Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Sådan markedsfører du fødevarer til særlige medicinske formål

​Når du vil markedsføre fødevarer til særlige medicinske formål, er der en række regler, du skal være opmærksom på, herunder sammensætning, mærkning og brug af sundhedsanprisninger.

Fødevarer til særlige medicinske formål kan ikke forebygge eller helbrede sygdomme Produkter, der er beregnet til forebyggelse eller helbredelse af sygdomme og sygdomssymptomer, er lægemidler og skal derfor følge lovgivningen om lægemidler. http://laegemiddelstyrelsen.dk/ [Læs mere om dette på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside] Du skal notificere produkter til særlige medicinske formål før markedsføring Der er krav om notifikation af fødevarer til særlige medicinske formål. Det vil sige, at virksomheden (EU-producenten, EU-importøren eller den, der er ansvarlig for første markedsføring i Danmark) skal sende et eksemplar af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, inden produktet markedsføres. Notifikationen skal indeholde navn og adresse på virksomheden samt et eksemplar af produktets mærkning. Notifikationen skal sendes pr. e-mail til: Notifikation@fvst.dk Der er bestemte krav til sammensætningen Anvendelsen af fødevarer til særlige medicinske formål skal være sikker, gavnlig og effektiv til dækning af de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til. Dette stiller følgende krav: • produkterne skal som udgangspunkt indeholde alle næringsstoffer i balanceret mængde svarende til de nordiske næringsstofanbefalinger. • amino- og fedtsyreprofilen skal være egnet til, at produktet kan opfylde sit formål. • produkterne skal overholde de minimums- og maksimumsgrænser for indhold af vitaminer og mineraler, der er anført i henholdsvis bilag 1 og bilag 2 i forordning nr. 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysing om fødevarer til særlige medicinske formål. Fødevarer til særlige medicinske formål skal opfylde en lang række særlige mærkningskrav Fødevarer til særlige medicinske formål skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Læs mere i guiden "Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] De skal derudover opfylde særlige mærkningskrav og skal fx mærkes med teksten »Til ernæringsmæssig behandling af…«, hvor den tomme plads udfyldes med den sygdom eller funktionelle forstyrrelse, som produktet er bestemt til samt en oplysning om, at produktet skal anvendes under lægeligt tilsyn. De særlige mærkningskrav fremgår af forordning (EU) 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål. Hvis du bruger sundhedsanprisninger på produktet, skal de overholde EU´s regler om anprisninger I henhold til den delegerede EU-forordning er det ikke tilladt at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer til særlige medicinske formål. For så vidt angår fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn (0-12 måneder) er brugen af anprisninger i markedsføring dog frivillig. Hvis anprisninger anvendes, skal virksomheden overholde EU´s regler om ernærings- og sundhedsanprisninger. Anprisninger på produkter markedsført til børn opfattes som såkaldte "artikel 14-anprisninger". Vær opmærksom på, at produkterne ikke må markedsføres som værende i stand til at forebygge, behandle eller helbrede sygdomme. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Læs mere i guiden om ernærings- og sundhedsanprisninger] Tilskud fra Regionsrådet Lægemiddelstyrelsen godkender fødevarer til særlige medicinske formål til tilskud fra Regionsrådet. http://laegemiddelstyrelsen.dk/ [Du kan læse mere om hvilke produkter, der kan opnå tilskud, samt hvordan man ansøger, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside] Kommende regler Fødevarer til særlige medicinske formål er omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. De specifikke regler for fødevarer til særlige medicinske formål, er reguleret af Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til forordning nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål. For produkter til børn (over 1 år) og voksne, finder den delegerede forordning nr. 2016/128 anvendelse (fra den 22. februar 2019). For produkter til spædbørn (0-12 måneder), finder den delegerede forordning nr. 2016/128 dog først anvendelse fra den 22. februar 2020. I perioden indtil den delegerede forordning finder anvendelse, gælder bekendtgørelse nr. 39 af 11. januar 2019 om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn. Den delegerede forordning nr. 2016/128 viderefører i store træk de regler, der tidligere var i bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål. Der er dog med den delegerede forordning nr. 2016/128 indført en række ændringer, herunder forbud mod brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper–lovstof.aspx [Fødevarer til særlige grupper - lovstof]. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://laegemiddelstyrelsen.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx http://laegemiddelstyrelsen.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper–lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. april 2018