Gå til navigation Gå til hovedindhold

Intern audit

Fødevarestyrelsen gennemfører interne audits som en del af kvalitetssikringen

Interne audits er Fødevarestyrelsens direktions værktøj til at få viden om Fødevarestyrelsens kontrolsystemer og om den praktiske gennemførelse af kontrollen. Interne audits medvirker dermed til den løbende forbedring og udvikling af kontrolsystemerne og af kontrollen i forhold til Kontrolforordningens målsætninger og styrelsens strategiske mål.

Ved interne audits undersøges det gennem stikprøver, om kontrollen planlægges, gennemføres, tjekkes og justeres i overensstemmelse med Kontrolforordningen og vejledninger. Samtidig vurderes kvaliteten og ensartetheden af den praktiske gennemførelse af kontrollen og egnetheden af kontrolsystemet.

Fødevarestyrelsen har oprettet en særlig enhed – Intern Audit – til at gennemføre interne audits og til løbende at udvikle det nationale auditsystem i overensstemmelse med art. 6 i Kontrolforordningen. Enhedens beføjelser og opgaver er beskrevet i kommissoriet.

Enheden arbejder efter retningslinjerne i Kommissionens beslutning 2006/677, og de deri beskrevne principper om:

  • Uafhængighed
  • Åbenhed
  • Systematisk tilgang

Grundlaget for de int​​​​erne audits i Fødevarestyrelsen er et 3-årigt risikobaseret auditprogram, som er godkendt af Fødevarestyrelsens direktion. Programmet gennemgås årligt.

 
Læs mere

Kommissorium for Intern Audit, 2. udgave (PDF)

Revideret auditprogram 2022 (PDF)

Auditprogram 2020-2022 (PDF)

Auditprogram 2017-2019 (PDF)

Auditprogram 2014-2016 (PDF) 

 
Ændret 11. juli 2022