Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du kosterstatninger til vægtkontrol

​Når du vil markedsføre kosterstatninger til vægtkontrol, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og reklame.

​​ Der er bestemte krav til sammensætningen


Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af kosterstatninger til vægtkontrol findes i forordning nr. 2017/1798.

 Du skal notificere produktet ved markedsføring


Der er krav om notifikation af kosterstatninger til vægtkontrol. Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, når produktets markedsføring begynder. ​

Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. ​

Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk.

​​​
Notifikationen er ikke en godkendelse


Når oplysningerne er indsendt, vil virksomheden modtage en automatisk kvittering. Denne kvittering er ikke en godkendelse. Det er virksomhedens ansvar, at produktet lever op til reglerne.

Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelse om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning.​


 Der er bestemte krav til sammensætningen


Kosterstatninger til vægtkontrol skal overholde de krav til sammensætning, som står i forordningens bilag 1. Her er der bl.a. krav til indholdet af energi og makronæringsstoffer samt minimumsgrænser for indholdet af vitaminer og mineraler. Kravene gælder for produktet i tilberedt stand, dvs. som er klart til at blive indtaget.

Kosterstatninger til vægtkontrol må desuden kun indeholde andre ingredienser end de stoffer, der fremgår af bilag 1, hvis deres egnethed er blevet fastslået ved hjælp af almindeligt anerkendte videnskabelige data. 


 Kosterstatninger til vægtkontrol skal opfylde særlige mærkningskrav


Kosterstatninger til vægtkontrol skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser.

Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?

De skal derudover mærkes med:

 • ​Varebetegnelsen "Kosterstatning til vægtkontrol"
 • En angivelse af, at produktet er egnet til raske overvægtige eller svært overvægtige voksne, der har til hensigt at opnå vægttab
 • En angivelse af, at produktet ikke bør benyttes af gravide eller ammende kvinder, unge eller personer, der lider af et helbredsproblem, uden rådgivning fra sundhedspersonale
 • En angivelse af vigtigheden af at sørge for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse
 • En angivelse af, at produktet indeholder tilstrækkelige mængder af alle næringsstoffer, der er nødvendige for at dække det daglige behov, hvis det anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen
 • En angivelse af, at produktet ikke bør benyttes i mere end otte uger eller gentagne gange i kortere perioder uden rådgivning fra sundhedspersonale
 • De nødvendige anvisninger om produktets korrekte tilberedning og en angivelse af vigtigheden af at følge disse anvisninger.
 • En angivelse af, at produktet kan virke afførende, hvis anvendelse af produktet efter producentens anvisninger medfører en daglig indtagelse af polyoler på over 20 g om dagen.
 •  En angivelse af, at der skal søges rådgivning hos sundhedspersonale med hensyn til muligheden for at supplere med kostfibre, hvis produktet ikke indeholder disse​


 Næringsdeklarationen på kosterstatninger til vægtkontrol skal opfylde særlige krav

Kosterstatningsprodukter til vægtkontrol skal indeholde en næringsdeklaration uanset størrelsen af emballagens eller beholderens største yderflade.

Udover de almindelige krav til næringsdeklaration, er der følgende særlige krav til næringsdeklarationen på kosterstatningsprodukter til vægtkontrol:

 • En angivelse af mængden af hvert mineral og vitamin, som er anført i forordningens bilag 1 og er tilstede i produktet.
 • En angivelse af mængden af cholin, der er tilstede i produktet, og af mængden af kostfibre, hvis der er tilsat sådanne.
 • Energi- samt næringsstofindholdet skal angives pr. samlet daglig ration og pr. portion og/eller pr. forbrugsenhed af den brugsklare fødevare efter tilberedning i overensstemmelse med producentens anvisninger. Derudover kan oplysningerne angives pr. 100 g eller 100 ml af fødevaren som den sælges, hvis det er relevant.
 • Energi- samt næringsstofindholdet må ikke angives som procentdel af referenceindtagene.

Derudover kan næringsdeklarationen suppleres med følgende:

 1. Mængden af fedt- og kulhydratbestanddele
 2. Mængden af ethvert af de stoffer, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 609/2013, hvis en sådan angivelse ikke er omfattet af stk. 1
 3. Mængden af ethvert stof, der er tilsat til produktet i henhold til artikel 3, stk. 3.


De resterende næringsdeklarationsregler for disse produkter kan findes i forordningens artikel 5.

For kosterstatningsprodukter til vægtkontrol med lavt eller meget lavt kalorieindhold er det tilladt at anvende:

 • Angivelsen "lavt kalorieindhold", forudsat at energiindholdet i produktet er mellem 3 360 kJ pr. dag (800 kcal pr. dag) og 5 040 kJ pr. dag (1200 kcal pr. dag).
 • Angivelsen "meget lavt kalorieindhold", forudsat at produktets energiindhold er under 3 360 kJ pr. dag (800 kcal pr. dag). ​

 Ernærings- og sundhedsanprisninger må ikke bruges


Det er ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger ved markedsføring af kosterstatninger til vægtkontrol, herunder angivelse af fx hastigheden eller størrelsen af vægttab.

Den eneste undtagelse til forbuddet er, at ernæringsanprisningen "tilsat fibre" anvendes i tilfælde af, at produktet indeholder mindst 10 g kostfibre i den samlede daglige ration. 


EU-harmoniseret lovgivning​


Kosterstatninger til vægtkontrol er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol.

De specifikke regler for kosterstatninger til vægtkontrol fremgår af Kommissionens delegerede forordning nr. 2017/1798 af 2. juni 2017 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol.​Ændret 10. oktober 2022