Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad sker der, når jeg har fået et rødt kort

​Når din besætning efter 5 måneder med skærpet tilsyn stadig har et antibiotikaforbrug, der ligger over én eller flere grænseværdier, får du et rødt kort. Et rødt kort har nogle konsekvenser.

​​

 Du får et påbud om at nedbringe antibiotikaforbruget

Du skal nedbringe antibiotikaforbruget til under den eller de overskredne grænseværdier. Du bliver opkrævet et gebyr for påbuddet.

Her kan du læse mere om grænseværdierne


 Du kan få påbud om at reducere den maksimale belægningsgrad


Fødevarestyrelsen kan meddele dig som besætningsansvarlig, at du skal reducere den maksimale belægningsgrad i besætningen. Dette påbud er gældende, indtil du ikke længere har rødt kort.


 Du får et forbud om opbevaring og anvendelse af antibiotika

I den periode, besætningen har rødt kort, har du forbud mod at opbevare eller anvende antibiotikaholdige lægemidler i besætningen, hvis det pågældende lægemiddel er genordineret mere end én gang og er bestemt til opblanding i foder eller vand.

Du vil få hyppige kontrolbesøg

I perioden, hvor du har rødt kort, vil din besætning være underlagt hyppige kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.


 ​Varighed af rødt kort

Din besætning vil have rødt kort, indtil antibiotikaforbruget, målt som et gennemsnit over 9 måneder, er reduceret til under de til enhver tid gældende grænseværdier.


 §§

Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Bekendtgørelse nr. 179 af 26. februar 2014 om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger (du finder bekendtgørelsen her)

Bekendtgørelse nr. 1799 af 22. december 2015 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. (Betalingsbekendtgørelsen)

Ændret 21. juli 2022