Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du modermælkserstatning

Når du vil markedsføre modermælkserstatning, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og reklame.

​​ Der er bestemte krav til sammensætningen


Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af modermælkserstatning findes i forordning nr. 2016/127.

Du skal notificere produktet ved markedsføring


Der er krav om notifikation af modermælkserstatninger. Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, når produktets markedsføring begynder.

Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning.

Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk


Notifik​​ationen er ikke en godkendelse


Når oplysningerne er indsendt, vil virksomheden modtage en automatisk kvittering. Denne kvittering er ikke en godkendelse. Det er virksomhedens ansvar, at produktet lever op til reglerne.

Fødevarestyrelsen kan i forbindelse med kontrol træffe afgørelse om produktets mærkning, markedsføring og sammensætning.

 Mærkningen må ikke idealisere brug af modermælkserstatning


Mærkningen af modermælkserstatninger må ikke give indtryk af, at modermælkserstatning er lige så godt eller bedre end amning.

Derfor er udtryk såsom ”humaniseret”, ”modertilpasset” og "tilpasset" forbudt. Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af modermælkserstatninger.

Det er også forbudt at bruge billeder af spædbørn i den mærkning, der er på tilskudsblandinger.


 Modermælkserstatninger skal kunne skelnes fra tilskudsblandinger


Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling.

 Modermælkserstatninger skal opfylde særlige mærkningskrav


Modermælkserstatninger skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser.

Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?

De skal derudover mærkes med:

  • ​varebetegnelsen "Modermælkserstatning"V• en angivelse af, at produktet er egnet som særlig kost til spædbørn lige fra fødslen, når de ikke bliver ammet.

  • En angivelse af amningens uovertruffenhed.

  • En henstilling om kun at anvende produktet efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje.

  • En numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt.

  • En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 1 til forordning nr. 2016/127, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt.

  • En vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring.

Modermælkserstatninger kan desuden mærkes med:

  • ​E​n numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 1 til forordning nr. 2016/127 eller i bilag 1 i forordning nr. 609/2013, pr. 100 ml brugsklart produkt, når en sådan angivelse ikke allerede er omfattet af reglerne.

 Ernærings- og sundhedsanprisninger må ikke bruges


Det er ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på modermælkserstatninger.


 Der er restriktive regler for reklame og tilbud


Der er restriktive regler for markedsføring af modermælkserstatning. Formålet er at sikre, at spædbørn får tilstrækkelig og sund ernæring ved at værne om og støtte amning og ved at sikre, at modermælkserstatning bliver korrekt anvendt.

Modermælkserstatninger må derfor ikke sættes på tilbud, og reklame for modermælkserstatninger er forbudt. Det er også forbudt at uddele pjecer om eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne. Uddeling af prøver eller lignende er heller ikke tilladt gennem læger, jordemødre eller andet sundhedspersonale.

Reklame for modermælkserstatning må kun forekomme i videnskabelige publikationer og speciallitteratur rettet til sundhedspersonale. Det må kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger, der ikke antyder eller giver indtryk af, at brug af modermælkserstatning er lige så godt som eller bedre end amning.


Baggrund for reglerne for markedsføring og reklame

Reglerne for markedsføring og reklame har baggrund i Verdenssundhedsorganisationen WHO's internationale kodeks, som omfatter retningslinjer for markedsføring af modermælkserstatninger, men også andre produkter, der anvendes til flaskeernæring.

Modermælkserstatninger til såvel raske som syge børn samt tilskudsblandinger er omfattet af WHO's internationale kodeks. Det er dog kun principperne for modermælkserstatninger til sunde børn, der er gennemført i EU-lovgivningen.

Se siden Fødevarer til særlige grupper – lovstofside.


​​ Hvis du vil eksportere modermælkserstatning til lande uden for EU


Modermælkserstatninger bestemt til brug i lande uden for Den Europæiske Union skal enten:

  • ​Opfylde de krav til sammensætning, mærkning og præsentation, der fremgår af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127, eller

  • Være i overensstemmelse med internationale standarder udarbejdet af Codex Alimentarius.

Hvis importlandet stiller andre krav, gælder disse.


 EU-harmoniseret lovgivnin​g


Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol.

De specifikke regler for modermælkserstatninger og tilskudblandinger fremgår af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælksertstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring.


​​​

Ændret 13. oktober 2022