Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan markedsfører du VLCD-produkter

Når du vil markedsføre VLCD-produkter, er der en række regler, du skal være opmærksom på, herunder  sammensætning, mærkning og tilsætning af vitaminer og mineraler.

​​​​

VLCD-produkter må kun sælges færdigpakkede Kosterstatninger med et energiindhold på mellem ca. 450-800 kcal kaldes ofte VLCD-produkter (Very Low Calorie Diet-produkter). VLCD-produkter skal overholde de generelle bestemmelser i fødevarelovgivningen og bestemmelserne om fødevarer til særlige grupper VLCD-produkter skal overholde de generelle bestemmelser i fødevarelovgivningen og bestemmelserne i Forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. Der er ikke i lovgivningen fastsat en liste over det nøjagtige indhold af næringsstoffer, der skal være i produkterne. VLCD-produkter kan markedsføres, såfremt produkterne er egnet til at opfylde de ernæringsmæssige behov hos de personer, der er tiltænkt. Det vil sige, at VLCD-produkter skal være sammensat, så de er egnet til ernæringsmæssig behandling af overvægt og fedme. Ved vurdering af, om denne egnethedsbestemmelse er opfyldt, vil Fødevarestyrelsen lægge vægt på bl.a. virksomhedens dokumentation, EFSA-vurderinger og kodeks for VLCD-produkter. Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx [Fødevarer til særlige grupper – lovstof] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/07kontor/VLCD-produkter/Anbefalinger%20for%20VLCD%20-%20produkters%20næringsstofindhold.JPG [Skema med anbefalinger for næringsstofsammensætning i VLCD-produkter] Produkter kan accepteres, hvis de indeholder vitaminer og mineraler i niveauer, der svarer til minimumsgrænserne for vitaminer og mineraler i Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol. Tilsætning af vitaminer og mineraler til VLCD-produkter skal anmeldes eller notificeres til Fødevarestyrelsen, før produktet markedsføres Tilsætning af vitaminer og mineraler skal anmeldes eller notificeres til Fødevarestyrelsen. Find mere information i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-markedsfoerer-du-foedevarer-og-laeske-og-energidrikke-tilsat-vitaminer-mineraler-mm.aspx [Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer, mineraler eller andre stoffer]. VLCD-produkter skal mærkes i henhold til de generelle mærkningsbestemmelser samt reglerne om fødevarer til særlige grupper Om de generelle mærkningsregler: Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] §§ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx [Se siden Fødevarer til særlige grupper – lovstof] Vær opmærksom på anprisningsreglerne Det er ikke tilladt at angive hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af anvendelsen af VLCD-produkter, ved mærkning af produkterne, på produkternes emballage eller ved reklame for disse. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx [Læs mere i guiden om ernærings- og sundhedsanprisninger] Kommende regler VLCD-produkter er omfattet af omfattet af forordning nr. 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatninger til vægtkontrol. Der er vedtaget specifikke regler for kosterstatninger til vægtkontrol, som også omfatter ”VLCD-produkter”. Den delegerede forordning trådte i kraft den 27. oktober 2017, men finder først anvendelse fra den 27. oktober 2022. Fra dette tidspunkt vil bekendtgørelsen om kosterstatninger til vægtkontrol ophæves og VLCD produkter vil ikke længere være omfattet af bekendtgørelsen om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. Virksomheder kan bruge de nye regler på frivillig basis allerede fra den 27. oktober 2017. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/07kontor/VLCD-produkter/Anbefalinger%20for%20VLCD%20-%20produkters%20næringsstofindhold.JPG http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-markedsfoerer-du-foedevarer-og-laeske-og-energidrikke-tilsat-vitaminer-mineraler-mm.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Fodevarer-til-saerlige-grupper%E2%80%93lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Naar-du-vil-bruge-ernaerings-og-sundhedsanprisninger.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021