Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Gruppevis levering af slagtesvin - sådan autoriseres transportører

​Når du transporterer slagtesvin, der er omfattet af ordningen gruppevis levering, skal du være opmærksom på visse regler og registrere dig til ordningen før første transport.

​​ Du kan ved samme transport foretage flytninger fra flere besætninger med samme ejer

 

Gruppevis levering af slagtesvin kan ved samme transport omfatte flytninger af slagtesvin fra flere besætninger med samme ejer, når svinene er født i samme oprindelsesbesætning. Besætningerne kan være registreret på hvert sit CHR-nummer.  ​

Øvrige betingelser

 • ​Gruppevis levering af slagtesvin kan alene omfatte slagtesvin, der er født i Danmark, og som flyttes direkte til et slagteri i Danmark fra oprindelsesbesætningen eller fra en besætning med en leveringserklæring.

 • Besætninger, der benytter sig af ordningen, og besætninger, hvorfra der flyttes svin, der på et tidspunkt ender i besætninger, der benytter sig af gruppevis levering af slagtesvin, må kun indeholde svin, der er født i samme oprindelsesbesætning.  Tilfører sobes​ætningen avlsdyr, skal dyrene være øremærket. 
  Læs mere om øremærkning af svin i vejledningen Vejledning om mærkning og registrering i CHR af svin.​

 • Ved enhver transport af svin, der indgår i eller på et senere tidspunkt skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, må der på transportmidlet kun være svin, der er født i samme oprindelsesbesætning.

 • En besætningsejer, der ønsker af foretage gruppevis levering af slagtesvin, skal forudgående lade sig registrere i CHR som gruppevis leverandør for en nærmere bestemt besætning.

 • Inden der første gang sker gruppevis levering af slagtesvin fra en besætning, skal besætningsejer sende en kopi af Fødevarestyrelsens bekræftelse for registrering til det slagteri, der benyttes.

 • Der skal med underleverandør udformes nye leveringserklæringer, hvorved det inkluderes, at de handlede svin også flyttes under overholdelse af bestemmelserne om gruppevis levering af slagtesvin.

 

 Du skal have en følgeseddel fra besætningsejeren med oplysninger om leverancen

 

Besætningsejer skal udfylde en følgeseddel til transportøren med oplysninger om den gruppevise leverance. Følgesedlen skal følge svinene under transporten og udleveres til slagteriet efter transporten, og inden der sker aflæsning af dyrene.

Det er muligt at lade slagterier, transportører eller andre udfylde følgesedlen, såfremt disse ønsker at påtage sig denne opgave. Det er dog fortsat ejeren af besætningen, der bliver stillet til ansvar, hvis kravene til følgeseddel overtrædes

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne på følgesedlen og transportørens observationer berigtiges forholdene på følgesedlen inden transportørens underskrift.

Følgesedlen skal af transportøren suppleres med oplysninger om, hvilket dæk i transportmidlet, svinene fra de enkelte besætninger anbringes i.

 

 Du skal dokumentere, at transporten efter afgang fra den angivne besætning er sket uden ophold 

 

Ved gruppevis levering af slagtesvin fra flere besætninger skal transportøren via kørselsdata dokumentere, at transporten efter afgang fra den første besætning alene har gjort ophold ved de øvrige angivne besætninger før ankomst til slagteriet.

Kørselsdata, der dokumenterer, at transporten er foregået uden ophold, skal udleveres til slagteriet efter hver transport, og inden der sker aflæsning af dyrene.

Kopi af kørselsdata skal opbevares i mindst 2 år og på anmodning forevises Fødevarestyrelsen.​

 Du skal sørge for egenkontrol


Du skal sørge for, at der udføres egenkontrol, der sikrer og dokumenterer, at du opfylder mærkningsbekendtgørelsens krav til transportøren, når svin leveres efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.

Dokumentationen skal opbevares mindst to år.​

Som hjælp til egenkontrollen kan du f.eks. benytte Transportørens checkliste ved transport, af gruppevis levering af slagtesvin, til slagteri.

 Du skal registreres hos Fødevarestyrelsen før første transport

 

Som transportør af gruppevis levering af slagtesvin, skal du registreres hos Fødevarestyrelsen før den første transport, der foretages efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin.  

 

Oplysninger, der skal indberettes:

 • ​Transportørens navn
 • CVR-nummer
 • Autorisationsnummer
 • Forventet startdato​

Sådan registreres du:

Du kan enten sende oplysningerne elektronisk på Kontakt Fødevarestyrelsen.​

eller


med almindelig post til:

 Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.

 

 §§

Denne vejledning er lavet på baggrund af følgende lovgivning:


Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

Bekendtgørelse om transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin.

Du finder disse på følgende side under "Mærkning og registrering" CHR - lovstof​.​


​​


Ændret 19. juli 2022