Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Baggrundserklæring til brug ved samhandel af slagtesvin, der skal slagtes i en anden medlemsstat

Erklæringen vedrører attestation for overholdelse af krav om kontrollerede opstaldningsforhold jævnfør Trikinforordningen.

Baggrundserklæring danner grundlag for embedsdyrlægens attestation for overholdelse af krav om kontrollerede opstaldningsforhold jævnfør Trikinforordningen, i forhold til svin, der sendes til slagtning i en anden EU medlemssstat.

Såfremt embedsdyrlægen ikke modtager erklæringen, kan der ikke attestere for overholdelse af krav om kontrollerede opstaldningsforhold i det sundhedscertifikat, som skal ledsage svinene til slagteriet. Dette kan få betydning for slagteriets håndtering af svinene og/eller af kødet. 


Knap til udfyldning af blanket 


Vejledning til udfyldelse af erklæringen

Erklæringen skal udfyldes og underskrives af den besætningsansvarlige.

Besætningsansvarlig kan være besætningsejer eller besætningsbruger. Det kan også være en medhjælper i besætning, når denne agerer på vegne af den besætningsansvarlige. 

CHR-nummer, og eventuelt besætningsnummer, hvis dette er forskelligt fra CHR-nummeret, anføres på erklæringen.

Husdyrbrugets adresse skal oplyses.

Der skal således angives oplysninger, som svarer til den lokalitet, hvorpå dyrene befinder sig.

For de svin, som erklæringen omfatter, skal der oplyses antal, alder i uger og øremærkenummer. Hvis der ikke er rækker nok på erklæringe, fx ved svin, der er individmærket, kan entydig identifikation ske ved at vedlægge en dyreliste, som underskreves af den besætningsansvarlige. De to dokumenter: baggrundserklæring og dyreliste, skal gensidigt referere til hinanden, fx ved at den besætningsansvarlige hæfter dokumenterne sammen og viftestempler og -underskriver dem. Rækker der ikke anvendes bør overstreges. 

Det samlede antal dyr, erklæringen vedrører, skal oplyses.

Såfremt svinene siden fravænning (over 5 uger) har været holdt under kontrollerede opstaldningsforhold jævnfør Trikinforordningen, foretages intet i forhold til pkt. 1. Men har dyrene ikke være holdt under kontrollerede opstaldningsforhold, klikkes på den gule boks til venstre, hvorefter pkt. 1 overstreges. Får du overstreget pkt. 1 ved en fejl, kan du fjerne den igen ved at klikke på den gule boks til højre.

Dato og klokkeslæt for dyrenes afsendelse fra besætning oplyses.

Den besætningsansvarlige, som underskriver erklæringen, skal oplyse sit for- og efternavn, enten ved at stemple på erklæringen eller ved at skrive navnet med blokbogstaver.

Til slut undskriver den besætningsansvarlige erklæringen, såfremt han/hun kan stå inde for punkterne i ejererklæringsdelen.


Ved udførsel direkte fra besætning udleveres baggrundserklæringen til embedsdyrlægen, der skal syne dyrene.

Ved udførsel via et samlested udleveres baggrundserklæringen til chaufføren, som herefter afleverer baggrundserklæringen til embedsdyrlægen på samlestedet.


Ændret 21. januar 2021