Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

CHR - Sådan indberetter du fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning af kvæg til CHR

​Hvis der sker ændringer i din kvægbesætning, fx hvis et dyr bliver født, dør, skal slagtes eller flyttes, skal du indberette det til CHR (Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugs Register). På denne side kan du se, hvordan du gør det.

Du skal senest 7 dage efter enhver hændelse (fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning) indberette det til CHR Du kan gøre det på én af følgende måder: 1. Via siden https://www.webdyr.dk [Webdyr.dk] (Adgang til Webdyr er gratis). 2. Via pc-programmet https://www.seges.dk/da-dk/software/kvaeg/dms [Dyreregistrering] (Adgang til Dyreregistrering koster et beløb i etablering samt en årlig afgift). 3. Hvis du hos din kommune er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post, kan du også sende en side ind til CHR-afdelingen fra staldregistreringsblokken enten som post eller fax. Blokken kan bestilles hos CHR-afdelingen. https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx [Kontaktinformationer til CHR-afdelingen] Senest 7 dage efter flytning har fundet sted, skal både afsender og modtager indberette: - CKR-numre på hvert af de dyr, der flyttes - Dato for flytning - Besætningsnummer på afsender- og modtagerbesætning Hvis dyrene flyttes mellem besætninger med samme ejer (dvs. hvis afsender og modtager er den samme), indberettes kun én flytning. Når du flytter importerede kvæg, skal du desuden indberette: - Identifikationskode - Fødselsdato, køn og race - Moderdyrets identifikationskode Når du flytter dyr til græsningsarealer, skal du muligvis indberette flytningen til CHR Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR-Registrering-af-graesningsarealer-kvaeg-faar-og-geder.aspx [Registrering af græsningsarealer – kvæg, får og geder] Når du flytter kvæg ud af Danmark (eksport), skal dyrene ledsages af et kvægpas Følg anvisningen i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-bestiller-eller-udskriver-du-et-kv%c3%a6gpas.aspx [Sådan bestiller eller udskriver du et kvægpas] Du skal følge 7/30 dages-reglen for flytning af dyr Følg anvisningerne i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-lever-du-op-til-7-30-dagesreglen.aspx [Sådan lever du op til 7/30 dages-reglen] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.webdyr.dk https://www.seges.dk/da-dk/software/kvaeg/dms https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR-Registrering-af-graesningsarealer-kvaeg-faar-og-geder.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-bestiller-eller-udskriver-du-et-kv%c3%a6gpas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Saadan-lever-du-op-til-7-30-dagesreglen.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021