Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du fødevarer til særlige medicinske formål

​Når du vil markedsføre fødevarer til særlige medicinske formål, er der en række regler, du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og brug af sundhedsanprisninger.

Fødevarer til særlige medicinske formål kan ikke forebygge eller helbrede sygdomme Produkter, der er beregnet til forebyggelse eller helbredelse af sygdomme og sygdomssymptomer, er lægemidler og skal derfor følge lovgivningen om lægemidler. http://laegemiddelstyrelsen.dk/ [Læs mere om dette på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside] Du skal notificere produkter til særlige medicinske formål ved markedsføring Der er krav om notifikation af fødevarer til særlige medicinske formål. Det vil sige, at virksomheden skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen ved markedsføring af produktet. Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: Notifikation@fvst.dk Der er bestemte krav til sammensætningen Anvendelsen af fødevarer til særlige medicinske formål skal være sikker, gavnlig og effektiv til dækning af de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til. Dette stiller følgende krav: • produkterne skal som udgangspunkt indeholde alle næringsstoffer i balanceret mængde svarende til de nordiske næringsstofanbefalinger. • amino- og fedtsyreprofilen skal være egnet til, at produktet kan opfylde sit formål. • produkterne skal overholde de minimums- og maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler, der er anført i henholdsvis bilag 1 og bilag 2 i forordning nr. 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål. Fødevarer til særlige medicinske formål skal opfylde en lang række særlige mærkningskrav Fødevarer til særlige medicinske formål skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] De skal derudover opfylde særlige mærkningskrav og skal fx mærkes med teksten »Til ernæringsmæssig håndtering af…«, hvor den tomme plads udfyldes med den sygdom eller funktionelle forstyrrelse, som produktet er bestemt til samt en oplysning om, at produktet skal anvendes under lægeligt tilsyn. De særlige mærkningskrav fremgår af forordning (EU) 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål. Bemærk, at forordningen indeholder særlige krav til næringsdeklarationen, herunder oplysninger om produktets osmolalitet eller osmolaritet. Denne oplysning skal dog kun medtages, hvis relevant for det givne produkt, hvilket fremgår af den engelske version af retsakten (artikel 6(1) (d)). Ernærings- og sundhedsanprisninger må ikke bruges Det er ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer til særlige medicinske formål. Dette står i artikel 7 i forordning 2016/128. Tilskud fra Regionsrådet Lægemiddelstyrelsen godkender fødevarer til særlige medicinske formål til tilskud fra Regionsrådet. http://laegemiddelstyrelsen.dk/ [Du kan læse mere om hvilke produkter, der kan opnå tilskud, samt hvordan man ansøger, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside] Regelgrundlaget Fødevarer til særlige medicinske formål er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. De specifikke regler for fødevarer til særlige medicinske formål, er reguleret af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål. For produkter til børn (over 1 år) og voksne, fandt den delegerede forordning nr. 2016/128 anvendelse fra den 22. februar 2019. For produkter til spædbørn (0-12 måneder), fandt den delegerede forordning nr. 2016/128 anvendelse fra den 22. februar 2020. Den delegerede forordning nr. 2016/128 viderefører i store træk de regler, der tidligere var i bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål. Der er dog med den delegerede forordning nr. 2016/128 indført en række ændringer, herunder forbud mod brug af ernærings- og sundhedsanprisninger. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper–lovstof.aspx [Fødevarer til særlige grupper - lovstof]. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://laegemiddelstyrelsen.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://laegemiddelstyrelsen.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper–lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021