Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevarestyrelsens ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens ledelsesgrundlag synliggør de krav og forventninger, der er, til god ledelse i styrelsen. Ledelsesgrundlaget skal bidrage til øget bevidsthed om egen lederadfærd, så den enkelte leder har bedre mulighed for at udnytte sine stærke sider og udvikle sine mindre stærke områder.

Det er ledelsens opgave at fremme Fødevarestyrelsens mission, vision og værdigrundlag – både på operationelt niveau i det daglige arbejde og på strategisk niveau i udviklings- og planlægningsøjemed.

 

Krav til god lederadfærd

 

I Fødevarestyrelsen er der opstillet fem centrale krav til god lederadfærd:
  • Lederen er positiv og imødekommende over for andre mennesker.
  • Lederen har udsyn og arbejder i strategiske helheder.
  • Lederen påtager sig ansvaret for, at de politiske mål og intentioner efterleves i hele organisationen.
  • Lederen udvikler løbende sine kompetencer.
  • Lederen har fokus på mål, resultater og kvalitetssikring.

 

Lederstillinger skal være attraktive for alle
Fødevarestyrelsen ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde den mest kvalificerede og professionelle medarbejderstab. Desuden er det styrelsens holdning, at en bredt funderet ledelsesgruppe giver en bedre ledelse. Derfor er det vigtigt, at det er attraktivt at søge lederstillinger i styrelsen for alle - uanset køn, alder og etnisk baggrund - og, at ledere har mulighed for at kombinere ledelse og familieliv.

 

 

Ledelse som en selvstændig disciplin

Fødevarestyrelsen ser ledelse som en selvstændig disciplin. Det betyder, at lederen både er ansvarlig for de administrative og økonomiske forhold, og er ansvarlig for et personale og et fagområde. Den konkrete vægtning af den faglige del er forskellig, alt efter hvilken lederfunktion der er tale om. God ledelse betyder derfor ikke, at man er den bedste inden for sit fagområde, men at man kan lede et fagområde med arbejde af høj kvalitet.

 

Fødevarestyrelsen gennemfører lederudviklingsforløb for både chefer og mellemledere.

 

Læs mere

 

 
Ændret 2. oktober 2019