Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad er reglerne for brug af planter og planteekstrakter i kosttilskud?

Hvis du importerer eller producerer kosttilskud, der indeholder dele af planter eller planteekstrakter, skal du være opmærksom på særlige regler. Læs nærmere om reglerne her.

​​​​Brug af tørrede eller let opkoncentrerede ingredienser kræver ikke særlig tilladelse

Ingredienser, der kun er tørrede eller let opkoncentrerede, kan anvendes i kosttilskud uden særlig tilladelse inden markedsføring.


Eksempler på typer af ingredienser


  • ​Vegetabilske ingredienser er fx tørret hyben eller tørret hvidløg

  • ​Animalske ingredienser er fx fiskeolie

  • ​Mineralske ingredienser er fx pulver af østersskal

Du skal sikkerhedsvurdere dit kosttilskud

Du er som importør/producent ansvarlig for, at planteingredienserne er sikre at anvende. Læs mere om vurdering af sikkerhed af kosttilskud i vejledningen om sikkerhedsvurdering af kosttilskud, som du finder link til nederst i guiden.

Denne vejledning omfatter ikke veldefinerede stoffer, da disse som udgangspunkt skal anmeldes eller godkendes af Fødevarestyrelsen inden markedsføring. I forbindelse med denne anmeldelse indhenter Fødevarestyrelsen en risikovurdering på stoffet.

Du kan også kontakte Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, hvis du ønsker at få lavet en toksikologisk vurdering af planter.

Du kan også kontakte DTU Fødevareinstituttet, via DTU-FOOD Advice på advice@food.dtu.dk, hvis du ønsker at få lavet en toksikologisk vurdering af planter.

Vær opmærksom på om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som kan udgøre en sundhedsrisiko

Vær opmærksom på om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som kan udgøre en sundhedsrisiko fx plantedele, som kan være giftige.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet listen nedenfor over planter og stoffer med risikovurderinger. Listen indeholder også de planter og stoffer, som er forbudt at anvende i EU i fødevarer og kosttilskud. Listen er alene vejledende, og vurderingerne af planterne og stofferne er foretaget af DTU Fødevareinstituttet. Fødevarestyrelsen opdaterer listen løbende, når der er ny viden.

Gå til liste over planter og stoffer med risikovurderinger

Det er altid de ansvarlige fødevarevirksomheder, som skal sikre sig, at de produkter, som de markedsfører, lever op til de gældende regler, herunder at de er sikre at indtage. Det vil sige, at virksomhederne inden markedsføring bør have udarbejdet en sikkerhedsvurdering for det enkelte kosttilskud. Til hjælp for dette har Fødevarestyrelsen udarbejdet en vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud. 

Gå til vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud

Drogelisten og tillægget til listen er en samling af konkrete toksikologiske vurderinger af planter og plantedele, som er foretaget af DTU Fødevareinstituttet. Drogelisten og tillægget findes elektronisk på Fødevareinstituttets hjemmeside under menupunktet "publikationer".

Gå til Fødevareinstituttets hjemmeside

Der kan ske afvigelser fra Drogelistens vurdering af en plante/plantedel i den konkrete håndtering af risikoen i kontrollen med kosttilskud. Dette vil typisk kunne forekomme, når der foreligger ny dokumentation om risikoen, som der ikke er taget højde for i Drogelisten. Drogelisten er en vejledende liste, og det er virksomhedens ansvar, at kosttilskuddet ikke er sundhedsskadeligt.​

Vær opmærksom på, om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som er novel food

Vær opmærksom på, om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som er novel food, det vil sige nye fødevarer, der ikke har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i EU før maj 1997.


Novel food kategorier


Produktet skal også høre under en af følgende fire kategorier defineret i Novel Food forordningen artikel 1, stk. 2, litra:

  • Fødevarer og fødevareingredienser, der har en ny eller bevidst ændret primær molekylestruktur

  • Fødevarer og fødevareingredienser, der består af eller er isoleret fra mikroorganismer, svampe eller alger

  • Fødevarer og fødevareingredienser, der består af eller er isoleret fra planter, og levnedsmiddelingredienser, der er isoleret fra dyr. Dette er bortset fra levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, der er frembragt ved traditionelle formerings- eller avlsmetoder, og som traditionelt anses for at kunne anvendes risikofrit til levnedsmidler​

  • ​Fødevarer og fødevareingredienser, som har været genstand for en fremstillingsproces, der ikke er gængs. Det er hvis denne proces medfører betydelige ændringer af levnedsmidlernes eller levnedsmiddelingrediensernes sammensætning eller struktur, der påvirker deres næringsværdi, metabolisme eller indhold af uønskede stoffer

Læs mere om Novel Food


Du kan læse mere om Novel Food i kosttilskudsvejledningen, som du finder link til nederst i guiden.

Det skal dokumenteres hvis der menes at en ingrediens ikke hører under novel food

For novel food i kosttilskud har det fra 1. juli 2005, været tilstrækkeligt at dokumentere, at produktet har været anvendt til konsum i Fællesskabet før 15. maj 1997. Det vil sige, at kravet om konsum i nævneværdigt omfang i forhold til mængden, der er solgt, er opfyldt for kosttilskud, hvis virksomheden kan dokumentere salg af det pågældende kosttilskud eller kosttilskudsingrediens i ét EU-land før 15. maj 1997.

Salget skal dog have været nævneværdigt i den forstand, at det f.eks. skal have været udbudt i butikker i et nævneværdigt styktal. Ved vurderingen af kosttilskud lægges der ikke vægt på den mængdemæssige anvendelse (vægt eller volumen) af en ingrediens i et kosttilskud.

Det påhviler virksomheden at fremlægge dokumentation for konsum i Fællesskabet før 15. maj 1997. Dokumentationen skal efterfølgende vurderes. Det er den lokale Fødevare Kontrolenhed, der i første omgang skal vurdere virksomhedens dokumentation.

Hvis kosttilskuddet indeholder novel food ingredienser

Hvis kosttilskuddet indeholder novel food ingredienser, skal ingredienserne forhåndsgodkendes inden kosttilskuddet markedsføres.

Proceduren for ansøgningen kan du læse mere om i Novel Food forordningen, som du finder link til nederst i guiden.

Vær også opmærksom på de generelle regler for kosttilskud

Du kan læse om de generelle regler for kosttilskud i guiden Sådan markedsfører du kosttilskud.

§§

Se siden Kosttilskud – lovstof

Du kan finde reglerne om novel food på siden Nye fødevarer (lovstof)

​​


Ændret 5. august 2022