Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Gruppevis levering af slagtesvin - sådan autoriseres slagterier

Gruppevis levering af slagtesvin er en frivillig ordning, der gør det muligt at flytte svin uden øremærkning til et slagteri i Danmark.

Svineslagterier, der modtager gruppevise leverancer af slagtesvin, skal indhente en autorisation eller fornyelse af autorisation hos Fødevarestyrelsen og registreres i CHR som modtager af gruppevis leverancer forud for første slagtning af disse leverancer.

​​

Der skal indhentes en autorisation eller en fornyelse af autorisationen hos Fødevarestyrelsen Slagterier, der skal starte op med ønske om at modtage slagtesvin efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin, skal hos Fødevarestyrelsen indhente en autorisation af virksomheden. Allerede autoriserede slagterier skal indhente en fornyet autorisation af virksomheden, hvis de ønsker at modtage slagtesvin efter reglerne om gruppevis levering af slagtesvin. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ansoeg_om_registrering_eller_autorisation.aspx [Læs mere om reglerne for autorisation og fornyelse af autorisation.] Slagteriet skal registreres i CHR som modtager af gruppevis leverancer forudgående for den første slagtning af disse leverancer Slagteriet skal henvende sig til CHR-afdelingen; mod forevisning af dokumentation for autorisation af aktiviteten gruppevis levering af slagtesvin kan slagteriet blive registreret i CHR. https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/registrering-og-maerkning/sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx [Kontakt CHR afdelingen] §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder Du finder den på følgende side under "Mærkning og registrering" https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175807 [Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.] (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ansoeg_om_registrering_eller_autorisation.aspx https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/registrering-og-maerkning/sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175807
Loading...
Ændret 26. juli 2017