Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Husholdningssalt og brug af jodberiget salt

​I Danmark er der krav om, at husholdningssalt og det salt, der anvendes i brød og almindeligt bagværk, skal være tilsat jod. Her finder du information om disse krav samt om, hvilke regler der gælder, når fx kødprodukter indeholder jodberiget salt.

​Hu​sholdningssalt og salt tilsat brød og almindeligt bagværk skal være tilsat jod​

Fra 1. juli 2019 skal husholdningssalt og salt, der anvendes i brød og almindeligt bagværk, være tilsat jod i en mængde på 20 mg jod pr. kg salt. Produkter der allerede er markedsført eller mærket inden den 1. juli 2020 efter den tidligere bekendtgørelse, kan sælges, indtil lagrene er opbrugte.

Følgende produkter sidestilles med brød og skal derfor også være tilsat jodberiget salt:

• Knækbrød
• Fladbrød
• Skorper
• Pizzabunde
• Rasp
• Tortillas
• Tvebakker
• Færdige melblandinger


Hvorfor er der obligatorisk jodberigelse i Danmark?

Den obligatoriske jodberigelse blev indført i 2000, fordi jodindtagelsen i Danmark lå under det internationalt anbefalede niveau, hvilket resulterede i en høj forekomst af forstørret skjoldbruskirtel og højt stofskifte hos ældre. Kravet har siden 2000 været tilsætning af 13 mg jod pr. kg. salt, men kravet er pr. 1. juli 2019 øget til 20 mg jod pr. kg. salt, da jodindtagelsen blandt danskerne i nyere tid er faldet.

Produkter fra andre lande​

Reglerne gælder ikke for produkter, der er lovligt markedsført i et andet land inden for EU eller EØS eller i Tyrkiet.

Husholdningssalt og brød og almindeligt bagværk, der er lovligt markedsført i et EU- eller EØS-land eller i Tyrkiet, kan derfor lovligt sælges i Danmark uden at det pågældende husholdningssalt er tilsat jod eller uden at fx brødet eller raspen er tilsat jodberiget salt.

Reglerne gælder derimod for produkter fra tredjelande, medmindre de er lovligt produceret i tredjeland, hvor en ens eller lavere jodtilsætning er lovpligtig.

Hvis produkterne er tilsat mere end 20 mg jod pr. kg. salt, skal bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer følges. Det gælder, uanset om produkterne er produceret i Danmark, EU- eller EØS-lande eller tredjelande.

Læs mere i guiden "Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer, mineraler eller andre stoffer"

Dispensation i særlige tilfælde​

Fødev​arestyrelsen giver normalt ikke dispensation fra kravet om, at husholdningssalt og salt anvendt i brød og almindeligt bagværk skal tilsættes jod i en mængde på 20 mg jod pr. kg salt. Der kan dog dispenseres i særlige tilfælde.

De tilfælde, hvor der tidligere er blevet givet dispensation, omfatter museumsproduktioner af salte og husholdningssalt, hvor det på grund af saltets form ikke er muligt at tilsætte jod under fremstillingsprocessen.


Sådan ansøger du om dispensation


Hvis man ønsker at søge om dispensation til markedsføring af et husholdningssalt eller et produkt, der lovpligtigt skal tilsættes jodberiget salt, skal man sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Der findes ikke et ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

• Produkttype, dvs. fx bordsalt/husholdningssalt
• Oplysning om saltets naturlige indhold af jod
• Hvor stor en mængde af det pågældende salt forventes afsat på det danske marked pr. år
• De særlige grunde til at virksomheden mener, at der bør tildeles en dispensation.

Ansøgningen skal sendes via linket her Fødevarestyrelsens kontaktformular
Skriv "Att. Kemi og Fødevarekvalitet"

Jod skal fremgå af ingredienslisten

Det skal fremgå af ingredienslisten, at produktet er tilsat jod. Dette gælder både for husholdningssalt og for brød og almindeligt bagværk, der er tilsat jodberiget salt.

For husholdningssalte kan jodindholdet herudover angives i næringsdeklarationen, men dette er ikke et krav.

Husholdningssalte kan ligeledes mærkes med teksten "Salt er tilsat jod efter krav fra Fødevarestyrelsen".

Storkøkkener skal bruge jodberiget salt

Storkøkkener som cateringvirksomheder, restauranter, kantiner og institutionskøkkener skal bruge jodberiget salt eller husholdningssalt i den mad, de fremstiller.

Dette følger af bekendtgørelsens definition på "husholdningssalt", der netop er salt bestemt til salg til forbrugerne eller storkøkkener som cateringvirksomheder, restauranter, kantiner og institutionskøkkener.

Der er dog som ovenfor nævnt en undtagelse for produkter, der er lovligt markedsført i et andet land indenfor EU eller EØS eller Tyrkiet.


Hvornår er virksomheden omfattet?


Hvorvidt virksomheden er omfattet af, at skulle bruge husholdningssalt i fremstillingen af mad afhænger af, hvordan den pågældende virksomhed er registreret eller autoristeret, jf. kontrolfrekvensvejledningen.

For de virksomheder, der er tildelt både hovedbranche og bibranche, er der tale om en konkret vurdering ud fra deres hovedbranche.​​​

Når der tilsættes en højere mængde jod i saltet end det obligatoriske krav​

Alt husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der frivilligt er tilsat mere end 20 mg jod pr. kg. salt, skal følge Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. Det gælder, uanset om visse varer er produceret i Danmark, EU- eller EØS-lande.

Læs mere i guiden "Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer, mineraler eller andre stoffer"

Når jodberiget salt er tilsat andre fødevarer fx kødprodukter​​

Der gælder særlige regler, når jodberiget salt anvendes i andre produkter end brød og almindeligt bagværk, fx i kødprodukter eller finere bagværk. Dette gælder også, hvis der anvendes husholdningssalt i disse produkter. I disse tilfælde skal tilsætningen af jod være i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer.

Læs mere i guiden "Sådan markedsfører du føde- og drikkevarer tilsat vitaminer, mineraler eller andre stoffer".

Brug af fx kaliumklorid i stedet for natriumklorid i brød og almindeligt bagværk

I jodbekendtgørelsen defineres salt som natriumklorid og natriumreduceret salt. Natriumreduceret salt er et salt, hvor en væsentlig andel natriumklorid er erstattet med andre salte, fx kaliumklorid.

Kaliumklorid skal ikke tilsættes jod, når det anvendes som en selvstændig ingrediens i brød og almindeligt bagværk. Det skyldes, at kaliumklorid anvendt som en selvstændig ingrediens ikke kan betragtes som et natriumreduceret salt.

§§​​

Denne side er lavet på baggrund af jodbekendtgørelsen, som du kan finde på siden Tilsætning af næringsstoffer - lovstofÆndret 5. august 2022