Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Sådan markedsfører du modermælkserstatning

Når du vil markedsføre modermælkserstatning, er der en række regler du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og reklame.

Der er bestemte krav til sammensætningen Kravene til sammensætning, mærkning og markedsføring af modermælkserstatning findes i bekendtgørelsen om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Se nederst i denne guide. Du skal notificere produktet før markedsføring Der er krav om notifikation af modermælkserstatninger. Det vil sige, at virksomheden (EU-producenten, EU-importøren eller den, der er ansvarlig for første markedsføring i Danmark), skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, inden produktet markedsføres. Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: notifikation@fvst.dk Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Mærkningen må ikke idealisere brug af modermælkserstatning Mærkningen af modermælkserstatninger må ikke give indtryk af, at modermælkserstatning er lige så godt eller bedre end amning. Derfor er udtryk såsom ”humaniseret” og ”modertilpasset” forbudt. Mærkningen må heller ikke indeholde billeder af spædbørn eller andet, der kan idealisere brugen af modermælkserstatninger. Det er også forbudt at bruge billeder af spædbørn i den mærkning, der er på tilskudsblandinger. Modermælkserstatninger skal kunne skelnes fra tilskudsblandinger Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal være mærket sådan, at forbrugeren tydeligt kan skelne mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Der må ikke være risiko for forveksling. Modermælkserstatninger skal opfylde særlige mærkningskrav Modermælkserstatninger skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] De skal derudover mærkes med: • varebetegnelsen "Modermælkserstatning" • en angivelse af, at produktet er egnet som særlig kost til spædbørn lige fra fødslen, når de ikke bliver ammet • en angivelse af amningens uovertruffenhed • en henstilling om kun at anvende produktet efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje • en numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kJ og kcal samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt. • en numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, opført i bilag 1 i bekendtgørelsen om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt. • en vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring Du må kun mærke med bestemte ernærings- og sundhedsanprisninger Modermælkserstatninger må kun mærkes med de ernærings- og sundhedsanprisninger, der er nævnt i bilag 4 i bekendtgørelsen om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Det er fx "laktosefri" eller "reduceret risiko for allergi over for mælkeproteiner". Anprisningerne må kun anvendes på de angivne betingelser. Der er restriktive regler for reklame og tilbud Der er restriktive regler for markedsføring af modermælkserstatning. Formålet er at sikre, at spædbørn får tilstrækkelig og sund ernæring ved at værne om og støtte amning og ved at sikre, at modermælkserstatning bliver korrekt anvendt. Modermælkserstatninger må derfor ikke sættes på tilbud, og reklame for modermælkserstatninger er forbudt. Det er også forbudt at uddele pjecer om eller prøver af produkterne direkte til forbrugerne. Uddeling af prøver eller lignende er heller ikke tilladt gennem læger, jordemødre eller andet sundhedspersonale. Reklame for modermælkserstatning må kun forekomme i videnskabelige publikationer og speciallitteratur rettet til sundhedspersonale. Det må kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger, der ikke antyder eller giver indtryk af, at brug af modermælkserstatning er lige så godt som eller bedre end amning. Hvis du vil eksportere modermælkserstatning til lande uden for EU Modermælkserstatninger bestemt til brug i lande uden for Den Europæiske Union skal enten: • opfylde de krav til sammensætning, mærkning og præsentation, der fremgår af bekendtgørelsen om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, eller • være i overensstemmelse med internationale standarder udarbejdet af Codex Alimentarius. Hvis importlandet stiller andre krav, gælder disse. Kommende regler Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er omfattet af en ny forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. De mere specifikke regler for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der p.t. er reguleret af direktivet om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, vil i fremtiden blive afløst af regler i en delegeret EU-forordning. Den delegerede forordning trådte i kraft den 22. februar 2016, men finder først anvendelse 4 år fra ikrafttrædelsesdatoen (den 22. februar 2020). For produkter fremstillet af hydrolyseret protein finder den først anvendelse fra den 22. februar 2021. Virksomheder kan bruge de nye regler på frivillig basis allerede fra den 20. juli 2016. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx [Fødevarer til særlige grupper – lovstofside]. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. april 2018