Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Baggrundserklæring til brug ved flytning af dyr af hestefamilien til en anden medlemsstat

Baggrundserklæring, som lægges til grund for embedsdyrlægens udstedelse af sundhedscertifikat ved flytning af dyr af hestefamilien til andre medlemsstater

​​​Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når dyr af hestefamilien flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz). 

Med dyr af heste familien menes dyr tilhørende slægten Equus (herunder heste, æsler og zebraer) samt dyr fremkommet ved krydsning heraf.

De nye certifikatkrav fremgår af EU's dyresundhedslov, som du kan læse mere om på denne side:

Gå til Dyresundhedsloven


Fødevarestyrelsen har udarbejdet nedenstående nye skrivbare blanket, som sikrer, at embedsdyrlægen modtager de nødvendige oplysninger til brug for udstedelsen af sundhedscertifikat.

Der er desuden udarbejdet en vejledning til, hvordan du udfylder den skrivbare erklæring, som du finder link til herunder.


Ny skrivbar blanket til brug for flytninger af dyr af hestefamilien til andre medlemsstater:
Gå til vejledningen: Sådan udfylder du baggrundserklæring til brug ved flytning af dyr af hestefamilien til en anden medlemsstat

​ 

Ændret 9. februar 2022