Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Hvad er reglerne for brug af planter og planteekstrakter i kosttilskud?

Hvis du importerer eller producerer kosttilskud, der indeholder dele af planter eller planteekstrakter, skal du være opmærksom på særlige regler. Læs nærmere om reglerne her.

Brug af tørrede eller let opkoncentrerede ingredienser kræver ikke særlig tilladelse Ingredienser, der kun er tørrede eller let opkoncentrerede, kan anvendes i kosttilskud uden særlig tilladelse inden markedsføring. Du skal sikkerhedsvurdere dit kosttilskud Du er som importør/producent ansvarlig for, at planteingredienserne er sikre at anvende. Læs mere om vurdering af sikkerhed af kosttilskud i vejledningen om sikkerhedsvurdering af kosttilskud, som du finder link til nederst i guiden. Denne vejledning omfatter ikke veldefinerede stoffer, da disse som udgangspunkt skal anmeldes eller godkendes af Fødevarestyrelsen inden markedsføring. I forbindelse med denne anmeldelse indhenter Fødevarestyrelsen en risikovurdering på stoffet. Du kan også kontakte Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, hvis du ønsker at få lavet en toksikologisk vurdering af planter. http://www.food.dtu.dk/ [Kontakt DTU Fødevareinstituttet] Vær opmærksom på om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som kan udgøre en sundhedsrisiko Vær opmærksom på om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som kan udgøre en sundhedsrisiko f.eks. plantedele, som kan være giftige. Drogelisten og tillægget til listen er en samling af konkrete toksikologiske vurderinger af planter og plantedele, som er foretaget af DTU Fødevareinstituttet. Drogelisten og tillægget findes elektronisk på Fødevareinstituttets hjemmeside under menupunktet "publikationer". http://www.food.dtu.dk/ [Gå til Fødevareinstituttets hjemmeside] Der kan ske afvigelser fra Drogelistens vurdering af en plante/plantedel i den konkrete håndtering af risikoen i kontrollen med kosttilskud. Dette vil typisk kunne forekomme, når der foreligger ny dokumentation om risikoen, som der ikke er taget højde for i Drogelisten. Drogelisten er en vejledende liste, og det er virksomhedens ansvar, at kosttilskuddet ikke er sundhedsskadeligt. Vær opmærksom på, om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som er novel food Vær opmærksom på, om kosttilskuddet indeholder ingredienser, som er novel food, det vil sige nye fødevarer, der ikke har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang i EU før maj 1997. Det skal dokumenteres hvis der menes at en ingrediens ikke hører under novel food For novel food i kosttilskud har det fra 1. juli 2005, været tilstrækkeligt at dokumentere, at produktet har været anvendt til konsum i Fællesskabet før 15. maj 1997. Det vil sige, at kravet om konsum i nævneværdigt omfang i forhold til mængden, der er solgt, er opfyldt for kosttilskud, hvis virksomheden kan dokumentere salg af det pågældende kosttilskud eller kosttilskudsingrediens i ét EU-land før 15. maj 1997. Salget skal dog have været nævneværdigt i den forstand, at det f.eks. skal have været udbudt i butikker i et nævneværdigt styktal. Ved vurderingen af kosttilskud lægges der ikke vægt på den mængdemæssige anvendelse (vægt eller volumen) af en ingrediens i et kosttilskud. Det påhviler virksomheden at fremlægge dokumentation for konsum i Fællesskabet før 15. maj 1997. Dokumentationen skal efterfølgende vurderes. Det er den lokale Fødevare Kontrolenhed, der i første omgang skal vurdere virksomhedens dokumentation. Hvis kosttilskuddet indeholder novel food ingredienser Hvis kosttilskuddet indeholder novel food ingredienser, skal ingredienserne forhåndsgodkendes inden kosttilskuddet markedsføres. Proceduren for ansøgningen kan du læse mere om i Novel Food forordningen, som du finder link til nederst i guiden. Vær også opmærksom på de generelle regler for kosttilskud Du kan læse om de generelle regler for kosttilskud i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx [Sådan markedsfører du kosttilskud]. §§ Se siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Kosttilskud–lovstof.aspx [Kosttilskud – lovstof] Du kan finde reglerne om novel food på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Nye-fødevarer.aspx [Nye fødevarer (lovstof)] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.food.dtu.dk/ http://www.food.dtu.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hvad-skal-jeg-vaere-opmaerksom-paa-naar-jeg-skal-markedsfoere-kosttilskud.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Kosttilskud–lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Nye-fødevarer.aspx
Loading...

 

 

Ændret 26. juli 2017