Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad bliver kontrolleret i min fødevarevirksomhed?

Når fødevarekontrollen kommer på besøg, bliver der blandt andet kontrolleret lokaler, maskiner, hygiejne og rengøring, mærkning af produkter, din egenkontrol og dokumenter afhængig af virksomhedstype. Læs om kontrollen af de forskellige virksomhedstyper.

​​​​​​​​​​Det skal bemærkes, at det ikke er alle virksomhedstyper, der fremgår af denne side.
Du skal også være opmærksom på, at vejledningen ikke er en udtømmende liste over, hvad der kontrolleres, men en hjælp til hvad der kan blive kontrolleret i din virksomhed. Der er mange andre regler, du har ansvar for at overholde, og som kan blive kontrolleret.​

​​​

Hvilken type fødevarevirksomhed har du?​

​​​​​​

Beskrivelser af de forskellige typer af fødevarevirksomheder​​
 • Engrosproducenter af fødevarer, bortset fra slagterier:
  Engrovirksomheder med fremstilling, som udelukkende sælger til andre virksomheder.

 • Køle/fryselagre og lagre uden temperaturregulering:
  Engrosvirksomheder uden fremstilling, som opbevarer fødevarer og evt. indpakker, emballerer eller foretager engroshandel.

 • Restauranter, caféer, kantiner, plejehjems- og hospitalskøkkener og lignende:
  Virksomheder, der serverer spiseklar mad til forbrugere. Det omfatter også fødevarevirksomheder, der både leverer spiseklar mad til forbrugere og i mindre omfang til andre virksomheder samt diner transportable-virksomheder.

 • Slagtere, bagere, oste- og fiskehandlere:
  Omfatter også delikatesse-, slagter- eller bagerafdelinger i supermarkeder.

 • Supermarkeder, kiosker kiosker og lignende.:
  Omfatter butikker, som udelukkende sælger varer fra andre virksomheder og ikke selv fremstiller fødevarerne. Udtrykket "kiosk" har intet med butikkens størrelse at gøre. Udtrykket dækker butikker, som kun sælger varer, der kan holde sig uden køl samt indpakket is. F.eks. slik, kiks i pakninger, ispinde og isvafler. Hvis der også sælges f.eks. mælk og ost, skal butikken opfattes som et supermarked (gælder f.eks. for mange tankstationer, nærbutikker og butikker på togstationer).

 • Slagterier:
  Virksomheder, der står for slagtning af dyr.

 • Producenter/importører af fødevarekontaktmaterialer:
  Virksomheder, der udelukken​de fremstiller eller importerer materialer, der er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer

 • Kontorvirksomheder:
  Virksomheder, der sælger fødevarer udelukkende via nettet uden eget fysisk lager eller lignende f.eks. mellemhandlere.

Engrosproducenter af fødevarer, bortset fra slagterier​​

Sådan gør du

 Du skal overholde regler for indretning og hygiejne

Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere.

Læs mere:
Indretning og drift af fødevarev​irksomheder

Hygiejnevejledningen


 Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i:
Mærkningsvejledningen

Du kan også læse mere i denne guide:
Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?


Regler for ernærings-og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette. Læs mere i guiden:
Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger


Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration. Læs mere i guiden:
Næringsdeklarationer – sådan gør du

Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden.


 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.

De vigtigste dokumentationer

 • ​Registrering/autorisation:
  Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de fødevareaktiviter du har i virksomheden. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer fødevarer eller indfører/importerer produkter fra andre lande. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation​

 • Egenkontrol:
  Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt . Det kaldes egenkontrol. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Din dokumentation af egenkontrollen kan blandt andet omfatte en række registreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder. Læs mere på Egenkontrol og risikoanalyse.

 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.

 • Sporbarhed – kunder:
  Du skal have papir på, hvad du sælger – og til hvem. Ved at have overblik over hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.

 • Økologikontrol:
  Hvis du fremstiller økologiske fødevarer, skal du omfattes af en særlig økologikontrolordning. Bl.a. skal du overholde en række særlige regler om dokumentation for varer ind og ud af din virksomhed. Læs mere om Kontro​l med økologiske fødevarer.

 • Mærkning – vildledning:
  Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer du køber, og de varer du sælger.​

 • Kontrolrapport:
  Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes. Læs mere på Kontrolrapporter på hjemmesider.

 Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at in​dføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere på Import af fødevarer.

Hvis du modtager animalske fødevarer fra andre EU-lande

Hvis din virksomhed modtager animalske fødevarer (f.eks. kød, mælk, fiskevarer mm.) direkte fra virksomheder i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres som modtagevirksomhed. Dette gælder, uanset om der er tale om dine egne varer eller varer, som modtages og oplagres for andre virksomheder. Den samme virksomhed kan altså godt skulle registreres både som importør og som modtagevirksomhed. Som modtagevirksomhed skal du bl.a. foretage en særlig registrering af de partier, du modtager.​

Læs mere:

Import af fødevarer


 Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til

Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug.

Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår f.eks. mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via f.eks. emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og f.eks. farvestoffer fra trykfarver.


 Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger

Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan f.eks. være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger.

Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste:
Hele rapporten
Oversigtsskema

Køle/fryselagre og lagre uden temperaturregulering​​

Sådan gør du


 Du skal overholde regler for indretning og hygiejne

Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere.

Læs mere:
Indretning af fødevarevirksomheder
Hygiejnevejledningen


 Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i:

Mærkningsvejledningen

Du kan også læse mere i denne guide:
Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?

Regler for ernærings-og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette. Læs mere i guiden:
Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger


Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration. Læs mere i guiden:
Næringsdeklarationer – Sådan skal virksomheder gøre

Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler​ for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden.


 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.


De vigtigste dokumentationer

 • ​​​​Registrering/autorisation:

  Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de fødevareaktiviter du har i virksomheden. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer fødevarer eller indfører/importerer produkter fra andre lande. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation

 • Egenkontrol:
  Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt . Det kaldes egenkontrol. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Din dokumentation af egenkontrollen kan blandt andet omfatte en række registreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder. Læs mere på Egenkontrol og risikoanalyse.

 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.

 • Sporbarhed – kunder:
  Du skal have papir på, hvad du sælger – og til hvem. Ved at have overblik over hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.

 • Økologikontrol:
  Hvis du håndterer økologiske fødevarer, skal du omfattes af en særlig økologikontrolordning. Bl.a. skal du overholde en række særlige regler om dokumentation for varer ind og ud af din virksomhed. Læs mere om Kontrol med økologiske fødevarer.

 • Mærkning – vildledning:
  Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer du køber, og de varer du sælger.

 • Kontrolrapport:
  Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes. Det gælder dog ikke, hvis du har en ultralavrisiko-virksomhed. Læs mere på Kontrolrapporter på hjemmesider.


 Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: Import af fødevarer

Hvis du modtager animalske fødevarer fra andre EU-lande

Hvis din virksomhed modtager animalske fødevarer (f.eks. kød, mælk, fiskevarer mm.) direkte fra virksomheder i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres som modtagevirksomhed. Dette gælder, uanset om der er tale om dine egne varer eller varer, som modtages og oplagres for andre virksomheder. Den samme virksomhed kan altså godt skulle registreres både som importør og som modtagevirksomhed. Som modtagevirksomhed skal du bl.a. foretage en særlig registrering af de partier, du modtager.
Læs mere: Import af fødevarer


 Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til

Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug.​

Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår f.eks. mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via f.eks. emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og f.eks. farvestoffer fra trykfarver.​


Restauranter, caféer, kantiner, plejehjems- og hospitalskøkkener og lignende​​

Sådan gør du


 Du skal overholde regler for indretning og hygiejne​​

Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere.

Læs mere:
Indretning af fødevarevirksomheder
Hygiejnevejledningen


 Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i:
Mærkningsvejledningen
Du kan også læse mere i denne guide:
Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?


Regler for ernærings-og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette. Læs mere i guiden:
Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger


Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration. Læs mere i guiden:
Næringsdeklarationer – Sådan skal virksomheder gøre


Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden. nformation om regler for fødevarer, der kan være særligt relevante for dig findes her:

Sådan markedsfører du glutenfri produkter
Sådan markedsfører du laktosefri produkter
Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer, mineraler eller andre stoffer


 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.​​

De vigtigste dokumentationer​​

 • ​Registrering/autorisation:
  Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de fødevareaktiviter du har i virksomheden. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer fødevarer eller indfører/importerer produkter fra andre lande. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation
 • Egenkontrol:
  Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt . Det kaldes egenkontrol. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Din dokumentation af egenkontrollen kan blandt andet omfatte en række registreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder. Læs mere på Egenkontrol og risikoanalyse.
 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.
 • Sporbarhed – kunder:
  Du skal have papir på, hvad du sælger. Og papir på hvem du sælger til, hvis du sælger til andre virksomheder. Ved at have overblik over hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.
 • Økologi:
  Hvis du anpriser, at du anvender eller serverer økologiske fødevarer, skal du overholde reglerne om økologisk storkøkkendrift. Du skal bl.a. kunne dokumentere, at dine anprisninger om økologi er korrekte. For at du kan bruge det økologiske spisemærke, skal du godkendes til det. Læs mere på siden om Økologi i stor​køkkener
 • Mærkning – vildledning på spisekortet:
  Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer du køber, og de varer du sælger.
 • Kontrolrapport:
  Du skal ophænge den seneste kontrolrapport, også kaldet smileyrapporten, ved dine indgangspartier. Rapporten skal placeres, så kunderne kan læse den, inden de beslutter sig for at gå ind og handle. Hvis du har en ultralavrisiko-virksomhed, skal du dog kun ophænge kontrolinformationsblanket.
  Læs mere: Hvor skal kontrolrapporten hænge? (Ofte stillede spørgsmål)
Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes. Det gælder dog ikke, hvis du har en ultralavrisiko-virksomhed.
Læs mere: Kontrolrapporter på hjemmesider


 Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: Import af fødevarer.

Hvis du modtager animalske fødevarer fra andre EU-lande

Hvis din virksomhed modtager animalske fødevarer (f.eks. kød, mælk, fiskevarer mm.) direkte fra virksomheder i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres som modtagevirksomhed. Dette gælder, uanset om der er tale om dine egne varer eller varer, som modtages og oplagres for andre virksomheder. Den samme virksomhed kan altså godt skulle registreres både som importør og som modtagevirksomhed. Som modtagevirksomhed skal du bl.a. foretage en særlig registrering af de partier, du modtager.
Læs mere: Import af fødevarer


 Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til

Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug.​

Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår f.eks. mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via f.eks. emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og f.eks. farvestoffer fra trykfarver.


 Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger

Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan f.eks. være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger.

Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste:
Hele rapporten
Oversigtsskema


Supermarkeder, kiosker kiosker og lignende​​

​Sådan gør du


 Du skal overholde regler for indretning og hygiejne

Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere.

Læs mere:
Indretning af fødevarevirksomheder
Hygiejnevejledningen


 Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning f​indes i:

Du kan også læse mere i denne guide:
Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?


Regler for ernærings-og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette. Læs mere i guiden:
Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger


Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration. Læs mere i guiden:
Næringsdeklarationer – Sådan skal virksomheder gøre


Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden. Information om regler for fødevarer, der kan være særligt relevante for dig findes her:

Handelsnormer og varestandarder
Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer, mineraler eller andre stoffer
Sådan markedsfører du kosttilskud
Produkter må ikke indeholde industrielt fremstillede transfedtsyrer


 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.

De vigtigste dokumentationer

 • ​Registrering/autorisation:
  Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de fødevareaktiviter du har i virksomheden. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer fødevarer eller indfører/importerer produkter fra andre lande. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation
 • Egenkontrol:
  Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt . Det kaldes egenkontrol. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Din dokumentation af egenkontrollen kan blandt andet omfatte en række registreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder. Læs mere på Egenkontrol og risikoanalyse.
 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.
 • Økologi:
  Hvis der kun detailforhandles økologiske fødevarer - og ikke f.eks. foretages emballering/mærkning af økologiske fødevarer - så skal virksomheden ikke omfattes af den særlige økologikontol. Det skal altid kunne dokumenteres, at varer der forhandles som økologiske rent faktisk er økologiske. Hvis der forhandles økologiske varer, der ikke er færdigpakkede, så skal det desuden sikres, at der ikke er risiko for sammenblanding med ikke-økologiske varer. Læs afsnit 6.6 i Vejledningen om økologiske fødevarer
 • Mærkning – vildledning:
  Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer du køber, og de varer du sælger.
 • Kontrolrapport:
  Du skal ophænge den seneste kontrolrapport, også kaldet smileyrapporten, ved dine indgangspartier. Rapporten skal placeres, så kunderne kan læse den, inden de beslutter sig for at gå ind og handle. Hvis du har en ultralav-risikovirksomhed, skal du dog kun ophænge kontrolinformationsblanket. Læs mere: Hvor skal kontrolrapporten hænge?​ (Ofte stillede spørgsmål)
Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes. Det gælder dog ikke, hvis du har en ultralavrisiko-virksomhed. Læs mere: Kontrolrapporter på hjemmesider.

 Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: Import af fødevarer.

Hvis du modtager animalske fødevarer fra andre EU-lande

Hvis din virksomhed modtager animalske fødevarer (f.eks. kød, mælk, fiskevarer mm.) direkte fra virksomheder i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres som modtagevirksomhed. Dette gælder, uanset om der er tale om dine egne varer eller varer, som modtages og oplagres for andre virksomheder. Den samme virksomhed kan altså godt skulle registreres både som importør og som modtagevirksomhed. Som modtagevirksomhed skal du bl.a. foretage en særlig registrering af de partier, du modtager.
Læs mere: Import af fødevarer


 Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til

Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug.

Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår f.eks. mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via f.eks. emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og f.eks. farvestoffer fra trykfarver.​


Slagterier​​

Sådan gør du


 Du skal overholde regler for indretning og hygiejne

Fødevarevirksomheder skal overholde regler for indretning og drift af virksomheden, for rengøring, varmebehandling og nedkøling af fødevarer og meget mere.

Læs mere:
Indretning af fødevarevirksomheder
Hygiejnevejledningen


 Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i:

Mærkningsvejledningen
Du kan også læse mere i denne guide:
Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?


Regler for ernærings-og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette. Læs mere i guiden:
Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger


Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration. Læs mere i guiden:
Næringsdeklarationer – Sådan skal virksomheder gøre


Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden. Information om regler for fødevarer, der kan være særligt relevante for dig findes her:

Hvilke regler gælder for mærkning af kød og kødvarer?
Hvilke regler gælder for mærkning af okse- og kalvekød?
Handelsnormer og varestandarder
Sådan markedsfører du glutenfri produkter


 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.

De vigtigste dokumentationer

 • ​​Autorisation:
  Din virksomhed skal være autoriseret til at slagte dyr. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer eller indfører/importerer produkter fra andre lande. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation
 • Papirer med dyrene:
  Du skal have de rigtige papirer med dyrerne, når du modtager dem. Det handler bl.a. om særlige attester fra andre myndigheder og om eventuelle erklæringer fra leverandøren - f.eks. fødevarekædeoplysninger eller om en særlig race.
 • Egenkontrol:
  Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt. Det kaldes et egenkontrolprogram. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Du skal have dokumentation for at du følger dit egenkontrolprogram. Det kan f.eks. være temperatur- og rengøringsregistreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og diverse erklæringer fra andre myndigheder. Læs mere: Egenkontrol og risikoanalyse
 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Den tilsynsførende skal kunne se hvilke dyr du har fået fra den enkelte besætning.
 • Sporbarhed – kunder:
  Du skal have papir på, hvad du sælger – og til hvem. Ved at have overblik over hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.
 • Økologikontrol:
  Hvis du slagter økologiske dyr, skal du omfattes af en særlig økologikontrolordning. Bl.a. skal du overholde en række særlige regler om dokumentation for dyr og produkter, der leveres ind/ ud af din virksomhed. Læs mere om Ko​ntrol med økologiske fødevarer
 • Mærkning – vildledning:
  Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de råvarer du køber, og de varer du sælger.
 • Kontrolrapport:
  Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter henholdsvis kontrolresumeer på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes.
  Læs mere på Kontrolrapporter på hjemmesider.

 Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner. Læs mere: Import af fødevarer

Hvis du modtager animalske fødevarer fra andre EU-lande

Hvis din virksomhed modtager animalske fødevarer (f.eks. kød, mælk, fiskevarer mm.) direkte fra virksomheder i andre EU-lande, skal din virksomhed registreres som modtagevirksomhed. Dette gælder, uanset om der er tale om dine egne varer eller varer, som modtages og oplagres for andre virksomheder. Den samme virksomhed kan altså godt skulle registreres både som importør og som modtagevirksomhed. Som modtagevirksomhed skal du bl.a. foretage en særlig registrering af de partier, du modtager.
Læs mere: Import af fødevarer.


 Anvend kun fødevarekontaktmaterialer til det de er beregnet til

Generelt er det vigtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Du bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug.

Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår f.eks.​ mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler, som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.

De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via f.eks. emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere fra plast, aminer fra lim og f.eks. farvestoffer fra trykfarver.


 Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger

Når du fremstiller fødevarer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan f.eks. være naturlige toksiner, proces- og miljøforureninger.

Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste:
Hele rapporten
Oversigtsskema


Producenter/importører af fødevarekontaktmaterialer​

Sådan gør du


 Du skal have information om sammensætningen af dine materialer

Den tilsynsførende kontrollerer din egenkontroldokumentation på de pågældende materialer. Denne skal dokumentere lovligheden af dine produkter og kan desuden indeholde testbetingelser, testresultater, beregninger og øvrige beviser for, at kravene er opfyldt.


 Du skal opfylde reglerne om mærkning og markedsføring af dine produkter

Mærkning og præsentation af fødevarekontaktmaterialer må ikke vildlede forbrugerne.

Materialer der åbenbart er bestemt til kontakt med fødevarer f.eks. kaffekopper, skal ikke mærkes med anvendelsesformål.

Andre materialer skal mærkes med eller ledsages af oplysning om anvendelsesformål f.eks. i form af en brugsanvisning. Kravene til mærkningen fremgår af den generelle lovgivning om fødevarekontaktmaterialer.
Lovgivning om fødevarekontaktmaterialer

 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Den tilsynsførende kontrollerer, at du har dokumentation for dine fødevarekontaktmaterialer. Dette omfatter overensstemmelseserklæringer med tilhørende baggrundsdokumentation, dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.

De vigtigste dokumentationer

 • ​Overensstemmelseserklæring:
  Dette er information, der skal videregives i produktions- eller handelskæden fra sælger til kunde. Den skal vise, at dine råvarer, halvfabrikata eller færdige fødevarekontaktmaterialer overholder gældende EU og nationale krav.
 • Registrering/autorisation:
  Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de aktiviteter du har i virksomheden. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter, heriblandt hvis du transporterer eller indfører/importerer produkter fra andre lande. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation
 • Egenkontrol/kvalitetssikringssystem:
  Du skal sikre, at fremstilling af fødevarekontaktmaterialer sker i overensstemmelse med god fremstillingsmæssig praksis (GMP). Dette indebærer bl.a. at du sikrer og kontrollerer kvaliteten af dine produkter. Kravene til GMP fremgår af den generelle lovgivning om fødevarekontaktmaterialer.
  Lovgivning om fødevarekontaktmaterialer
 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.
 • Sporbarhed – kunder:
  Du skal have papir på, hvad du sælger – og til hvem. Ved at have en oversigt over, hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver det muligt at finde varerne, hvis det viser sig, at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.
 • Kontrolrapport:
  Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal du vise de seneste fire kontrolrapporter på hjemmesiden eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes.
  Læs mere om kontrolrapporter på hjemmesider

 Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at indføre FKM, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række s​ærlige forhold, du skal være opmærksom på, bl.a. at der kan være importrestriktioner for indførsel af FKM. Læs mere om Importrestriktioner.

 Vær opmærksom på evt. kemiske forureninger

Når du fremstiller fødevarekontaktmaterialer, skal du tage højde for eventuelle kemiske forureninger i dine produkter, dette kan f.eks. være urenheder i dine udgangsstoffer, halvfabrikata eller færdige materialer.

Du kan læse mere om kemiske forureninger i fødevarer i denne tjekliste:
Hele rapporten
Oversigtsskema


Kontorvirksomheder​

Sådan gør du


 Du skal opfylde reglerne for mærkning og markedsføring af dine produkter

Den tilsynsførende kontrollerer blandt andet din mærkning og markedsføring, som omfatter tekst, illustrationer, billeder og andet materiale i mærkning og markedsføring af produkterne. Oplysning om generel mærkning findes i Mærkningsvejledningen

Du kan også læse mere i denne guide:
Hvilke regler gælder for mærkning af fødevarer?


Regler for ernærings-og sundhedsanprisninger

Hvis du anvender ernærings- og sundhedsanprisninger skal du være opmærksom på særlige regler vedrørende dette. Læs mere i guiden:
Når du vil bruge ernærings- og sundhedsanprisninger


Regler for næringsdeklaration

Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for næringsdeklaration. Læs mere i guiden:
Næringsdeklarationer – Sådan skal virksomheder gøre


Regler for særlige produkter

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for en lang række fødevarekategorier. Du kan finde mere information ved at bruge søgefunktionen på hjemmesiden.


 Du skal kunne fremvise vigtige dokumentationer

Dette omfatter bl.a. dokumenter på din registrering/autorisation, egenkontrol og sporbarhed af leverandører og kunder.


De vigtigste dokumentationer

 • Registrering/autorisation:
  Din virksomhed skal være autoriseret/registreret til at udføre de fødevareaktiviter du har i virksomheden. Din autorisation/registrering skal dække alle dine aktiviteter. Læs mere: Registrering eller ansøgning om autorisation

 • Egenkontrol:
  Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt. Det kaldes egenkontrol. Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Din dokumentation af egenkontrollen kan blandt andet omfatte en række registreringer fra din egen virksomhed og fra din modtagekontrol samt leverandørerklæringer og dive​rse erklæringer fra andre myndigheder. Virksomheder med ultralav risiko skal ikke have skriftlig egenkontrol. Læs mere: Egenkontrol og risikoanalyse

 • Sporbarhed – leverandører:
  Du skal have de nødvendige papirer fra dine leverandører. Det kan f.eks. være fakturaer med beskrivelse af, hvilke varer der er leveret, og hvor mange, det drejer sig om.

 • Sporbarhed – kunder:
  Du skal have papir på, hvad du sælger – og til hvem. Ved at have oversigt over hvem du køber af og hvem du sælger til, bliver ​det muligt at finde varerne, hvis det viser sig at der er noget galt med dem. Det kaldes at spore varerne.

 • Økologikontrol:
  Hvis du ikke selv fysisk håndterer økologiske fødevarer, og blot markedsfører økologiske fødevarer detail, omfattes du ikke af økologikontrol. Du skal dog kunne dokumentere, at markedsførte økologiske fødevarer faktisk er økologiske. Læs afsnit 6.6 i Vejledningen om økologiske fødevarer.

 • Mærkning – vildledning:
  Du skal have dokumentation af sammenhængen mellem de varer du køber, og de varer du sælger.

 • Kontrolrapport:
  Du skal vise de seneste fire kontrolrapporter på din hjemmeside eller have et link til siden eller siderne på findsmiley.dk, hvor kontrolrapporterne findes. Det gælder dog ikke, hvis du har en ultralav risiko-virksomhed. Læs mere: Kont​rolrapporter på hjemmesider


 ​Hvis du selv indfører varer fra udlandet

Hvis du selv står for at indføre fødevarer, hvad enten det er fra EU-lande eller fra lande uden for EU, skal du registreres som importør, og der er en række særlige forhold, du skal være opmærksom på. F.eks. skal nogle typer af fødevarer kontrolleres inden indførsel, og nogle kan være midlertidigt forbudt eller omfattet af særlige importrestriktioner.
Læs mere: Import af fødevarer

​​​​
Ændret 6. december 2022