Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Det skal du vide om egenkontrol i fødevarevirksomheder

​Du skal have et system til løbende at sikre, at dine varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt og folk ikke bliver syge. Det system kaldes egenkontrol.

Ansvaret er dit Ansvaret for, at fødevarerne er i orden, ligger altid hos den enkelte fødevarevirksomhed. Egenkontrollen er din egen kontrol af, at din virksomhed og dine varer lever op til dette ansvar. Virksomheder har også selv ansvaret for at trække varer tilbage, hvis det viser sig, at der er noget galt med dem. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Tilbagetraekning_af_foedevarer.aspx [Læs mere om tilbagetrækning af fødevarer] Først skal du lave en risikoanalyse For at finde ud af, hvilken type egenkontrol du skal foretage, skal du først lave en risikoanalyse. Det gælder første gang, du foretager egenkontrol – eller ved ændring i din produktion, menu, varesortiment el.lign. Læs mere i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx [Sådan laver du en risikoanalyse] Fundamentet er gode arbejdsgange Alle fødevarevirksomheder skal have egenkontrol – men der er meget stor forskel på, hvor omfattende den skal være. Det afhænger bl.a. af, hvilke varer virksomheden sælger, og om den selv fremstiller varerne eller blot videresælger færdigpakkede varer fra en anden virksomhed. Fundamentet i egenkontrollen er de gode arbejdsgange. Gode arbejdsgange sikrer fx, at der er tilstrækkelig rengøring, at bygningerne er vel vedligeholdte, at virksomheden beskyttes mod skadedyr, og at der er styr på medarbejdernes personlige hygiejne og varernes mærkning. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Gode-arbejdsgange-er-en-del-af-din-egenkontrol.aspx [Gå til guiden om gode arbejdsgange] Du skal føre skriftlig egenkontrol ved kritiske kontrolpunkter Nogle steder er det nødvendigt at holde ekstra øje og skrive ned for at være sikker på, at der er styr på fødevaresikkerheden. Disse områder kaldes kritiske kontrolpunkter. Det er fx ved opvarmning og nedkøling af fødevarer eller temperaturkontrol ved opbevaring. I mange detailvirksomheder kan denne skriftlige egenkontrol begrænses til kun at dreje sig om temperaturkontrol. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sadan-foerer-du-skriftlig-egenkontrol-i-din-foedevarevirksomhed.aspx [Læs mere om skriftlig egenkontrol] Du skal kunne gøre rede for din egenkontrol Som virksomhed skal du kunne gøre rede for, at I har styr på egenkontrollen, så fødevarerne er i orden. De gode arbejdsgange skal der kunne gøres rede for mundtligt. For de kritiske kontrolpunkter er det nødvendigt med skriftlig dokumentation for egenkontrollen. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Vejl_om_egenkontrol_i_f%c3%b8devarevirksomheder.pdf [Egenkontrolvejledningen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Ordliste_egenkontrol_12aug10.pdf [Alfabetisk liste over ord om egenkontrol] §§ Denne guide bygger på lovgivning, som du finder her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx [Lovstof og regler om egenkontrol] Eksempel på egenkontrolprogram Her finder du et eksempel på et egenkontrolprogram til fødevarevirksomheder med begrænset behandling. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf[Egenkontrolprogram for mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer - PDF] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.doc[Egenkontrolprogram for mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer - Word] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/Sider/Tilbagetraekning_af_foedevarer.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Gode-arbejdsgange-er-en-del-af-din-egenkontrol.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Sadan-foerer-du-skriftlig-egenkontrol-i-din-foedevarevirksomhed.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Vejl_om_egenkontrol_i_f%c3%b8devarevirksomheder.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Ordliste_egenkontrol_12aug10.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Egenkontrol/Egenkontrol_eksempel.doc
Loading...
Ændret 4. maj 2020