Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Gode arbejdsgange er en del af din egenkontrol

På områder, der har indirekte betydning for fødevaresikkerheden, skal du have egenkontrol i form af gode arbejdsgange. De gode arbejdsgange (GAG) kræver som udgangspunkt ikke skriftlig dokumentation. Gode arbejdsgange kaldes også for god hygiejnepraksis, god fremstillingspraksis, mundtlige procedurer, gode rutiner eller Good Manufacturing Practice (GMP).

 Du skal have gode arbejdsgange i din virksomhed


Du bestemmer selv, hvordan du fastlægger de gode arbejdsgange i din virksomhed. Hovedsagen er, at du holder øje med, at din virksomhed og dine varer overholder reglerne.

Formålet med gode arbejdsgange er, at du har taget stilling til:

  • Hvilke arbejdsgange der skal indføres i din virksomhed, for at de grundlæggende ting som rengøring, vedligehold, personlig hygiejne osv. altid er i orden.

  • Hvordan du holder øje med, at arbejdsgangene bliver efterlevet og resultatet er tilfredsstillende.


Nogle virksomheder vil måske vælge at skrive deres gode arbejdsgange ned for på den måde at holde styr på, hvilke regler de skal overholde. Det kan især være en fordel for virksomheder med flere ansatte. Men det er ikke et krav.


 Eksempler på områder med gode arbejdsgange


Gode arbejdsgange er nødvendige på de områder i din virksomhed, hvor aktiviteterne ikke udgør nogen direkte risiko for, at folk bliver syge af maden.

Eksempler på områder, hvor du skal have gode arbejdsgange i din egenkontrol:

  • Rengøring af lokaler, udstyr og inventar

  • Vedligeholdelse af lokaler, udstyr og inventar (maling og reparation)

  • Skadedyrssikring – sikring af, at der ikke kan komme mus, rotter, insekter eller andre dyr ind i virksomheden

  • Hygiejnisk affaldshåndtering – alt affald skal fjernes løbende, så det ikke hober sig op

  • Personalehygiejne – hyppig vask af hænder, rent arbejdstøj, sæbe mv. på personaletoiletter

  • Kontrol af mærkning


 Medarbejderne skal kende de gode arbejdsgange indenfor deres område


Alle medarbejdere skal kende til de gode arbejdsgange indenfor deres område.

F.eks. skal alle ansatte kende virksomhedens retningslinjer for personlig hygiejne, rengøringspersonalet skal kende de gode arbejdsgange for rengøring, mens virksomhedens ansvarlige, f.eks. chefen og stedfortræderen, skal kende alle de gode arbejdsgange.

I store virksomheder er ansvaret for de enkelte områder ofte fordelt på ledere af de forskellige afdelinger – f.eks. grøntafdelingen, bageriet og delikatessen i et supermarked. De enkelte ledere skal kende alle de gode arbejdsgange indenfor deres område.


 Sådan bliver dine gode arbejdsgange kontrolleret


Når den tilsynsførende kontrollerer dine gode arbejdsgange, er der fokus på, om din virksomhed og dine varer overholder reglerne. Er varerne f.eks. mærket på dansk? Er gulvene rene? Hænger kontrolrapporten, som den skal?

Hvis tingene ikke er i orden, spørger den tilsynsførende dig om dine gode arbejdsgange for det pågældende område, og hvad du gør for at holde øje med, at alt er i orden.

Den tilsynsførende kan f.eks. spørge om, hvem der gør rent, hvordan der skal gøres rent og hvor tit, og hvordan du holder øje med, at rengøringen er god nok.


 Du skal kunne redegøre mundtligt for de gode arbejdsgange


Når den tilsynsførende spørger dig om dine gode arbejdsgange, skal du fortælle, hvordan I sikrer den nødvendige rengøring, vedligehold osv.

Måske spørger den tilsynsførende om dine gode arbejdsgange for noget, der ikke foregår under kontrolbesøget – f.eks. pakkeprocessen.

Du skal så mundtligt kunne gøre rede for dine gode arbejdsgange for dette område, f.eks. hvordan du sikrer, at hygiejnen er i orden under pakkeprocessen, og at varerne er mærket korrekt.

Selvom du har valgt at skrive dine gode arbejdsgange ned, vil den tilsynsførende ikke bede om at se dem.


 Hvis du ikke har styr på dine gode arbejdsgange


Hvis forholdene ikke er i orden, og du ikke kan gøre rede for de gode arbejdsgange, vil den tilsynsførende måske give din virksomhed en sanktion. Det kan f.eks. være en indskærpelse.

Den tilsynsførende vil samtidig vejlede om, hvad de relevante arbejdsgange kan være.

Hvis den tilsynsførende flere gange ser, at dine gode arbejdsgange ikke er gode nok for et bestemt område, kan din virksomhed få et påbud om at udarbejde skriftlig egenkontrol for lige præcis dét område.

Læs mere om sanktioner


 §§


Denne guide bygger på lovgivning, som du finder her:

Lovstof og regler om egenkontrol

​​