Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport og udførsel af hunde, katte og fritter

Denne guide er en hjælp til den, der udfører hunde, katte eller fritter fra Danmark til andre EU-lande eller tredjelande efter de kommercielle regler. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.

Er der tale om en kommerciel udførsel? Vælg "Ja", hvis du kan svare bekræftende på ét af følgende: • Flytningen af dyret er ikke betinget af ejers behov for at rejse. • Dyret rejser ikke sammen med ejer eller flyttes mere end 5 dage før eller efter ejers rejse. • Dyret skal sælges. • Ejendomsretten over hunden skal overdrages til en anden person. Hvis du ikke kan svare bekræftende på alle ovenstående punkter, skal du vælge "Nej". Hvilket land vil du udføre til? Hvor gammel er dyret på afsendelsestidspunktet? Hvor gammel er dyret på afsendelsestidspunktet? Du skal følge de regler, der gælder for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter Læs mere i Fødevarestyrelsens guides om reglerne for ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-hund.aspx [Sådan rejser du med din hund] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-kat.aspx [Sådan rejser du med din kat] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-rejser-du-med-din-fritte.aspx [Sådan rejser du med din fritte] Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Der er enkelte hunderacer, du ikke må udføre til andre lande Flere lande har forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Du bliver nødt til at kontakte bestemmelses- eller transitlandets veterinære myndighed for at få afklaret, om landet har særlige regler om forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Selvom der er tale om kommerciel udførsel, skal dyret have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for udførslen af dyret fra Danmark skal det have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge i Danmark skal udstede EU-selskabsdyrspasset til dyret og attestere, at det lever op til kravene for udførslen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Se, om dit dyr har et gyldigt pas, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 21 dage før det udføres fra Danmark Det dyr, du ønsker at udføre fra Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) 576/2013. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, der er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at vaccinere hunde, katte og fritter i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013]. Dyret skal være mindst 12 uger gammelt på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket er mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet. Vaccinationens gyldighedsperiode løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge skal foretage en klinisk undersøgelse af dyret inden for 48 timer før afsendelse samt vurdere, at dyret er egnet til den planlagte forsendelse. Dette attesterer dyrlægen i passet. Dyret skal ledsages af et INTRA-certifikat På baggrund af informationerne i dyrets pas skal der udfyldes et veterinærcertifikat i EU's TRACES-system. Det kaldes også et INTRA-certifikat. INTRA-certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Dit navn og din adresse skal oprettes i systemet, men du behøver ikke nødvendigvis selv at oprette en profil, da Fødevarestyrelsen kan udfærdige certifikatet for dig, før de udsteder det. Dog, hvis du ofte udfører hunde, katte eller fritter, er det en fordel for dig selv at lære at bruge systemet. For nærmere information eller hjælp, kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [EksportKontrolCentret]. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Du skal følge de samme regler, som gælder for udførsel af hunde, katte og fritter under 12 uger Hvis det dyr, som du vil udføre, er mellem 12 og 16 uger gammelt og rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for udførsel af unge hunde, katte og fritter, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Se, hvad der skal være opfyldt, for at en rabiesvaccination er gyldig, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. De færreste lande tillader indførsel af unge hunde, katte og fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at indføre dyret til det land, du har valgt, eller at transportere dyret i transit igennem eventuelle transitlande. Du bør derfor først undersøge, om bestemmelseslandet eller transitlandene tillader indførsel/transit. Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Der er enkelte hunderacer, du ikke må udføre til andre lande Flere lande har forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Du bliver nødt til at kontakte bestemmelses- eller transitlandets veterinære myndighed for at få afklaret, om landet har særlige regler om forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Selvom der er tale om kommerciel udførsel, skal dyret have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for udførslen af dyret fra Danmark skal det have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge i Danmark skal udstede EU-selskabsdyrspasset til dyret og attestere, at det lever op til kravene for udførslen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Se, om dit dyr har et gyldigt pas, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge skal foretage en klinisk undersøgelse af dyret inden for 48 timer før afsendelse samt vurdere, at dyret er egnet til den planlagte forsendelse. Dette attesterer dyrlægen i passet. Dyret skal ledsages af et INTRA-certifikat På baggrund af informationerne i dyrets pas skal der udfyldes et veterinærcertifikat i EU's TRACES-system. Det kaldes også et INTRA-certifikat. INTRA-certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Dit navn og din adresse skal oprettes i systemet, men du behøver ikke nødvendigvis selv at oprette en profil, da Fødevarestyrelsen kan udfærdige certifikatet for dig, før de udsteder det. Dog, hvis du ofte udfører hunde, katte eller fritter, er det en fordel for dig selv at lære at bruge systemet. For nærmere information eller hjælp, kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [EksportKontrolCentret]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen for kommerciel indførsel Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge hunde, katte og fritter, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Se, hvad der skal være opfyldt, for at en rabiesvaccination er gyldig, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis dyret ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal du udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden pas og INTRA-certifikat skal ledsage dyret under udførslen fra Danmark. Det er selvfølgelig en forudsætning, at bestemmelseslandet og eventuelle transitlande tillader indførsel/transit af unge hunde, katte og fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination. Hent Hvalpe/Killinge-erklæringen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-killinge-erkl%C3%A6ring-Kommerciel.aspx [Hvalpe/killinge-erklæringen]. Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse dyr, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Der er enkelte hunderacer, du ikke må udføre til andre lande Flere lande har forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Du bliver nødt til at kontakte bestemmelses- eller transitlandets veterinære myndighed for at få afklaret, om landet har særlige regler om forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Selvom der er tale om kommerciel udførsel, skal dyret have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for udførslen af dyret fra Danmark skal det have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge i Danmark skal udstede EU-selskabsdyrspasset til dyret og attestere, at det lever op til kravene for udførslen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Se, om dit dyr har et gyldigt pas, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Dyret skal være vaccineret mod rabies, mindst 21 dage før det udføres fra Danmark Det dyr, du ønsker at udføre fra Danmark, skal være vaccineret mod rabies af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III i Forordning (EU) 576/2013. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at vaccinere hunde, katte og fritter i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013]. Dyret skal være mindst 12 uger gammelt på tidspunktet for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for anbringelse eller aflæsning af ID-mærkningen. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået beskyttende immunitet, hvilket er mindst 21 dage efter afslutningen af den vaccinationsprotokol, som producenten af vaccinen har foreskrevet. Vaccinationens gyldighedsperiode løber indtil slutningen af den beskyttelsesperiode, som er angivet af producenten. Din hund skal have en ormekur Din hund skal have en ormekur mod den parasit, der kaldes for rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis). Hunden skal behandles af en dyrlæge tidligst 120 timer og senest 24 timer inden indrejsetidspunktet. Ormekuren skal dokumenteres i hundens pas. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge skal foretage en klinisk undersøgelse af dyret inden for 48 timer før afsendelse samt vurdere, at dyret er egnet til den planlagte forsendelse. Dette attesterer dyrlægen i passet. Dyret skal ledsages af et INTRA-certifikat På baggrund af informationerne i dyrets pas skal der udfyldes et veterinærcertifikat i EU's TRACES-system. Det kaldes også et INTRA-certifikat. INTRA-certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Dit navn og din adresse skal oprettes i systemet, men du behøver ikke nødvendigvis selv at oprette en profil, da Fødevarestyrelsen kan udfærdige certifikatet for dig, før de udsteder det. Dog, hvis du ofte udfører hunde, katte eller fritter, er det en fordel for dig selv at lære at bruge systemet. For nærmere information eller hjælp, kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [EksportKontrolCentret]. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Du skal følge de samme regler, som gælder for udførsel af hunde, katte og fritter under 12 uger Hvis det dyr, som du vil udføre, er mellem 12 og 16 uger gammelt og rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for udførsel af unge hunde, katte og fritter, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Se, hvad der skal være opfyldt, for at en rabiesvaccination er gyldig, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. De færreste lande tillader indførsel af unge hunde, katte og fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at indføre dyret til det land, du har valgt, eller at transportere dyret i transit igennem eventuelle transitlande. Du bør derfor først undersøge, om bestemmelseslandet eller transitlandene tillader indførsel/transit. Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Der er enkelte hunderacer, du ikke må udføre til andre lande Flere lande har forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Du bliver nødt til at kontakte bestemmelses- eller transitlandets veterinære myndighed for at få afklaret, om landet har særlige regler om forbud mod indførsel eller hold af visse hunderacer. Dyret skal være lovligt ID-mærket Dyret skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Selvom der er tale om kommerciel udførsel, skal dyret have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for udførslen af dyret fra Danmark skal det have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge i Danmark skal udstede EU-selskabsdyrspasset til dyret og attestere, at det lever op til kravene for udførslen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas til hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark. Se, om dit dyr har et gyldigt pas, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal have en ormekur Din hund skal have en ormekur mod den parasit, der kaldes for rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis). Hunden skal behandles af en dyrlæge tidligst 120 timer og senest 24 timer inden indrejsetidspunktet. Ormekuren skal dokumenteres i hundens pas. Dyret skal undersøges af en dyrlæge inden for 48 timer før afsendelsen En bemyndiget dyrlæge skal foretage en klinisk undersøgelse af dyret inden for 48 timer før afsendelse samt vurdere, at dyret er egnet til den planlagte forsendelse. Dette attesterer dyrlægen i passet. Dyret skal ledsages af et INTRA-certifikat På baggrund af informationerne i dyrets pas skal der udfyldes et veterinærcertifikat i EU's TRACES-system. Det kaldes også et INTRA-certifikat. INTRA-certifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Dit navn og din adresse skal oprettes i systemet, men du behøver ikke nødvendigvis selv at oprette en profil, da Fødevarestyrelsen kan udfærdige certifikatet for dig, før de udsteder det. Dog, hvis du ofte udfører hunde, katte eller fritter, er det en fordel for dig selv at lære at bruge systemet. For nærmere information eller hjælp, kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx [EksportKontrolCentret]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen for kommerciel indførsel Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge hunde, katte og fritter, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Se, hvad der skal være opfyldt, for at en rabiesvaccination er gyldig, på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis dyret ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal du udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden pas og INTRA-certifikat skal ledsage dyret under udførslen fra Danmark. Det er selvfølgelig en forudsætning, at bestemmelseslandet og eventuelle transitlande tillader indførsel/transit af unge hunde, katte og fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination. Hent Hvalpe/Killinge-erklæringen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-killinge-erkl%C3%A6ring-Kommerciel.aspx [Hvalpe/killinge-erklæringen]. Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse dyr, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Du skal have en tilladelse for at indføre hunde, katte eller fritter til Grønland Tilladelse til kommerciel indførsel af hunde, katte og fritter skal søges hos Fødevarestyrelsen, VeterinærNord. Derudover kræves der en tilladelse til hold af dyret fra den kommune, hvori du skal bo. Herunder kan du se, hvordan du får en tilladelse. Der er fire kommuner i Grønland: Kujalleq Kommune, Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia og Qeqqata Kommune. Der gives ikke tilladelse til at indførsel af en hund til de nordlige og østlige områder i Grønland, som er beliggende i slædehundedistriktet. Hele Qaasuitsup Kommunia og dele af Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommune er beliggende i slædehundedistriktet, hvorfor man ikke kan tage en hund med hertil. Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må indføre i Grønland Besiddelse, indførsel og avl af følgende hunderacer er forbudt: 1) Pitbull terrier. 2) Tosa inu. 3) Amerikansk staffordshire terrier. 4) Fila brasileiro. 5) Dogo argentino. 6) Amerikansk bulldog. 7) Boerboel. 8) Kangal. 9) Centralasiatisk ovtcharka. 10) Kaukasisk ovtcharka. 11) Sydrussisk ovtcharka. 12) Tornjak. 13) Sarplaninac. Forbuddet gælder også for krydsninger, hvori de nævnte hunderacer indgår. Du skal skrive en ansøgning for at søge om tilladelse til kommerciel indførsel af hund, kat eller fritte i Grønland https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen, VeterinærNord]. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at indføre hunde, katte eller fritter i Grønland, hvis de er personledsagede. Det vil sige, at en fysisk person har ansvaret for dem under transporten. Air Greenland og RAL medtager ikke upersonledsagede kæledyr. Fødevarestyrelsen vil fremsende de krav, som dyrene skal leve op til Fødevarestyrelsen er kompetent myndighed for de dyresundhedsmæssige krav i Grønland. Derfor udarbejder Fødevarestyrelsen betingelser for indførsel af dyr til Grønland. Kravene til hunde og katte vil være de samme, som gælder for ikke-kommerciel indførsel. Dem kan du se herunder. Hunde skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus-infektion Din hund skal basisvaccineres og derefter vaccineres med højst 12 måneders mellemrum. Vaccinationerne skal dokumenteres i en attest, som din dyrlæge udsteder. Kontakt din dyrlæge for nærmere information. Hunde og katte skal være vaccineret mod rabies Vaccinationerne skal dokumenteres i denne vaccinationsattest: Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd001.pdf [Vaccinationsattesten]. Hvis du samtidig sørger for, at din hund får udstedt et EU-selskabsdyrspas, inden den rejser til Grønland, vil det være lettere for dig at tage din hund med tilbage til Danmark, fx på ferie. Der skal udstedes en sundhedsattest til dyret Sundhedsattesten skal udstedes tidligst 14 dage før udførslen. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd010.pdf [Sundhedsattesten]. Dyret skal isoleres fra andre hunde eller katte og have ormekur Dyret må ikke komme i nærheden af andre hunde eller katte fra den dag, hvor sundhedsattesten bliver udstedt, til den indføres i Grønland. Og dyret må kun afsendes til Grønland, hvis der ikke er tegn på, at den er syg. Derudover skal dyret behandles mod bændelorm inden for 14 dage før rejsen. Du skal skrive under på dette i en ejererklæring. Du skal have en tilladelse til hunde- eller kattehold fra bopælskommunen i Grønland Kontakt den kommune, du skal bo i, for at få tilladelsen. Tævehunde skal være steriliseret for at få lov til at rejse til Grønland Du skal kunne fremvise dokumentation fra en dyrlæge på, at din tævehund er blevet steriliseret. Send ansøgning og attester til Fødevarestyrelsen, VeterinærNord, for at få tilladelse til rejsen Du skal sende følgende: 1. Ansøgning 2. Rabiesattest 3. Vaccinationsattest (kun hunde) 4. Sundhedsattest og ejererklæring 5. Hvis tævehunde: Dokumentation for at de er steriliseret Send ansøgning og attester i god tid før ønsket udførselstidspunkt. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Send dem her]. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Dyret skal opfylde de regler, der gælder i det land, det eksporteres til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande] Der er meget stor forskel på, hvilke krav de enkelte lande stiller til import af hunde, katte og fritter. Derfor skal du i rigtig god tid undersøge, hvilke krav der skal opfyldes. Fx om dyret skal være ledsaget af et certifikat, om der skal søges importtilladelse, om det koster penge at få udstedt en importtilladelse, eller om dyret skal i karantæne efter importen. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må eksportere til andre lande Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det land, du vil eksportere dyret til. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis det er et krav, at dyret skal ledsages af et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre det på denne måde: Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase] og søg på hund, kat eller fritte og eksport. Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. http://fvst.dk/kontakt [Skriv til os her]. Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet, skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, som du skal opfylde for at få lov til at importere hunde, katte eller fritter ind i landet. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om udarbejdelse af certifikatet til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via http://fvst.dk/kontakt [elektronisk] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din hund vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, der skal være opfyldt for at indføre hunde, katte eller fritter til Danmark fra et land uden for EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at eksportere dyret ud af Danmark. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr] Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte i kommercielt øjemed, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Find kravene til indførsel på hfs.fo Du finder indførselskrav for hund og kat på den engelske version af den færøske veterinærmyndigheds hjemmeside: hfs.fo: https://www.hfs.fo/webcenter/portal/HFS/pages_djor/oyubltilinnfl.avkelidjrumeftir1oktober2021 [Heilsufrøðiliga Starvsstovan]. Kravene findes som PDF filer på dansk og engelsk. Vær desuden opmærksom på, at der er flere hunderacer, som det er forbudt at indføre til Færøerne. På samme side, hvor indførselskravene findes, er der også en PDF fil over forbudte hunderacer. Hvis du har spørgsmål til kravene eller vil afklare muligheden for indførsel af fritter, skal du kontakte Heilsufrøðiliga Starvsstovan. Transporten skal eventuelt foretages af en autoriseret transportør Når transport af dyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, skal reglerne i Transportforordningen (nr. 1/2005) overholdes. Det betyder blandt andet, at transporten skal foretages af en person, der er autoriseret. Hvorvidt der er tale om økonomisk virksomhed, vil altid bero på en konkret vurdering i den konkrete sag. Det er dog Fødevarestyrelsens opfattelse, at transport af hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer på dennes private rejse, fx en ferie, som altovervejende hovedregel ikke skal anses som en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gælder mere hobbybetonet transport af hunde, katte og fritter, som foretages af privatpersoner til fx udstillinger og lignende. Et eksempel på en transport, der sker i forbindelse med økonomisk virksomhed, kan være, når transporten foretages af et firma, der tjener penge på at transportere hunde, katte og fritter. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, der skal være opfyldt for at indføre hunde, katte eller fritter til Danmark fra et land uden for EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at eksportere dyret ud af Danmark. Du skal registreres som eksportør Før du første gang udfører en hund, kat eller fritte, skal du eller din virksomhed være registeret som eksportør. Udfyld ansøgningsskemaet for https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx [Registrering som importør/eksportør af levende dyr]. Nej Ja c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Belgien Bulgarien Cypern Estland Frankrig Grækenland Holland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Gibraltar Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Irland Malta Storbritannien – indtil 31. december 2020 Finland Grønland Afghanistan Albanien Algeriet Amerikansk Samoa Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne) Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Canada Caymanøerne Centralafrikanske Republik Chile Colombia Comorerne Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Curaçao De Amerikanske Jomfruøer De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Falklandsøerne Fiji Filippinerne Fransk Polynesien Gabon Gambia Georgien Ghana Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Hviderusland Indien Indonesien Irak Iran Israel Jamaica Japan Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Macao Madagaskar Makedonien Malawi Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mauritius Mexico Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar Namibia Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Nordmarianerne Ny Kaledonien Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Puerto Rico Qatar Rusland Rwanda Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Singapore Sint-Maarten Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Trinidad og Tobago Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay USA Usbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis- og Futuna Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Island Republikken Congo Tuvalu Tokelau Tonga Niue Anguilla Armenien Aserbajdsjan Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Marshalløerne Nauru Palau Palæstina Salomonøerne Samoa Sydsudan Tristan da Cunha Turks- og Caicosøerne Færøerne (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Storbritannien, bortset fra Nordirland – fra 1. januar 2021 Nordirland - fra 1. januar 2021 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-hund.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-kat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-rejser-du-med-din-fritte.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-killinge-erkl%C3%A6ring-Kommerciel.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Eksport-Kontrol-Centret.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-killinge-erkl%C3%A6ring-Kommerciel.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd001.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd010.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx http://fvst.dk/kontakt http://fvst.dk/kontakt https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Importoer-eksportoer-af-levende-dyr.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021