Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Baggrundserklæring til brug ved flytning af tamsvin til en anden medlemsstat

Baggrundserklæring, som lægges til grund for embedsdyrlægens udstedelse af sundhedscertifikat ved flytning af tamsvin til andre medlemsstater

​​Fra den 17. oktober 2021 skal nye EU certifikatregler anvendes, når tamsvin flyttes til andre medlemsstater (inkl. samhandelslande som Norge og Schweiz). 

De nye certifikatkrav fremgår af EU's dyresundhedslov, som du kan læse mere om på denne side:

Gå til Dyresundhedsloven

Med den nye erklæring, vil der ikke længere være behov for en erklæring fra besætningsdyrlægen.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet nedenstående nye blanket, som sikrer, at embedsdyrlægen modtager de nødvendige oplysninger til brug for udstedelsen af sundhedscertifikat.


Ny blanket til brug for flytninger af tamsvin til andre medlemsstater, som afgår fra og med 17. oktober 2021:OBS: Erklæringen vil blive gjort skrivbar snarest muligt.​​


Nedenstående blanket (baggrundserklæring) finder anvendelse ved udførsel af svin til og med 16. oktober 2021

​Baggrundserklæringen danner grundlag for embedsdyrlægens attestation af sundhedscertifikatet, som skal ledsage en sending af kvæg bestemt til avl og levebrug i andre EU- og samhandelslande.

Såfremt embedsdyrlægen ikke modtager en korrekt udfyldt erklæring, kan der ikke udstedes sundhedscertifikat, hvorfor sendingen ikke må udføres. 

Hvis der alene er tale om manglende attestation for kontrollerede opstaldningsforhold, vil der godt kunne udstedes sundhedscertifikat. Men embedsdyrlægen kan ikke attestere for overholdelse af krav om kontrollerede opstaldningsforhold. Dette kan få betydning for bestemmelsesstedet status i forhold til kontrollerede opstaldningsforhold.


Knap til udfyldning af blanket

Vejledning til udfyldelse af erklæringen

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af både besætningsdyrlægen og den besætningsansvarlige.

Besætningsansvarlig kan være besætningsejer eller besætningsbruger. Det kan også være en medhjælper i besætning, når denne agerer på vegne af den besætningsansvarlige. 

Besætningsdyrlægens del

Besætningsdyrlægen starter udfyldelsen af erklæringen og anfører CHR-nummer, og eventuelt besætningsnummer, hvis dette er forskelligt fra CHR-nummeret, anføres på erklæringen.

Husdyrbrugets adresse skal oplyses.

Der skal således angives oplysninger, som svarer til den lokalitet, hvorpå dyrene befinder sig.

Besætningsdyrlægens besøgsdato skal oplyses.

Såfremt besætningsdyrlæge kan stå inde for, at den besætning på det husdyrbrug, som har har besøgt, lever op til de fire punkter, som besætningsdyrlægen attesterer for, skal han/hun stemple og underskrive erklæringen. 

Stemplet skal indeholde dyrlægens navn og autorisationsnummer. Oplystningen kan også skrives med blokbogstaver. Det er ikke tilstrækkeligt blot at stemple med praksisstemplet.

Besætningsansvarliges del 

Den besætningsansvarlige fortsætter udfyldelsens af erklæringen, i forbindelse med afsendelse af dyrene.

Det er tilladt at kopiere så mange udgaver af den erklæring, som besætningsdyrlægen har udfyldt, og som der er behov for i forhold til afsendelse af dyr til samhandel, når blot dyrenes afsendelsesdato ligger inden for 35 dage af dyrlægens besøg.

Svinenes antal i forhold til kombinationen af alder i uger og øremærkenummer skal oplyses. Hvis der ikke er rækker nok på erklæringen til alle dyr i sendingen, kan entydig identifikation ske ved at vedlægge en dyreliste, som underskreves af den besætningsansvarlige. De to dokumenter: baggrundserklæring og dyreliste, skal gensidigt referere til hinanden, fx ved at den besætningsansvarlige hæfter dokumenterne sammen og viftestempler og -underskriver dem. Rækker der ikke anvendes bør overstreges. 

Det samlede antal dyr, erklæringen vedrører, skal oplyses. OBS - feltet er ved en fejl ikke gjort skrivbart. Hvis det ikke er udfyldt vil en accept af erklæringen bero på, at der i tabellen er angivet antal for hver anvendt række. 

Såfremt svinene siden fravænning (over 5 uger) har været holdt under kontrollerede opstaldningsforhold jævnfør Trikinforordningen, foretages intet i forhold til pkt. 5. Men har dyrene ikke være holdt under kontrollerede opstaldningsforhold, klikkes på den gule boks til venstre, hvorefter pkt. 5 overstreges. Får du overstreget pkt. 5 ved en fejl, kan du fjerne den igen ved at klikke på den gule boks til højre.

Dato og klokkeslæt for dyrenes afsendelse fra besætning oplyses.

Den besætningsansvarlige, som underskriver erklæringen, skal oplyse sit for- og efternavn, enten ved at stemple på erklæringen eller ved at skrive navnet med blokbogstaver.

Til slut undskriver den besætningsansvarlige erklæringen, såfremt han/hun kan stå inde for punkterne i ejererklæringsdelen.


Ved udførsel direkte fra besætning udleveres baggrundserklæringen til embedsdyrlægen, der skal syne dyrene.

Ved udførsel via et samlested udleveres baggrundserklæringen til chaufføren, som herefter afleverer baggrundserklæringen til embedsdyrlægen på samlestedet.


 
Ændret 12. oktober 2021