Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hvad skal jeg betale, når jeg har en virksomhed med transport af fødevarer?

​Hvis du har en virksomhed, der transporterer fødevarer, skal du betale flere gebyrer/afgifter til Fødevarestyrelsen.

​​​

Transporterer du fødevarer til andre virksomheder? Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold Du skal betale en årlig afgift på 710 kr. pr. virksomhed til finansiering af Fødevarestyrelsens rejsehold. Denne afgift opkræves alle engrosvirksomheder, herunder transportører. Alle virksomheder skal betale uanset om de i 2020 måtte blive udsat for kontrol af rejseholdet eller ej. Betalingen opkræves for virksomheder, der er autoriseret eller registreret pr. 1. september i det pågældende år. Afgiften forventes opkrævet i 1.februar 2021. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/%C3%85rlig-afgift-.aspx [Læs mere om afgiften] Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol på 557 kr. i 2021. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Aarlig-afgift-kampagnekontrol.aspx [Læs mere om afgiften] Du skal betale gebyr for godkendelse af transportbilen i visse tilfælde Hvis du varetager international transport af visse letfordærvelige fødevarer til eller fra et andet ATP-land skal lastbilen være godkendt. Godkendelsen er gebyrbelagt. Læs om ATP og gebyrer under lovgivningen nederst på siden Hvis du får opfølgende kontrolbesøg Hvis der i forbindelsen med ovenstående kontrol eller et tidligere opfølgende kontrolbesøg er konstateret overtrædelser, skal ske opfølgning. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-f%c3%a5r-et-ekstra-kontrolbes%c3%b8g.aspx [Læs mere om betaling for opfølgende kontrol/ekstrakontrol] §§ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx [Betalingsbekendtgørelse] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185807 [Bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176881 [Bekendtgørelse om betaling for godkendelse og syn m.m. af transportmateriel til letfordærvelige levnedsmidler (ATP)] Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol Du skal betale en årlig afgift til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol på 557 kr. i 2021. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Aarlig-afgift-kampagnekontrol.aspx [Læs mere om afgiften] Du skal betale gebyr for godkendelse af transportbilen i visse tilfælde Hvis man varetager international transport af visse letfordærvelige fødevarer til eller fra et andet ATP-land skal lastbilen være godkendt. Godkendelsen er gebyrbelagt. Læs om ATP og gebyrer under lovgivningen nederst på siden Hvis du får opfølgende kontrolbesøg Hvis der i forbindelsen med ovenstående kontrol eller et tidligere opfølgende kontrolbesøg er konstateret overtrædelser, skal ske opfølgning. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-f%c3%a5r-et-ekstra-kontrolbes%c3%b8g.aspx [Læs mere om betaling for opfølgende kontrol/ekstrakontrol] Ja Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/%C3%85rlig-afgift-.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Aarlig-afgift-kampagnekontrol.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-f%c3%a5r-et-ekstra-kontrolbes%c3%b8g.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Betaling_for_kontrol.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185807 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176881 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Aarlig-afgift-kampagnekontrol.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/N%c3%a5r-du-f%c3%a5r-et-ekstra-kontrolbes%c3%b8g.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021