Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du modermælkserstatning

Når du vil markedsføre modermælkserstatning, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og reklame.

Der er bestemte krav til sammensætningen Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af modermælkserstatning findes i Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 og bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein. Se nederst i denne guide. Du skal notificere produktet før markedsføring Du skal notificere produktet før markedsføring Der er krav om notifikation af modermælkserstatninger. Det vil sige, at virksomheden (EU-producenten, EU-importøren eller den, der er ansvarlig for første markedsføring i Danmark), skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, inden produktet markedsføres. Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk Mærkningen må ikke idealisere brug af modermælkserstatning Mærkningen af modermælkserstatninger må ikke give indtryk af, at modermælkserstatning er lige så godt eller bedre end amning. Derfor er udtryk såsom ”humaniseret”, ”modertilpasset” og "tilpasset" forbudt. Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af modermælkserstatninger. Det er også forbudt at bruge billeder af spædbørn i den mærkning, der er på tilskudsblandinger. Modermælkserstatninger skal kunne skelnes fra tilskudsblandinger Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling. Modermælkserstatninger skal opfylde særlige mærkningskrav Modermælkserstatninger skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] De skal derudover mærkes med: • varebetegnelsen "Modermælkserstatning" • en angivelse af, at produktet er egnet som særlig kost til spædbørn lige fra fødslen, når de ikke bliver ammet • en angivelse af amningens uovertruffenhed • en henstilling om kun at anvende produktet efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje • en numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt. • en numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 1 til forordning nr. 2016/127 eller i bilag 1 til bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt. • en vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring. Ernærings- og sundhedsanprisninger må ikke bruges Det er ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på modermælkserstatninger. Dette står i artikel 8 i den delegerede forordning nr. 2016/127. For så vidt angår modermælkserstatninger fremstillet på basis af hydrolyseret protein, er brugen af anprisninger i markedsføringen dog tilladt indtil den 22. februar 2021. Det er kun de ernærings- og sundhedsanprisninger, der er nævnt i bilag 9 i bekendtgørelsen om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein, som kan bruges. Det er fx "laktosefri" eller "reduceret risiko for allergi over for mælkeproteiner". Anprisningerne må kun anvendes på de angivne betingelser. Der er restriktive regler for reklame og tilbud Der er restriktive regler for markedsføring af modermælkserstatning. Formålet er at sikre, at spædbørn får tilstrækkelig og sund ernæring ved at værne om og støtte amning og ved at sikre, at modermælkserstatning bliver korrekt anvendt. Modermælkserstatninger må derfor ikke sættes på tilbud, og reklame for modermælkserstatninger er forbudt. Det er også forbudt at uddele pjecer om eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne. Uddeling af prøver eller lignende er heller ikke tilladt gennem læger, jordemødre eller andet sundhedspersonale. Reklame for modermælkserstatning må kun forekomme i videnskabelige publikationer og speciallitteratur rettet til sundhedspersonale. Det må kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger, der ikke antyder eller giver indtryk af, at brug af modermælkserstatning er lige så godt som eller bedre end amning. Hvis du vil eksportere modermælkserstatning til lande uden for EU Modermælkserstatninger bestemt til brug i lande uden for Den Europæiske Union skal enten: • opfylde de krav til sammensætning, mærkning og præsentation, der fremgår af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 og bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein, eller • være i overensstemmelse med internationale standarder udarbejdet af Codex Alimentarius. Hvis importlandet stiller andre krav, gælder disse. Kommende regler Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. De specifikke regler for modermælkserstatninger og tilskudblandinger, er reguleret af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælksertstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring. Den delegerede forordning nr. 2016/127 finder anvendelse fra den 22. februar 2020. For modermælkserstatninger fremstillet af hydrolyseret protein, finder den delegerede forordning dog først anvendelse fra den 22. februar 2021. I perioden indtil den delegerede forordning finder anvendelse, gælder bekendtgørelse nr. 97 af 29. januar 2020 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn fremstillet på basis af hydrolyseret protein. Den delegerede forordning nr. 2016/127 viderefører i store træk de regler, der tidligere var i bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn. Der er dog med den delegerede forordning indført en række ændringer, herunder forbud mod brug af ernærings- og sundhedsanprisninger. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx [Fødevarer til særlige grupper – lovstofside]. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021