Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kemiske stoffer i nogle typer te

Teblade kan indeholde forskellige kemiske stoffer som fx PA (pyrrolizidinalkaloider), fluorid oog PAH (polycykliske aromatiske hydrokarboner). Vær derfor opmærksom på at variere valget af teer til hverdag.

Forurening med plantegiftstofferne pyrrolizidin-alkaloider i te Te-planter kan blive forurenet i nærheden af ukrudt, der naturligt producerer plantegiften PA (pyrrolizzidin-alkaloider). Kogende vand trækker effektivt PA fra teblade ud i teer som fx rooibos, camille, mynthe, fennikel, grøn te og specielle urteteer. Nogle plantearter tilhørende fx Kurveblomstfamilien og Rubladfamilien danner naturligt PA. PA-holdige fødevarer er uønskede, fordi de er giftige for leveren, og fordi de i dyreforsøg viser sig kræftfremkaldende og skadelige for arveanlæg. Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, har beregnet, at der kan være et højt samlet indtag af PA for særligt de voksne forbrugere i EU, der har et højt indtag af te. Det antages, at der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige effekt. Der er derfor en sundhedsmæssig begrundelse for at minimere borgernes indtag af disse stoffer. Særligt voksne, der dagligt drikker meget store mængder te, kan have et indtag, der giver anledning til sundhedsmæssig bekymring. Hvad kan du selv gøre? Indtil Fødevarestyrelsen har fået mere viden om indholdet i produkter på det danske marked, kan man som forbruger reducere sit indtag af PA ved at variere sit daglige indtag af te, købe forskellige mærker, og ligeledes drikke frugtte, da vi ikke har set indhold i disse. Dermed undgår man et dagligt, ensidigt og højt forbrug af bestemte teer, der kan udgøre en risiko, som beskrevet ovenfor. Det frarådes altid at lade små børn under tre år drikke te eller urtete Te kan også indeholder tjærestoffer (PAH´er) PAH’er er tjærestoffer, som typisk kommer i fødevarerne fra forurening i jorden eller fra processer ved tørring, røgning eller grillstegning af fødevarerne. Teblade bliver tørret, og denne proces kan foregå ved en direkte tørring, hvor luften kan indeholde PAH. De fleste PAH-forbindelser har en meget lav vandopløselighed og vil være bundet til tebladene efter brygning af teen, men fx for PAH stoffet anthraquinon kan op til 14 % gå over i den bryggede te. Te kan indeholde fluorid Flour er et grundstof der også kaldes fluorid. Indtag af fluorid kan give skader på knogler og påvirke hjernens udvikling hos børn. Der er i en ny undersøgelse fundet indhold af fluorid i drikkeklar te på op til 4 mg/liter og i naturligt mineralvand op til 2,5 mg/liter. Problemstillingen omkring naturligt mineralvand er dog kendt og er reguleret med EU regler. Der er ikke regler for fluorid indhold i te. I drikkevand er der en grænseværdi for fluorid på 1,5 mg/liter for maksimalt tilladeligt indhold. I naturligt mineralvand er der en EU grænseværdi på 5 mg/kg, men produkter med indhold højere end 1,5 mg/l skal mærkes med, at de ikke bør indtages regelmæssigt af spædbørn og børn under 7 år. Indholdet af fluorid i te skyldes en naturlig akkumulering i tebladene under vækst og er ikke en forurening. Tandpasta indeholder ofte fluor, da flourid i mundhulen kan beskytte mod huller i tænderne. Fødevarestyrelsen har anbefalinger om indtag af te til børn under 3 år på grund af indhold af pyrrolizidinalkaloider og PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner). Vejledningen er, at man kan reducerer indtaget af uønskede stoffer ved at variere sit daglige indtag af te, købe forskellige mærker og drikke frugtte. Det frarådes altid at lade små børn under 3 år drikke te eller urtete. (næste) (næste) (næste)
Loading...
Ændret 16. december 2020