Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

CHR - Sådan indberetter du flytning af dyr til CHR

​Hvis du skal flytte dyr fra din besætning, skal du muligvis indberette det til CHR (Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugs Register). På denne side kan du se, om du skal indberette, og hvordan du gør det.​

​​​​​​Om du skal indberette afhænger af, hvilke dyr du har.

Du skal selvfølgelig kun indberette ændringer i din besætning, hvis dit/dine dyr skal være eller allerede er registreret i CHR.

Se her, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit/dine dyr skal være registreret i CHR

​​Hvilke dyr har du?

Akvakulturdyr - f.eks. fisk, bløddyr og k​​rebsdyr​​

 Har du et akvakulturbrug, skal du ikke indberette flytninger

Én gang om året skal du ajourføre dine oplysninger i CHR. Det gør du på hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk


Fjerkræ​​​

​​​ Har du fjerkræ, skal du ikke indberette flytninger

Én gang om året skal du ajourføre dine oplysninger i CHR. Det gør du på hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk

Hjortedyr​​​

 Har du hjorte, skal du​ ikke indberette flytninger​

Én gang om året skal du ajourføre dine oplysninger i CHR. Det gør du på hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk


Ildere, mårhunde, chinchillaer og mink​​

 ​​Har du ildere, mårhunde, chinchillaer eller mink, skal du ikke indberette flytninger

​​Én gang om året skal du ajourføre dine oplysninger i CHR. Det gør du på hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk


Ræve​

 Har du ræve, skal du ikke indberette flytninger af dyr eller andre hændelser

Én gang om året skal du ajourføre dine oplysninger i CHR. Det gør du på hjemmesiden Landbrugsindberetning.dk


Kvæg​

Svin​​

 Du skal senest 7 dage efter flytning indberette det til CHR

​​

Flytninger af svin kan indberettes på én af følgende måder:

 1. ​via mobiltelefon ved brug af appen "Flytning af svin". Inden du kan bruge appen, skal du oprette dig som mobilbruger på Svineflyttedatabasen. Dette skal kun gøres én gang.

 2. registrering via Svineflyttedatabasen. Du kan logge på siden med dit NemID

 3. upload via Svineflyttedatabasen.

 4. elektronisk overførsel af datafil via FTP.

 5. via webservice.

 Følgende oplysninger skal registreres:

 • ​dato og tidspunkt for flytning

 • antal flyttede svin

 • CHR-nummer på afsender og modtager

 • transportmidlets registreringsnummer og landekode

Nationale flytninger hvor dyrene flyttes samme dag, i samme transportmiddel og mellem de samme to besætninger, kan registreres som én samlet flytning. Der registreres det samlede antal dyr for flytningerne og tidspunktet for den første flytining.


 Du skal også registrere flytningen i CHR, hvis du flytter:

 • svin fra Danmark til et andet land i EU eller lande udenfor EU.
 • døde svin, der transporteres til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads. Dog skal flytningen ikke registreres, hvis svin flyttes til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads fra en svinebesætning beliggende på samme CHR-nummer, når svinebesætningen og køle- eller fryseanlægget eller afhentningspladsen har samme ejer.

 Ansvar for registrering


Ansvaret for registrering af flytninger af svin til levebrug påhviler modtageren af dyrene. Indberetning af svin, som flyttes til et køle- eller fryseanlæg eller en afhentningsplads, påhviler afsenderen af dyrene.

Det er muligt at lade transportører, handelsmænd eller andre foretage indberetninger på afsenderens vegne, såfremt disse ønsker at påtage sig denne opgave. Det er dog fortsat modtageren, der bliver stillet til ansvar, hvis flytningen ikke bliver indberettet korrekt til CHR.

Registrering af svineflytninger til et samlested, til udlandet og via et samlested til en besætning i danmark påhviler eksportøren.


 Du skal følge 7/30 dages-reglen for flytning af dyr

Følg anvisningerne i guiden Sådan lever du op til 7/30 dages-reglen


Får og geder​​​​

 Du skal senest 7 dage efter flytning indberette det til CHR

Du kan gøre det på én af følgende måder:

 1. ​Via siden Webdyr

 2. Via pc-programmet Dyreregistrering (Adgang til Dyreregistrering koster et beløb i etablering samt en årlig afgift).

 3. Hvis du hos din kommune er blevet fritaget for kravet om at modtage digital post, kan du også sende en side ind til CHR-afdelingen fra staldregistreringsblokken enten som post eller fax. Blokken kan bestilles hos CHR-afdelingen.
  Kontaktinformationer til CHR-afdelingen


 Følgende oplysninger skal indberettes

 • ​Antal flyttede dyr

 • Dato for flytningen

 • Besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret flyttes (afsenderland for indførte dyr)

 • Besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret flyttes (modtagerland for eksporterede dyr)


Hvis du flytter dyr mellem dine egne besætninger (samme CPR- eller CVR-nummer), skal du kun foretage én indberetning. Du kan enten melde en indgang eller en afgang, og så opretter CHR selv den modsvarende indberetning.

Der skal ikke indberettes flytning for dyr som flyttes til græsningsarealer, hvor de ikke blandes med dyr, der er ejet af andre.

 Når du flytter dyr til græsningsarealer, skal du muligvis indberette flytningen til CHR Du skal bestille et flytningsdokument, hvis du skal flytte dine dyr


Flytningsdokumenter kan printes gratis på CHR-hjemmesiden eller bestilles mod betaling hos CHR-afdelingen


Flytningsdokumentet skal følge dyrene under flytningen, og det skal opbevares hos modtageren af dyrene i tre år.
Et flytningsdokument er gyldigt i 14 dage efter udskrivning og kan kun benyttes til én flytning.

Du skal ikke bestille flytningsdokument ved flytning af dyr mellem dine egne besætninger

Du skal ikke printe eller bestille flytningsdokumenter, når du flytter dyr mellem dine egne besætninger, altså hvor ejeren af besætningerne er registreret med samme CPR- eller CVR-nummer. Du skal heller ikke bruge flytningsdokument, hvis du flytter dyr inden for samme CHR-nummer.

Formålet med et flytningsdokument

Formålet er, at oplysninger om det enkelte dyr gives videre til den næste ejer. Desuden er det modtagers sikkerhed for, at det tilflyttede dyr ikke er under offentligt tilsyn pga. sygdom eller mærknings- og registreringsproblemer.


 Udfyld flytningsdokumentet, før dyrene flyttes


Før dyrene kan flyttes, skal dokumentet udfyldes med oplysninger om:

 • ​CKR-nummer (dyrenes individuelle nummer)

 • Måned og år for fødsel

 • Det samlede antal dyr

 • CHR- og besætningsnummer for både afsenderbesætning og modtagerbesætning

 • Oplysninger om transportøren

 • Oplysning om vaccination mod bluetongue

Vær opmærksom på, at flytningsdokumentet er først gyldigt, når det er udskrevet ved at klik på feltet ”Udskriv flytningsdokument”.

Ovenstående gælder flytninger både til slagtning og til levebrug.


 Husk, flytningen skal også noteres i dit besætningsregister


Hver gang du modtager eller afsender dyr, skal det noteres i besætningsregisteret.

 Du skal følge 7/30 dages-reglen for flytning af dyr


Følg anvisningerne i guiden Sådan lever du op til 7/30 dages-reglen

Ændret 18. oktober 2022