Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Sådan markedsfører du tilskudsblandinger

Når du vil markedsføre tilskudsblandinger, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og brug af anprisninger.

​​​

Der er bestemte krav til sammensætningen Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af tilskudsblandinger findes i Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger samt Forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. Tilskudsblandinger skal kunne skelnes fra modermælkserstatninger Tilskudsblandinger og modermælkserstatninger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling. Mærkningen må ikke tilskynde til, at amning opgives Tilskudsblandinger må ikke mærkes sådan, at der tilskyndes til at opgive amningen. Udtryk såsom "humaniseret" og "modertilpasset" er også forbudt. Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af tilskudsblandinger – præcis som det er tilfældet for modermælkserstatninger. Tilskudsblandinger skal opfylde særlige mærkningskrav Tilskudsblandinger skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?"] De skal derudover mærkes med: • varebetegnelsen "Tilskudsblanding" • en angivelse af, at produktet kun er egnet som særlig kost til spædbørn på over 6 måneder • en angivelse af, at produktet kun bør indgå i en varieret kost • en angivelse af, at produktet ikke bør anvendes som erstatning for modermælken i de første 6 levemåneder • en angivelse af, at beslutningen om at begynde at give anden kost end modermælk, herunder tilskudsblandinger, inden 6-månedersalderen, kun bør træffes efter anbefaling fra uafhængige personer. Disse skal have uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci, eller de skal være personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje med udgangspunkt i det enkelte spædbarns særlige vækst- og udviklingsbehov. • en numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt • en numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 2 i Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt • en vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring Vær opmærksom på anprisningsreglerne Brug af anprisninger i markedsføring er frivillig, men hvis de anvendes, skal virksomheden overholde EU’s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Anprisninger på tilskudsblandinger vil blive opfattet som såkaldte ”artikel 14-anprisninger”. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Læs mere i guide om ernærings- og sundhedsanprisninger] Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblanding begrænses Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblandinger begrænses mest muligt. Det anbefales også, at der ikke reklameres for produkterne gennem sundhedsvæsenet eller uddeles pjecer eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne. Ovenstående er kun en anbefaling, som har baggrund i Verdenssundhedsorganisationen WHO's internationale kodeks, som omfatter retningslinjer for markedsføring af bl.a. tilskudsblandinger. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx [Se siden Fødevarer til særlige grupper – lovstofside] Eventuel reklame skal udformes på en sådan måde, at amning ikke modvirkes. De restriktive krav vedrørende markedsføring og reklame kun gennemført for modermælkserstatninger i EU-reglerne. Kommende regler Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af en ny forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. De mere specifikke regler for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der p.t. er reguleret af direktivet om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, vil i fremtiden blive afløst af regler i en delegeret EU-forordning. Den delegerede forordning trådte i kraft den 22. februar 2016, men finder først anvendelse 4 år fra ikrafttrædelsesdatoen (den 22. februar 2020). For produkter fremstillet af hydrolyseret protein finder den først anvendelse fra den 22. februar 2021. Virksomheder kan bruge de nye regler på frivillig basis allerede fra den 20. juli 2016. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx ["Fødevarer til særlige grupper – lovstof"] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. april 2018