Gå til navigation Gå til hovedindhold

Værdier

Fødevarestyrelsen har vedtaget fem værdier, som skal kendetegne adfærden internt i organisationen og eksternt i forhold til interessenterne.

De fem værdier er

 • Ansvarlighed
 • Engagement
 • Faglighed
 • Troværdighed
 • Åbenhed.

Herunder kan du læse Fødevarestyrelsens beskrivelse af, hvad de fem værdier betyder.
 

Ansvarlighed

 • Vi påtager os et ansvar for egne arbejdsopgaver og styrelsens samlede opgaveløsning.
 • Vi har alle ansvar for at komme med forslag til forbedringer.
 • Vi er ansvarlige over for os selv og andre. 
 • Vi har alle ansvar for at fremme det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Engagement

 • Vi er engagerede, fordi vi arbejder efter prioriterede målsætninger.
 • Vi er motiverede og initiativrige, fordi vi inddrages, og fordi vores indsats gør en forskel.
 • Vi belønner ansvarlighed og engagement med ansvar samt selvstændige og udviklende arbejdsopgaver.

Faglighed

 • Vi arbejder professionelt, effektivt og målrettet.
 • Vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau.
 • Vi videreudvikler vores viden og kompetencer.
 • Vi opnår respekt og troværdighed gennem vores faglighed og engagement.

Troværdighed

 • Vi lægger vægt på at sige, hvad vi gør, og gøre det, vi siger.
 • Vi handler loyalt i enhver henseende. 
 • Vi skaber tillid og er derved troværdige.
 • Vi udfører vores arbejde, så resultatet er ensartet og konsekvent.

Åbenhed

 • Vi er åbne over for andres synspunkter og kommunikerer ligeværdigt i gensidig respekt. 
 • Vi er loyale ved videregivelse af informationer og vores beslutninger er klare, entydige og begrundede.
 • Vi deler viden til gavn for den fælles opgavevaretagelse.
 • Vi er åbne over for, at mennesker er forskellige.
Ændret 21. august 2017