Gå til navigation Gå til hovedindhold

Kend Kemien

Denne side samler en række guider om uønsket kemi

Udfyld blanket https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Tilmeldingsblanket_Dyrevelfaerdsmaerket.aspx [Udfyld og send blanketten her] – du får herefter en kvittering på mail. Brug af blanketten er ikke et krav, men sikrer os og dig, at vi får de nødvenlige informationer. Du er også velkommen til at sende os de efterspurgte informationer via e-Boks, Fødevarestyrelsens kontaktformular, mail, eller brevpost. Betingelser for godkendelse Betingelser for godkendelse Alle led i kæden skal være tilmeldt ordningen, for at kødet/mejeriproduktet kan få Dyrevelfærdsmærket – også slagteriet, mejeriet og andre virksomheder, der skal forarbejde kødet/mælken. https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=v1kmk0aqf_3 [Besætninger, som må producere til Dyrevelfærdsmærket får i CHR-registret en label med Dyrevelfærdsmærket] Øvrige betingelser for godkendelse kan findes i bekendtgørelsen nederst på siden. Kontrol af Dyrevelfærdsmærket Kontrol af Dyrevelfærdsmærket Hvis din besætning er økologiautoriseret, bliver den kontrolleret af Landbrugstyrelsen. Hvis din besætning ikke er økologiautoriseret, bliver kontrollen udført af Fødevarestyrelsen og, hvis du anvender et inspektionsorgan, også af dette inspektionsorgan. Kontrolbesøget sikrer, at besætningen lever op til kravene, inden besætningen kan få Dyrevelfærdsmærket. §§ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211637 [Bekendtgørelse nr. 1441 af 4. december 2019 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning] (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Tilmeldingsblanket_Dyrevelfaerdsmaerket.aspx https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=v1kmk0aqf_3 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211637
Loading...

 

 

Ændret 14. juli 2021