Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad må jeg blande i drikkevand til dyr

​I denne guide kan du læse om reglerne for, hvad du må blande i drikkevand til dine dyr.

Du må ikke blande fodertilsætningsstoffer eller forblandinger i drikkevandet Tilsætningsstoffer er udelukkende godkendt for deres gavnlige effekter på dyr eller foder. De er ikke godkendt til desinfektion af drikkevandet. Det er ikke tilladt at sætte tilsætningsstoffer til drikkevand, før de enkelte tilsætningsstoffer er blevet godkendt til det. Du må gerne blande et tilskudsfoder eller en anden foderblanding i drikkevandet Når tilskudsfoder gives til dyrene via vanding, defineres det som vådfoder med meget højt indhold af vand. Vær dog opmærksom på, at reglerne om dyrevelfærd kræver, at dyrene skal have mulighed for at slukke deres tørst. Biocider må bruges til desinfektion af drikkevand. Biocider skal bruges, som vejledningen foreskriver, og må ikke være til gene for dyrene. Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx [Fodervejledningen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1831:20100901:DA:PDF [Tilsætningsstofforordningen] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196819 [Betalingsbekendtgørelsen] (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/default.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R1831:20100901:DA:PDF https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196819
Loading...
Ændret 26. juli 2017