Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

CHR - Registrering af græsningsarealer - kvæg, får og geder

​Før du flytter dine dyr ud på græsningsarealer, skal dine græsningsarealer muligvis registreres. Læs mere om det i denne guide.

Skal dyrene græsse sammen med dyr fra andre besætninger? Der skal oprettes en besætning med brugsarten ”fællesgræs” Kontakt https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx [CHR-afdelingen] for at få stedet, hvor dyrene skal græsse, oprettet som en besætning kaldet ”fællesgræs”. Du skal indberette flytningen til CHR og notere det i dit besætningsregister Du skal huske at indberette til CHR, når du flytter dyr til og fra fællesgræs, og notere det i dit besætningsregister. Skal dyrene græsse på det samme areal i mere end 30 dage i træk? Græsningsarealet skal registreres i CHR Dette skal du kun gøre, hvis arealet ikke hænger fysisk sammen med det areal, hvorpå bygningerne til det CHR-nummer, hvor dyrene er flyttet fra, er placeret. Hvis græsningsarealet har et markbloknummer, skal du registrere det online via https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp [Landbrugsindberetning.dk] Hvis arealet ikke har et markbloknummer, skal du kontakte https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx [CHR-afdelingen.] CHR-afdelingen opretter herefter et CHR-nummer på arealet. Du skal ikke indberette flytningen til CHR eller notere det i besætningsregistret Flytninger af dyr til græsningsarealer skal ikke noteres i besætningsregistret, og flytningerne skal heller ikke indberettes til CHR. Men du skal altid kunne gøre rede for, hvor dine dyr befinder sig, ved en evt. kontrol. Græsningsarealet skal ikke indberettes til CHR, når dyrene går på arealet i mindre end 30 dage Flytninger af dyr til græsningsarealer skal ikke noteres i besætningsregistret, og flytningerne skal heller ikke indberettes til CHR. Men du skal altid kunne gøre rede for, hvor dine dyr befinder sig, ved en evt. kontrol. Ja (næste) Nej Ja (næste) Nej https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx https://landbrugsindberetning.dk/ghi/startside.jsp https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021