Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

CHR - Registrering af græsningsarealer - kvæg, får og geder

​Før du flytter dine dyr ud på græsningsarealer, skal dine græsningsarealer muligvis registreres. Læs mere om det i denne vejledning.

​​​​​​​Dyrene skal græsse sammen med dyr fra andre besætninger​​​​​

 Sådan gør du​​

Der skal oprettes en besætning med brugsarten "fællesgræs"

​​Kontakt CHR-afdelingen for at få stedet, hvor dyrene skal græsse, oprettet som en besætning kaldet "fællesgræs".

Du skal indberette flytningen til CHR og notere det i dit besætningsregister​​

Du skal huske at indberette til CHR, når du flytter dyr til og fra fællesgræs, og notere det i dit besætningsregister.​​


Dyrene skal græsse på samme areal i mere end 30 dage i træk​

 Sådan gør du

Græsningsarealet skal registreres i CHR​

Dette skal du kun gøre, hvis arealet ikke hænger fysisk sammen med det areal, hvorpå bygningerne til det CHR-nummer, hvor dyrene er flyttet fra, er placeret.

Hvis græsningsarealet har et markbloknummer, skal du registrere det online via
Landbrugsindberetning.dk

Hvis arealet ikke har et markbloknummer, skal du kontakte CHR-afdelingen. CHR-afdelingen opretter herefter et CHR-nummer på arealet.

Hvad betragtes som fysisk adskillelse?

Veje, åer og levende hegn mv. betragtes ikke som fysisk adskillelse. Dvs. det, der skal registreres, er arealer/marker, som, bortset fra vejadgang, kun kan tilgås ved, at dyrene passerer over en anden ejendoms jord.

Du skal ikke indberette flytningen til CHR eller notere det i besætningsregistret

Flytninger af dyr til græsningsarealer skal ikke noteres i besætningsregistret, og flytningerne skal heller ikke indberettes til CHR. Men du skal altid kunne gøre rede for, hvor dine dyr befinder sig, ved en evt. kontrol.​


Dyrene skal ikke græsse på samme areal i mere end 30 dage i træk​​​

 Sådan gør du​

Græsningsarealet skal ikke indberettes til CHR, når dyrene går på arealet i mindre end 30 dage​

Flytninger af dyr til græsningsarealer skal ikke noteres i besætningsregistret, og flytningerne skal heller ikke indberettes til CHR. Men du skal altid kunne gøre rede for, hvor dine dyr befinder sig, ved en evt. kontrol.​​​Ændret 14. juli 2022