Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad sker der, når jeg har fået påbudt skærpet tilsyn

​Hvis din besætning efter 9 måneder med gult kort stadig har et antibiotikaforbrug, der ligger over én eller flere grænseværdier, får du påbudt et skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn har nogle konsekvenser.

​​

 Du skal nedbringe antibiotikaforbruget inden 5 måneder

Du får et påbud om, at du skal nedbringe antibiotikaforbruget til under den eller de overskredne grænseværdier indenfor 5 måneder. Der opkræves et gebyr for påbuddet.

Her kan du læse mere om grænseværdierne


​​ Du har påbud om supplerende veterinærfaglig vurdering

Du har som følge af dit fortsat for høje antibiotikaforbrug fået et påbud om straks at få foretaget en supplerende veterinærfaglig vurdering. Det er kun dyrlæger, der er specielt godkendt af Fødevarestyrelsen, der kan foretage disse vurderinger.

Her kan du finde en liste over dyrlæger, der er godkendt til at foretage supplerende veterinærfaglig vurdering


 Du har forbud om opbevaring og anvendelse af antibiotika

I 5 måneder efter påbuddet om skærpet tilsyn har du forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige lægemidler i besætningen, hvis det pågældende lægemiddel er genordineret mere end én gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand.

 Du kan få et uanmeldt besøg

I de 5 måneder, du er i skærpet tilsyn, vil Fødevarestyrelsen kunne aflægge dig ét eller flere uanmeldte kontrolbesøg. Der opkræves gebyr for kontrolbesøg.


 ​§§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger

Find bekendtgørelserne på siden "Lægemidler til dyr - lovstof"

​​

Ændret 21. juli 2022