Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport, udførsel og flytning af heste

På denne side finder du en guide til, hvordan du udfører/flytter/eksporterer heste. Reglerne i guiden gælder også, hvis du skal på ferie med din hest i udlandet.

​​​​Udførsel af heste kræver et dyresundhedscertifikat 

(EU-TRACES-sundhedscertifikat)


Alle heste skal - ligesom øvrige produktionsdyr - ledsages af et EU-TRACES-sundhedscertifikat, når de flyttes til en anden EU-medlemsstat eller samhandelsland.
Certifikatet er som udgangspunkt gyldigt i 10 dage og dækker ikke evt. tilbagetransport til afsendelseslandet.

Kravet om ledsagelse af et dyresundhedscertifikat har ophæng i EUs dyresundhedslov og har været gældende siden 17. oktober 2021. 

Skal du have udført din hest til et andet EU medlemsland, kan du læse nærmere her, hvad du skal gøre:


Undtagelser fra krav om EU TRACES sundhedscertifikat

Der er i nogle tilfælde undtagelse fra kravet om EU-TRACES sundhedscertifikat. 

Der er bl.a. indgået en grænseaftale om flytninger af heste mellem dele af Danmark og Tyskland samt en Nordisk aftale mellem de nordiske lande. 

Du kan få overblik over krav og undtagelser på denne sid​​e: 

Ønsker du at gå direkte til grænseaftalen med Tyskland, gå til siden: Grænseaftale om flytninger af heste mellem dele af Danmark og Tyskland​


Udvidet gyldighed af EU TRACES sundhedscertifikat

For heste, der har en gyldig licens eller et gyldigt valideringsmærke i dets identifikationsdokument for hele dyrets levetid (hestepas), kan det være en mulighed, at der kan udstedes et sundhedscertifikat med en udvidet gyldighed i 30 dage. 

I gyldighedsperioden kan den pågældende hest flyttes flere gange, idet der dækkes én eller flere indførsler til andre medlemsstater foruden tilbagetransport til afsendelsesvirksomheden, der er angivet i certifikatet.

 

Hvad er en licens / valideringsmærke?

Begreberne licens og valideringsmærke er nye begreber, der er indført ifm. EUs dyresundhedslov. Der gælder en række forudsætningerne for at få angivet disse i hestepasset.

Både licens og valideringsmærke dokumenterer, at hesten har en højere sundhedsstatus. 

Valideringsmærket angives i hestepasset af Fødevarestyrelsen til dyr af hestefamilien, der sædvanligvis opholder sig på en virksomhed, der af Fødevarestyrelsen er anerkendt som værende en virksomhed med lav sundhedsrisiko. 

Licens angives i hestepasset af det nationale forbund under det internationale rideforbund (Fédération Equestre Internationale/FEI) eller af den kompetente væddeløbsorganisation til registrerede dyr af hestefamilien, der opfylder en række krav ift. regelmæssige vaccinationer, dyrlægebesøg og undersøgelser, der er påkrævet ifm. flytning til andre MS eller tredjelande. Har din hest et FEI pas/recognition card med en gyldig licens og opfylder betingelserne, er det muligt at din hest kan få udstedt et sundhedscertifikat med en udvidet gyldighed.

Information om licens og valideringsmærke fremgår af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 om dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg artikel 92.​ Nærmere information vedr. dyresundhedsloven finder du nederst på siden.


Anden nyttig information

Det​ gælder dog fortsat efter d. 17. oktober 2021, at der ved lange ​​transporter af "ikke-registrerede heste" kan være krav om logbog ifølge EU's t​ransportforordning.

Gå til siden: "Transport af dyr"

Gå til siden om dyresundhedsloven: Gå til siden om Dyresundhedsloven​

Hvis du udfører din hest midlertidigt, fx til stævner eller konkurrencer, kan du læse mere i guiden herom: ​Gå til guiden: "Sådan får du din hest til konkurrence i udlandet".​​Loading...
Ændret 2. maj 2023