efter indberetning af data omregnes indberettet mængde lægemiddel til antal daglig doser (ADD), og efterfølgende sammenkobles disse med CHR’s informationer om antal dyr. Ved indberetning af lægemidler til produktionsdyr Produktionsdyr omfatter i denne forbindelse svin, kvæg, fjerkræ, pelsdyr, akvakulturdyr, får og geder. Ved indberetning af lægemidler til disse dyr, skal følgende oplysninger med: • dato for anvendelse eller udlevering af lægemidlet • dyrlægens autorisationsnummer • besætningens CHR-nummer • lægemidlets varenummer • anvendt mængde foder • kode for dyreart • kode for aldersgruppe • kode for ordinationsgruppe • koncentration af premix Dyrlæge (næste) Apotek (næste) (næste Foderstofleverandør (næste)
Loading...
Ændret 26. juli 2017