Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du tilskudsblandinger

Når du vil markedsføre tilskudsblandinger, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og brug af anprisninger.

 Der er bestemte krav til sammensætningen


Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af tilskudsblandinger findes i forordning nr. 2016/127.


 Du skal notificere produktet ved markedsføring


Der er kun krav om notifikation af visse tilskudsblandinger. Det gælder tilskudsblandinger, der enten er fremstillet af hydrolyseret protein, eller som indeholder andre stoffer end dem, der er opført i bilag II til forordning nr. 2016/127.

Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, når produktets markedsføring begynder.

Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning.

Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk


Notifikationen er ikke en godkendelse

Når oplysningerne er indsendt, vil virksomheden modtage en automatisk kvittering. Denne kvittering er ikke en godkendelse. Det er virksomhedens ansvar, at produktet lever op til reglerne.

Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelse om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning.


 Tilskudsblandinger skal kunne skelnes fra modermælkserstatninger


Tilskudsblandinger og modermælkserstatninger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling.


 Mærkningen må ikke tilskynde til, at amning opgives


Tilskudsblandinger må ikke mærkes sådan, at der tilskyndes til at opgive amningen. Udtryk såsom "humaniseret", "modertilpasset" og "tilpasset" er også forbudt.

Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af tilskudsblandinger – præcis som det er tilfældet for modermælkserstatninger.


 Tilskudsblandinger skal opfylde særlige mærkningskrav


Tilskudsblandinger skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser.

Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?"

De skal derudover mærkes med:

  • ​Varebetegnelsen "Tilskudsblanding"

  • En angivelse af, at produktet kun er egnet som særlig kost til spædbørn på over 6 måneder

  • En angivelse af, at produktet kun bør indgå i en varieret kost

  • En angivelse af, at produktet ikke bør anvendes som erstatning for modermælken i de første 6 levemåneder

  • En angivelse af, at beslutningen om at begynde at give anden kost end modermælk, herunder tilskudsblandinger, inden 6-månedersalderen, kun bør træffes efter anbefaling fra uafhængige personer. Disse skal have uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci, eller de skal være personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje med udgangspunkt i det enkelte spædbarns særlige vækst- og udviklingsbehov

  • En numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt

  • En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 2 til forordning nr. 2016/127, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt

  • En vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring


Tilskudsblandinger kan desuden mærkes med:

  • ​En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 2 til forordning nr. 2016/127 eller i bilag 1 i forordning nr. 609/2013 , pr. 100 ml brugsklart produkt, når en sådan angivelse ikke er omfattet af reglerne.

  • Oplysning om vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 7 i forordning nr. 2016/127, udtrykt som procent af den deri angivne referenceværdi pr. 100 ml brugsklart produkt.


 Ernærings- og sundhedsanprisninger


Brug af ernærings- og sundhedsanprisninger skal overholde EU’s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Anprisninger på tilskudsblandinger vil blive opfattet som såkaldte ”artikel 14-anprisninger”.


Læs mere i guide om ernærings- og sundhedsanprisninger

 Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblanding begrænses


Fødevarestyrelsen anbefaler, at reklame for tilskudsblandinger begrænses mest muligt. Det anbefales også, at der ikke reklameres for produkterne gennem sundhedsvæsenet eller uddeles pjecer eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne.

Ovenstående er kun en anbefaling, som har baggrund i Verdenssundhedsorganisationen WHO's internationale kodeks, som omfatter retningslinjer for markedsføring af bl.a. tilskudsblandinger.

Se siden Fødevarer til særlige grupper – lovstofside

Eventuel reklame skal udformes på en sådan måde, at amning ikke modvirkes.

De restriktive krav vedrørende markedsføring og reklame er kun gennemført som EU-regler for modermælkserstatninger.


 EU-harmoniseret lovgivning


Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol.

De specifikke regler for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger fremgår af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring.


Ændret 29. september 2022