Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport, udførsel og flytning af heste

I denne guide kan du læse, hvordan du udfører/flytter/eksporterer heste. Reglerne i guiden gælder også, hvis du skal på ferie med din hest i udlandet.

​​​Vær opmærksom på, at der er nye EU regler pr. 17. oktober 2021


Efter 17. oktober 2021 gælder der for alle heste, at dyrene skal ledsages af et EU TRACES sundhedscertifikat, når de flyttes til en anden EU medlemsstat eller samhandelsland.

De nye EU regler er led i udmøntningen af den nye EU Dyresundhedslov. Skal du have udført/rejse med din hest efter d. 17. oktober til et andet EU medlemsland, skal du læse nærmere her, hvad du skal gøre:

Gå til siden: Information om udførsel af heste efter d. 17. oktober 2021 


Anden nyttig information

Der gælder dog fortsat efter. 17. oktober 2021, at der ved lange transporter af "ikke-registrerede heste", kan være krav om logbog ifølge EU's Transportforordning.

Gå til siden: "Transport af dyr"


 Er du i tvivl om, hvorvidt din hest er registreret eller ej, kan du læse mere her:

Gå til guiden: "Er hesten en registreret hest eller e​n ikke-registreret hest?".

​​
Hvis du udfører din hest midlertidigt, fx til stævner eller konkurrencer, kan du læse mere i guiden herom:

Gå til guiden: "Sådan får du din hest til konkurrence i udlandet".​

Nedenstående guide er forældet og under revision. 


Er din hest registreret Hvilket land skal hesten til? Hvilket land skal hesten til? Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Du skal leve op til eksportreglerne Først skal du læse om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande, før du læser videre i denne guide. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Du finder de generelle eksportkrav her] Din hest skal have et gyldigt pas For at kunne udføres, skal hesten, uanset dens alder, have et gyldigt hestepas. Hestepasset skal følge hesten under transporten. Hvis din hest ikke allerede har et pas, skal du have udarbejdet et pas til hesten. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx [Du kan læse mere om hestepas her]. Du skal leve op til eksportreglerne Først skal du læse om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande, før du læser videre i denne guide. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Du finder de generelle eksportkrav her] En embedsdyrlæge skal syne heste og udstede en sundhedsattest Sundhedsattesten må udstedes indenfor de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen. Du skal forhåndsanmelde eksporten og bestille tid til syning på Eksportportalen. Læs hvordan i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-forh%C3%A5ndsanmelder-du-udf%C3%B8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx ["Sådan forhåndsanmelder du udførsel og eksport af dyr"] Gå til https://eksportportalen.fvst.dk/Pages/default.aspx [Eksportportalen] Du skal udfylde en ejererklæring Du skal udfylde en ejererklæring med nogle oplysninger om din hest. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-ved-udfoersel-af-dyr-af-hestefamilien.aspx [Ejererklæring ved udførsel af heste] Embedsdyrlægen skal have ejererklæringen, når han/hun kommer og syner hesten. Ejererklæringen fungerer som baggrundsdokumentation for udstedelsen af sundhedsattesten. Hvis du skal eksportere flere heste på samme tid, kan du udarbejde et certifikat i TRACES Flere registrerede heste til samme bestemmelsessted kan afsendes på TRACES-certifikatet for enhovede dyr (Model 2009/156 Registrerede enhovede dyr, enhovede dyr til opdræt og som brugsdyr, enhovede slagtedyr). Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/SELVBETJENING/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] For at kunne anvende TRACES-systemet, skal du oprettes som bruger. Du kan få hjælp hertil hos EksportKontrolCenteret (EKC) Kontakt EKC på mail ekc@fvst.dk eller telefon 7266 1801. Gebyr for udstedelse af certifikater Du skal være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen indkræver et gebyr for udstedelsen af attester/certifikater. §§ Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx [Lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr] Kontakt myndighederne i indrejselandet Du skal kontakte de veterinære myndigheder i indrejselandet for at blive informeret om landets krav til import af heste. Der skal typisk udstedes et veterinærcertifikat (kaldes også nogle gange et sundhedscertifikat). På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om myndigheder i andre lande. Gå til http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Undersøg Fødevarestyrelsens certifikatdatabase Du kan undersøge i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, om der i forvejen er udarbejdet et certifikat. Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabasen] Du skal dog være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at undersøge, om certifikatet er opdateret. En embedsdyrlæge skal syne heste og udstede eksportcertifikatet Hesten skal ledsages af et eksportcertifikat og leve op til kravene heri. Det er en embedsdyrlæge, som skal udstede certifikatet. Det vil fremgå af eksportcertifikatet, om hesten forud for eksport skal være vaccineret eller behandlet imod diverse sygdomme eller parasitter og indvoldsorm. Det er din praktiserende dyrlæge, som du skal bede om at vaccinere og behandle din hest. Du og din dyrlæge skal udfylde en erklæring Typisk vil du skulle udfylde en ejererklæring, og din praktiserende dyrlæge skal udfylde en dyrlægeerklæring. Disse erklæringer skal afleveres til embedsdyrlægen, når han/hun kommer og syner din hest og udsteder eksportcertifikatet, og fungerer som baggrundsdokumentation til udfyldelsen af eksportcertifikatet. Du finder erklæringerne i Certifikatdatabasen sammen med det relevante veterinærcertifikat. Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Certifikatdatabasen] Du skal forhåndsanmelde eksporten og bestille tid til syning på Eksportportalen Se hvordan i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-forh%c3%a5ndsanmelder-du-udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx ["Sådan forhåndsanmelder du udførsel og eksport af dyr"] Gå til https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Gebyr for udstedelse af certifikater Du skal være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen indkræver et gebyr for udstedelsen af attester/certifikater. Du skal udfylde et sundhedscertifikat i TRACES Ikke-registrerede heste skal foruden et gyldigt hestepas ledsages at et sundhedscertifikat, som skal udarbejdes i EU's TRACES-system, et såkaldt TRACES-certifikat. Derudover skal de ledsages af et gyldigt pas, som beskrevet ovenfor. Ét sundhedscertifikat kan omfatte flere heste. Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/SELVBETJENING/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] En embedsdyrlæge skal syne heste og udstede en sundhedsattest Sundhedsattesten må udstedes indenfor de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen. Du skal forhåndsanmelde eksporten og bestille tid til syning på Eksportportalen. Læs hvordan i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-forh%C3%A5ndsanmelder-du-udf%C3%B8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx ["Sådan forhåndsanmelder du udførsel og eksport af dyr"] Gå til https://eksportportalen.fvst.dk/Pages/default.aspx [Eksportportalen] Undersøg kravet til logbog Ved lange transporter af ikke-registrerede heste kan der ifølge EU's Transportforordning være krav om logbog. Læs mere om reglerne på emnesiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx ["Transport af dyr"] Du skal booke en tid på eksportportalen En dyrlæge skal syne hesten og underskrive sundhedsattesten. Sundhedsattest udstedes af embedsdyrlægen/den lokale veterinærafdeling inden for de sidste 48 timer eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelsen. Du skal booke tid senest to arbejdsdag før dyrlægen skal syne hesten. Gå til https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Du skal udfylde en ejererklæring Du skal udfylde en ejererklæring med nogle oplysninger om din hest. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-ved-udfoersel-af-dyr-af-hestefamilien.aspx [Ejererklæring ved udførsel af heste] Embedsdyrlægen skal have ejererklæringen, når han/hun kommer og syner hesten. Ejererklæringen fungerer som baggrundsdokumentation for udstedelsen af sundhedsattesten. Gebyr for udstedelse af certifikater Du skal være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen indkræver et gebyr for udstedelsen af attester/certifikater. Kontakt myndighederne i indrejselandet Du skal kontakte de veterinære myndigheder i indrejselandet for at blive informeret om landets krav til import af heste. Der skal typisk udstedes et veterinærcertifikat (kaldes også nogle gange et sundhedscertifikat). På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde oplysninger om myndigheder i andre lande. Gå til http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside] Undersøg Fødevarestyrelsens certifikatdatabase Du kan undersøge i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, om der i forvejen er udarbejdet et certifikat. Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabasen] Du skal dog være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at undersøge, om certifikatet er opdateret. En embedsdyrlæge skal syne heste og udstede veterinærcertifikatet Hesten skal ledsages af et veterinærcertifikat og leve op til kravene heri. Det er en embedsdyrlæge, som skal udstede certifikatet. Det vil fremgå af veterinærcertifikatet, om hesten forud for eksport skal være vaccineret eller behandlet imod diverse sygdomme eller parasitter og indvoldsorm. Det er din praktiserende dyrlæge, som du skal bede om at vaccinere og behandle din hest. Du og din dyrlæge skal udfylde en erklæring Typisk vil du skulle udfylde en ejererklæring, og din praktiserende dyrlæge skal udfylde en dyrlægeerklæring. Disse erklæringer skal afleveres til embedsdyrlægen, når han/hun kommer og syner din hest og udsteder veterinærcertifikatet, og fungerer som baggrundsdokumentation til udfyldelsen af veterinærcertifikatet. Du finder erklæringerne i Certifikatdatabasen sammen med det relevante veterinærcertifikat. Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabasen] Gebyr for udstedelse af certifikater Du skal være opmærksom på, at Fødevarestyrelsen indkræver et gebyr for udstedelsen af attester/certifikater. Du skal forhåndsanmelde eksporten og bestille tid til syning på Eksportportalen Se hvordan i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-forh%c3%a5ndsanmelder-du-udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx ["Sådan forhåndsanmelder du udførsel og eksport af dyr"] Gå til https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ [Eksportportalen] Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien - indtil 31. december 2020 Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Island Kroatien Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Azorerne Balearerne Belgien Bulgarien Ceuta Cypern De Kanariske Øer Estland Finland Frankrig Fransk Guyana Gibraltar Grækenland Guadeloupe Holland Irland Italien Letland Litauen Luxemburg Madeira Malta Martinique Melilla Polen Portugal Réunion Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien - indtil 31. december 2020 Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Island Kroatien Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater De Nederlandske Antiller Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Christopher og Nevis Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Afganistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbadjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Congo Costa Rica Cuba Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Iran Irak Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kinesisk Taipei Kirgisistan Kuwait Laos Libanon Lesotho Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Mauretanien Mikronesien Moldau Mongoliet Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nordkorea Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Timor-Leste Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Storbritannien, bortset fra Nordirland – fra 1. januar 2021 Storbritannien, bortset fra Nordirland – fra 1. januar 2021 Nordirland - fra 1. januar 2021 Nordirland - fra 1. januar 2021 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-forh%C3%A5ndsanmelder-du-udf%C3%B8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx https://eksportportalen.fvst.dk/Pages/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-ved-udfoersel-af-dyr-af-hestefamilien.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SELVBETJENING/TRACES/Sider/forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Ind_og_udfoersel_af_levende_dyr.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-forh%c3%a5ndsanmelder-du-udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SELVBETJENING/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-forh%C3%A5ndsanmelder-du-udf%C3%B8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx https://eksportportalen.fvst.dk/Pages/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx https://eksportportalen.foedevarestyrelsen.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererklaering-ved-udfoersel-af-dyr-af-hestefamilien.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-forh%c3%a5ndsanmelder-du-udf%c3%b8rsel-og-eksport-af-dyr.aspx
Loading...
Ændret 16. november 2021