Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Æglæggende høner – hvilke dyrevelfærdsregler gælder?

Regler om hold af æglæggende høner fremgår af dyreværnsloven, bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner samt visse andre bestemmelser. Heriblandt er der særlige regler for drift og indretning af produktionssystemer.

​​​​​​​​​​​​

Du skal overholde dyreværnsloven Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind. Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg. Du skal overholde de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr Fødevarestyrelsen har fastsat nogle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, det vil sige dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder. Bekendtgørelsen indeholder en række regler om personale, tilsyn, håndtering af syge og tilskadekomne dyr, optegnelser over døde dyr og medicinsk behandling, staldklima, automatisk og mekanisk udstyr, foder og vand med mere https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx [Læs mere om de generelle regler for beskyttelse af landbrugsdyr] Du skal overholde retningslinjerne for udegående dyr Det Veterinære Sundhedsråd har blandt andet udtalt sig om, hvornår udegående dyr er passende beskyttet mod vejr og vind i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Det er Fødevarestyrelsens opfattelse, at månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, og at der ofte er perioder med vinterlignende vejr i november og marts. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx [Læs mere om regler for udegående dyr] Du skal overholde særlige regler for drift og indretning af produktionssystemer Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner indeholder en række bestemmelser om drift og indretning af produktionssystemer til æglæggende høner. Bekendtgørelsen omhandler kun høner, der lægger æg til konsum, og altså ikke rugeægsproducerende høner. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse i besætninger med mindst 350 konsumægsproducerende høner. For alle produktionssystemer stilles blandt andet krav om: – at systemerne skal være indrettet, så hønerne ikke kan slippe ud – krav om lys, luftkvalitet, ventilation og støj – krav om, at høner på alle etager let kan tilses og tages ud. Æglæggende høner må holdes i stimulusberigede bure eller alternative produktionssystemer. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder-lovstof.aspx [Lovgivning vedrørende handelsnormer] (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Heste_og_landbrugsdyr/Sider/Heste_og_landbrugsdyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder-lovstof.aspx
Loading...
Ændret 6. september 2021