Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Baggrundserklæring til brug ved samhandel og eksport af kvæg til avls og levebrug

Erklæring vedrørerende attestationer for overholdelse af krav i forbindelse med udførsel af kvæg bestemt til avl og levebrug i andre EU- og samhandelslande.

Baggrundserklæringen danner grundlag for embedsdyrlægens attestation af sundhedscertifikatet, som skal ledsage en sending af kvæg bestemt til avl og levebrug i andre EU- og samhandelslande.

Såfremt embedsdyrlægen ikke modtager en korrekt udfyldt erklæring, kan der ikke udstedes sundhedscertifikat, hvorfor sendingen ikke må udføres. Knap til udfyldning af blanket

Vejledning til udfyldelse af erklæringen

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af både besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige.

Besætningsansvarlig kan være besætningsejer eller besætningsbruger. Det kan også være en medhjælper i besætning, når denne agerer på vegne af den besætningsansvarlige. 

Besætningsdyrlægens del

Besætningsdyrlægen starter udfyldelsen af erklæringen og anfører CHR-nummer, og eventuelt besætningsnummer, hvis dette er forskelligt fra CHR-nummeret, anføres på erklæringen.

Husdyrbrugets adresse skal oplyses.

Der skal således angives oplysninger, som svarer til den lokalitet, hvorpå dyrene befinder sig.

Besætningsdyrlægens besøgsdato skal oplyses.

Såfremt besætningsdyrlæge kan stå inde for, at den besætning på det husdyrbrug, som har har besøgt, lever op til de fire punkter, som besætningsdyrlægen attesterer for, skal han/hun stemple og underskrive erklæringen. 

Stemplet skal indeholde dyrlægens navn og autorisationsnummer. Det er ikke tilstrækkeligt blot at stemple med praksisstemplet.

Besætningsansvarliges del 

Den besætningsansvarlige fortsætter udfyldelsens af erklæringen, i forbindelse med afsendelse af dyrene.

Det er tilladt at kopiere så mange udgaver af den erklæring, som besætningsdyrlægen har udfyldt, og som der er behov for i forhold til afsendelse af dyr til samhandel, når blot dyrenes afsendelsesdato ligger inden for 35 dage af dyrlægens besøg.

Kvægenes øremærkenummer skal oplyses. Hvis der ikke er rækker nok på erklæringen til alle dyr i sendingen, kan entydig identifikation ske ved at vedlægge en dyreliste, (fx forsiden af kvægpasbestillingen), som underskreves af den besætningsansvarlige. De to dokumenter: baggrundserklæring og dyreliste, skal gensidigt referere til hinanden, fx ved at den besætningsansvarlige hæfter dokumenterne sammen og viftestempler og -underskriver dem. Felter der ikke anvendes bør overstreges. 

Det samlede antal dyr, erklæringen vedrører, skal oplyses.

Dato og klokkeslæt for dyrenes afsendelse fra besætningen oplyses.

Den besætningsansvarlige, som underskriver erklæringen, skal oplyse sit for- og efternavn, enten ved at stemple på erklæringen eller ved at skrive navnet med blokbogstaver.

Til slut undskriver den besætningsansvarlige erklæringen, såfremt han/hun kan stå inde for punkterne i ejererklæringsdelen.


Ved udførsel direkte fra besætning udleveres baggrundserklæringen til embedsdyrlægen, der skal syne dyrene.

Ved udførsel via et samlested udleveres baggrundserklæringen til chaufføren, som herefter afleverer baggrundserklæringen til embedsdyrlægen på samlestedet. 

 

Ændret 21. januar 2021