Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du glutenfri produkter

Ved markedsføring af glutenfri produkter skal du overholde grænseværdierne for indhold af gluten.

​​

Markedsføring af produkter uden – eller med reduceret indhold af – gluten. Glutenfri produkter og produkter med reduceret indhold af gluten skal opfylde kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerene om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer (se link nederst i guiden). Glutenfri produkter og produkter med reduceret forekomst af gluten må således kun benytte angivelserne ”glutenfri" eller "meget lavt indhold af gluten". Produktet skal overholde grænseværdierne for indhold af gluten Der er fastsat en maksimumsgrænse for indholdet af gluten i produkter, der markedsføres som ”glutenfri” eller er mærket med betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten”: • Fødevarer, der markedsføres som ”glutenfri”, må maksimalt indeholde 20 mg gluten pr. kg. • Fødevarer, der markedsføres med betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten”, må maksimalt indeholde 100 mg gluten pr. kg. Angivelsen ”glutenfri” må kun anvendes, hvis den fødevare, der sælges til den endelige forbruger, har et glutenindhold på ikke over 20 mg pr. kg. Det er ikke lovligt at reklamere med ”glutenfri” burgere, hvis den glutenfri burgerbolle bliver kontamineret med gluten under tilberedningen af burgeren, fx fordi den samme kniv anvendes til glutenholdige og glutenfri boller. Angivelsen ”meget lavt indhold af gluten” kan ikke anvendes på fødevarer, der består af naturligt glutenfri ingredienser. Betegnelsen "glutenfri" må anvendes på både almindelige og specialfremstillede fødevarer Både almindelige fødevarer og specialfremstillede fødevarer kan markedsføres som ”glutenfri”, forudsat at indholdet af gluten ikke overskrider 20 mg pr. kg. Dog skal man være opmærksom på, at mærkningen ikke må vildlede forbrugeren til at tro, at fødevaren har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har samme egenskaber. Således vil betegnelsen ”glutenfri” på produkter, der altid er fri for gluten, fx frugt og grønt, typisk blive betragtet som vildledende. Betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten” må kun anvendes på specialfremstillede fødevarer Betegnelsen ”meget lavt indhold af gluten” må kun anvendes på specialfremstillede fødevarer, der er fremstillet af glutenholdige kornsorter, hvor man har reduceret eller fjernet gluten (fx hvedestivelse). For almindelige fødevarer og for specialfremstillede fødevarer, som er baseret på naturligt glutenfri ingredienser, er det kun muligt at benytte betegnelsen ”glutenfri”. Kan havre markedsføres som "glutenfri"? Havre, som er specielt fremstillet, tilberedt og/eller forarbejdet for at undgå forurening med hvede, rug eller byg, kan markedsføres som glutenfrit. Det er ligeledes en forudsætning, at glutenindholdet ikke overstiger 20 mg pr. kg. Havre kan også indgå i specielt fremstillede produkter, der betegnes ”meget lavt indhold af gluten”, men i disse tilfælde er der også krav om, at glutenindholdet i havren ikke må overstige 20 mg pr. kg. Skal produktet sælges færdigpakket? Glutenfri produkter og produkter med ”meget lavt indhold af gluten” kan både sælges færdigpakkede og ikke-færdigpakkede. Hvis produkterne sælges uemballeret, er det vigtigt, at kontaminering med gluten undgås, så grænseværdierne på henholdsvis 20 mg og 100 mg gluten pr. kg overholdes. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0828 [Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169 [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (Mærkningsforordningen)] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 [Bekendtgørelse nr. 1355 af 4. december 2015 om mærkning m.v. af fødevarer (Mærkningsbekendtgørelsen)] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/07kontor/Maerkning/Codex%20standard%20for%20gluten.pdf [Codex-standard for glutenfri produkter (Codex Standard for Special Dietary use for Persons Intolerant to Gluten)] Ved kontrolbesøg Ved kontrolbesøg skal virksomheden kunne beskrive de faktorer, som gør produktet særligt egnet til personer med glutenintolerans, herunder fremstilling og særlig sammensætning. Det kan fx være: • en beskrivelse af, hvordan virksomheden sikrer sig, at råvarer, der anvendes i produktionen, ikke er kontamineret • en beskrivelse af, hvordan kontamination med gluten af produkter, som er naturligt ”glutenfri”, er undgået under produktion, eller hvordan indholdet af gluten i ”glutenfri” produkter er reduceret. Mærkning med ”egnet til personer med glutenintolerans” m.v. Fødevarer, der er mærket med ”glutenfri” og ”meget lavt indhold af gluten” kan også forsynes med angivelserne • ”egnet til personer med glutenintolerans” eller ”egnet til cøliakere” og/eller • ”fremstillet specifikt til personer med glutenintolerans” eller ”fremstillet specifikt til cøliakere", hvis det er tilfældet (se mærkningsforordningen). (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0828 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175746 http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/07kontor/Maerkning/Codex%20standard%20for%20gluten.pdf
Loading...
Ændret 6. september 2021