Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad bliver kontrolleret i min fødevarevirksomhed?

Når fødevarekontrollen kommer på besøg, bliver der blandt andet kontrolleret lokaler, maskiner, hygiejne og rengøring, mærkning af produkter, din egenkontrol og dokumenter afhængig af virksomhedstype. Det skal bemærkes, at det ikke er alle virksomhedstyper, der fremgår af denne guide.

Du skal også være opmærksom på, at guiden ikke er en udtømmende liste over, hvad der kontrolleres, men en hjælp til hvad der kan blive kontrolleret i din virksomhed. Der er mange andre regler, du har ansvar for at overholde, og som kan blive kontrolleret.

​​​​​

Hvilken type fødevarevirksomhed har du? Du skal overholde regler for indretning og hygiejne Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-fødevarevirksomheder.aspx [Indretning og drift af fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas. De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver. Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan fx være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger. Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf [Hele rapporten] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf [Oversigtsskema] Du skal overholde regler for indretning og hygiejne Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx [Indretning af fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas. De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver. Du skal overholde regler for indretning og hygiejne Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx [Indretning af fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas. De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver. Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan fx være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger. Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf [Hele rapporten] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf [Oversigtsskema] Du skal overholde regler for indretning og hygiejne Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx [Indretning af fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas. De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver. Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan fx være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger. Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf [Hele rapporten] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf [Oversigtsskema] Du skal overholde regler for indretning og hygiejne Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx [Indretning af fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas. De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver. Du skal overholde regler for indretning og hygiejne Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx [Indretning af fødevarevirksomheder] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas. De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver. Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan fx være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger. Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf [Hele rapporten] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf [Oversigtsskema] Du skal have information om sammensætningen af dine materialer Den tilsynsførende kontrollerer din egenkontroldokumentation på de pågældende materialer. Denne skal dokumentere lovligheden af dine produkter og kan desuden indeholde testbetingelser, testresultater, beregninger og øvrige beviser for, at kravene er opfyldt. Du skal opfylde reglerne om mærkning og markedsføring af dine produkter Mærkning og præsentation af fødevarekontaktmaterialer må ikke vildlede forbrugerne. Materialer der åbenbart er bestemt til kontakt med fødevarer fx kaffekopper, skal ikke mærkes med anvendelsesformål. Andre materialer skal mærkes med eller ledsages af oplysning om anvendelsesformål fx i form af en brugsanvisning. Kravene til mærkningen fremgår af den generelle lovgivning om fødevarekontaktmaterialer. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/F%C3%B8devarekontaktmaterialer.aspx [Lovgivning om fødevarekontaktmaterialer] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Den tilsynsførende kontrollerer, at du har dokumentation for dine fødevarekontaktmaterialer. Dette omfatter overensstemmelseserklæringer med tilhørende baggrundsdokumentation, dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre FKM, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på, bl.a. at der kan være importrestriktioner for indførsel af FKM. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-af-plastredskaber-fra-Kina-og-Hong-Kong.aspx [Importrestriktioner]. Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger Når du fremstiller fødevarekontaktmaterialer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan fx være urenheder i dine udgangsstoffer, halvfabrikata eller færdige materialer. Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf [Hele rapporten] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf [Oversigtsskema] Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx [Mærkningsvejledningen] Du kan også læse mere i denne guide: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx [Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?] Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder. Hvis du selv indfører varer fra udlandet Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. Fx skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx [Import af fødevarer] Engrosproducenter af fødevarer - bortset fra slagterier Køle/fryselagre og lagre uden temperaturregulering Restauranter, caféer, kantiner og hospitalskøkkener o.l. Slagtere, bagere, oste- og fiskehandlere Supermarkeder og kiosker o.l. Slagterier Producenter/importører - fødevarekontaktmaterialer Kontorvirksomheder (næste) (næste) (næste) (næste9 (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-fødevarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/F%C3%B8devarekontaktmaterialer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-af-plastredskaber-fra-Kina-og-Hong-Kong.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tjekliste%20til%20kemiske%20forureninger.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/rød%20gul%20grøn%202013_2.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Hvilke-regler-gaelder-for-maerkning-af-foedevarer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Import_af_foedevarer/Sider/forside.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021