Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du børnemad

Når du vil markedsføre børnemad, er der en række regler, du skal være opmærksom på, herunder om sammensætning, mærkning og brug af sundhedsanprisninger.

 Nye regler på vej

Børnemad er omfattet af en forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol.

De mere specifikke regler, som p.t. er reguleret af børnemadsdirektivet, vil i fremtiden blive afløst af regler i en delegeret EU-forordning. Denne er endnu ikke vedtaget, men i øjeblikket arbejder EU-Kommissionen sammen med medlemsstaterne på at lave et udkast.

Til brug for arbejdet har Joint Research Centre udarbejdet en ra​pport over nationale kostanbefalinger til spæd- og småbørn samt et overblik over børnemadsprodukter på EU-markedet. Derudover har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet offentliggjort en vurde​ring af det passende alderstrin for introduktion af overgangskost.

Der er ikke fastlagt en tidshorisont for færdiggørelse af den delegerede forordning. Alle virksomheder skal fortsat overholde direktivet i en årrække.


 Ikke alle produkter tiltænkt spæd- og småbørn er børnemad


Definitionen på børnemad er opdelt i to hovedkategorier, hvor den ene kategori har fire underkategorier. Det er vigtigt at undersøge, hvilken kategori et produkt tilhører. Du finder definitionen i forordningen om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol.

Hvis jeres produkt ikke passer ind i en af kategorierne, så kan din virksomhed ikke markedsføre produktet som børnemad. Det betyder konkret, at I ikke må angive et alderstrin i mærkningen (f.eks. ”fra 6 måneder”), da det kan vildlede forbrugeren til at tro, at produktet er underlagt reglerne for børnemad. Det faktum, at jeres produkt overholder de sammensætningskriterier og øvrige krav, der findes for børnemad, ændrer ikke på, at produktet skal overholde definitionen, for at kunne blive markedsført med aldersangivelse.


 Der er bestemte krav til sammensætningen


Kravene til sammensætning af børnemadsprodukter findes i bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn.


Der er overordnet set to kategorier:


  • ​Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier, f.eks. grødprodukter

  • Babymad, f.eks. frugtmos og middagsretter

De krav, der gælder til sammensætningen, er forskellige, afhængigt af hvilket produkt der er tale om.


 Børnemad skal opfylde særlige mærkningskrav


Børnemad skal opfylde de almindelige mærkningsbestemmelser.

Læs mere i guiden Hvilke regler gælder fo​r mærkning af fødevarer?

Produkterne skal derudover mærkes med en række supplerende oplysninger:

  • ​En angivelse af det alderstrin, fra hvilket produktet kan anvendes under hensynstagen til dets sammensætning, konsistens og andre særlige egenskaber. Dette alderstrin må ikke være under 4 måneder.

  • Oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, hvis det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under 6 måneder.

  • Energiindholdet udtrykt i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal) samt numerisk angivelse af indholdet af protein, kulhydrat og fedt. Indholdet angives pr. 100 g eller 100 ml af produktet, således som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand.

  • En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, som angivet i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Indholdet angives pr. 100 g eller 100 ml af produktet, således som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand.

  • I givet fald en vejledning i korrekt tilberedning og en erklæring om betydningen af at følge denne vejledning.


Mærkningen af produkterne kan yderligere omfatte følgende oplysninger:

  • ​​En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 4, pr. 100 g eller 100 ml af produktet, som det markedsføres, og i givet fald angives det pr. specificeret mængde i tilberedt stand

  • Ud over de numeriske angivelser, oplysninger om vitaminer og mineraler, der er omfattet af bilag 5, udtrykt i procent af de i bilag 5 angivne referenceværdier.


Oplysningerne angives pr. 100 g eller 100 ml af produktet, som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand, forudsat at mængderne af vitaminer og/eller mineraler i produktet udgør mindst 15 % af referenceværdierne.


 Vær opmærksom på anprisningsreglerne


Brug af anprisninger i markedsføring er frivillig. Hvis din virksomhed ønsker at bruge ernærings- og sundhedsanprisninger, skal I overholde de tilhørende EU–regler. Sundhedsanprisninger på børnemad vil blive opfattet som såkaldte "artikel 14(b)-anprisninger", som er anprisninger, der henviser til børns udvikling og sundhed.

Læs mere i guiden om ernærings- og sundhedsanprisninger


​​


Ændret 29. september 2022