Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad skal jeg betale, når jeg har en fodervirksomhed

​Her kan du se, hvilke gebyrer du skal betale for at transportere, oplagre, producere eller handle med foder.​

Vælg, hvilken kategori din virksomhed hører til Hvis du producerer og/eller handler med foder, eller du transporterer og/eller oplagrer foder, skal du betale et årligt grundgebyr. At producere foder betyder, at du enten blander foder (med eller uden fodertilsætningsstoffer), tilsætter fodertilsætningsstoffer til foder eller gør noget, der ændrer foderets fysiske fremtoning. Vælg svarmulighed A eller B, så du får de relevante regler frem. Svar A: Du producerer og/eller handler med foder Svar B: Du udelukkende transporterer og/eller oplagrer foder Du skal betale ansøgningsgebyr ved opstart Første gang virksomhedens afdeling eller sted registreres eller godkendes, skal der betales et ansøgningsgebyr. Ansøgningsgebyret opkræves, efter at virksomheden er blevet registreret/godkendt. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx [Her kan du ansøge om registrering/godkendelse] Du skal betale ansøgningsgebyr ved opstart Første gang virksomhedens afdeling eller sted registreres eller godkendes, skal der betales et ansøgningsgebyr. Ansøgningsgebyret opkræves, efter at virksomheden er blevet registreret/godkendt. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx [Her kan du ansøge om registrering/godkendelse] Du skal betale et årligt grundgebyr Du skal betale et årligt grundgebyr for hver afdeling eller sted, der er registreret eller godkendt som fodervirksomhed. Grundgebyret betales årligt for perioden 1. januar til 31. december. Nogle virksomheder vil kun skulle betale et reduceret grundgebyr. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-vil-s%c3%b8ge-om-reduceret-grundgebyr.aspx [Her kan du læse mere om, hvem der kan få gebyret reduceret]. Gebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret som fodervirksomhed i dele af året. Almindeligt grundgebyr eller reduceret grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår på året de er registreret, og udgør et fast beløb. Du skal betale et mængdegebyr, når... Virksomheder, der sælger foder, skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af vejledningen til foderbetaling, som du finder nederst på denne side. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev med information om og tidsfrister for den årlige indberetning. Indberetningerne af foder danner grundlag for en faktura. Indberetningen af mængder skal være for 1. januar til 31. december i det foregående år. Hvis det er første år, din virksomhed er registreret og skal indberette mængder, skal mængderne skønnes. Mængderne skal dække perioden fra virksomhedens registrering til 31. december. Virksomheden betaler for hvert hele 100 tons fodermidler (uden vand) og for hvert hele 100 kg tilsætningsstoffer. Det er ikke alle virksomheder, der skal betale mængdegebyr, da det samme foder kun udløser betaling én gang. Det er heller ikke alle typer foder, der er gebyr på. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-skal-indberette-foder-producent-af-foder-og-eller-handler-med-foder.aspx [Her kan du læse mere om, hvad du skal indberette til Fødevarestyrelsen, når du sælger gebyrpligtigt foder]. Gebyret afhænger af, om der er tale om import, samhandel indenfor EU og salg i Danmark, eller om der er tale om eksport til tredjelande. Du skal betale for tidsforbrug Virksomheder, der skal godkendes, kontrolleres eller auditeres, betaler for tidsforbruget på stedet samt et startgebyr til dækning af kørsel og forsendelse af rapporter. Alle regler og takster fremgår af Betalingsbekendtgørelsen, som du finder link til nederst på denne side. Du skal betale for rekvirerede ydelser Foruden de lovpligtige gebyrer, som alle fodervirksomheder og visse landbrug skal betale, tilbyder Fødevarestyrelsen udarbejdning af certifikat til foder, kontrol af rengøring samt analyser af foderprøver for diverse indholdsstoffer. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Laboratorieydelser/Sider/Forside.aspx [Læs mere om foderanalyser og priser]. Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderindberetning/Vejledning_til_elektronisk_indberetning_af_foder_2018.pdf [Vejledning til indberetning og betaling for foder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx [Betaling for kontrol - lovstof] Du skal betale et årligt grundgebyr Du skal betale et årligt grundgebyr for hver afdeling eller sted, der er registreret eller godkendt som fodervirksomhed. Grundgebyret betales årligt for perioden 1. januar til 31. december. Nogle virksomheder vil kun skulle betale et reduceret grundgebyr. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-vil-s%c3%b8ge-om-reduceret-grundgebyr.aspx [Her kan du læse mere om, hvem der kan få gebyret reduceret]. Gebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret som fodervirksomhed i dele af året. Almindeligt grundgebyr eller reduceret grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår på året de er registreret, og udgør et fast beløb. Du skal betale for rekvirerede ydelser Foruden de lovpligtige gebyrer, som alle fodervirksomheder og visse landbrug skal betale, tilbyder Fødevarestyrelsen kontrol af rengøring samt analyser af foderprøver for diverse indholdsstoffer. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Laboratorieydelser/Sider/Forside.aspx [Læs mere om foderanalyser og priser]. Du kan læse mere i denne vejledning https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderindberetning/Vejledning_Transportoerer_og_lagre_af_foder_2018.pdf [Vejledning til indberetning og betaling for transportører og lagre af foder] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx [Betaling for kontrol - lovstof] Svar A Svar B (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-registrering-og-godkendelse-som-fodervirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-vil-s%c3%b8ge-om-reduceret-grundgebyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-skal-indberette-foder-producent-af-foder-og-eller-handler-med-foder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Laboratorieydelser/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderindberetning/Vejledning_til_elektronisk_indberetning_af_foder_2018.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-vil-s%c3%b8ge-om-reduceret-grundgebyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Laboratorieydelser/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder/Foderindberetning/Vejledning_Transportoerer_og_lagre_af_foder_2018.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx
Loading...
Ændret 26. juli 2017