Gå til navigation Gå til hovedindhold

Kompetenceudvikling i Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsens kompetencestrategi skal være med til at sikre, at medarbejderne og Fødevarestyrelsen udvikler sig i den rigtige retning i forhold til de opgaver, som styrelsen skal løse nu og i fremtiden.

Strategien er vedtaget i Fødevarestyrelsens hovedsamarbejdsudvalg i juni 2013. 

Formål med kompetencestrategien
Fødevarestyrelsens kompetencestrategi skal:
 • Styrke koblingen mellem styrelsens strategiske indsatsområder og kompetenceudviklingsindsats, således at kompetenceudviklingen medvirker til at styrke Fødevarestyrelsens samlede opgaveløsning.
 • Tydeliggøre hvilke krav, forventninger og muligheder der er til medarbejdere og deres opgaveløsning.
 • Skabe større effekt af de ressourcer, der bruges på strategisk kompetenceudvikling.

I arbejdet med kompetenceudvikling ønsker styrelsen at have fokus på, at:

 • Kompetenceudvikling skal virke.
 • Medarbejderne er dygtige, effektive og fagligt stærke.
 • Medarbejderne ved, hvordan de med deres opgaver og kompetencer bidrager til forretningsstrategien.
 • Kompetenceudvikling er et fælles ansvar med en god forberedelse og løbende opfølgning.
 • De rigtige muligheder for kompetenceudvikling stilles til rådighed.
 • Kompetenceudvikling er mange ting, bl.a. sidemandsoplæring, mobilitet, nye opgaver, mm.
MUS er omdrejningspunktet
I medarbejderudviklingssamtalen (MUS) omsættes kompetencestrategien til handling for den enkelte medarbejder. Det er i MUS’en, medarbejderen systematisk drøfter sin kompetenceudvikling med sin nærmeste leder.
 
Lederen er i MUS-processen forpligtet til at:
 1. Tydeliggøre hvordan medarbejderen bidrager til Fødevarestyrelsens forretning igennem sine opgaver.
 2. Tydeliggøre hvilke krav og forventninger der stilles til medarbejderens kompetencer og adfærd.
 3. Give løbende feedback gennem hele året, fx som afholdelse af mini-MUS, jævnlige statusmøder, mm.
Læs mere
 

 

 
Ændret 11. juli 2019