Gå til navigation Gå til hovedindhold

Det veterinære rejsehold

Fødevarestyrelsens veterinære rejsehold er en specialenhed i Fødevarestyrelsen, der løser opgaver med fokus på veterinærmedicin samt større veterinærsager med karakter af snyd og svindel.

​​​Rejseholdet agerer på baggrund af anmeldelser fra borgere og andre. Rejseholdet planlægger og gennemfører derudover kampagner og kontrolbesøg målrettet aktuelle problemer. Kontrolbesøg gennemføres i besætninger og hos dyrlæger i hele Danmark.

Har du oplysninger om manglende overholdelse af reglerne omkring veterinærmedicin, dyrevelfærd eller på andre veterinære områder, så kontakt rejseholdet.

Kontrollen skal oplyse hvem, der har anmeldt en overtrædelse.

Læs mere om nogle af de ting, rejseholdet arbejder med, under ”Opgaver” nedenfor.
 

Opgaver

Snyd og svindel

Rejseholdet er en specialenhed med fokus på systematiske overtrædelser af veterinærlovgivningen. Rejseholdet foretager dybdegående kontrol og har særligt fokus på sager med veterinærlovgivningen, fx medicin til dyr hos både dyreejere og dyrlæger.

Dyrevelfærd i besætninger

Rejseholdet:
• Udfører kampagner med fokus på dyrevelfærd i besætninger i hele Danmark.
• Varetager større, komplicererede eller landsdækkende dyreværnssager alene eller i samarbejde med de stedlige veterinærenheder.

Rejseholdet udfører kontrol med dyrevelfærd i besætninger med alle typer af produktionsdyr 
- Rejseholdet udfører kontrol med dyrevelfærd i besætninger med alle typer af produktionsdyr.

Veterinære lægemidler

Rejseholdet:
• Udfører kampagner med fokus på veterinærmedicin både i besætninger og hos dyrlæger i hele Danmark.
• Overvåger forbruget af antibiotika i landbruget via det, der populært kaldes ”gult kort”-ordningen.
• Varetager større, komplicererede eller landsdækkende medicinsager alene eller i samarbejde med de stedlige veterinærenheder.
• Kontrollerer veterinærmedicin i samarbejde med politiet, Sundhedsstyrelsen og SKAT.

Rejseholdet udfører medicinkontrol både hos dyrlæger og i besætninger 
- Rejseholdet udfører medicinkontrol både hos dyrlæger og i besætninger.
 

Dyrevelfærd ved transport 

Rejseholdet:
• Deltager i alle politiets kontroller med dyretransporter.
• Deltager i kampagner og andre transportkontroller på fx slagterier. 
• Varetager kontrol af slagtedyr, når de går om bord på transportmidler, sammen med den lokale veterinærenhed.

Rejseholdet hjælper politiet med at kontrollere dyrevelfærd hos dyr under transport og udfører kontroller med SKAT, politi og Su 
- Rejseholdet hjælper politiet med at kontrollere dyrevelfærd hos dyr under transport og udfører kontroller med SKAT, politi og Sundhedsstyrelsen omkring veterinærmedicin.


Andre aktiviteter

• Behandler anmeldelser af sager vedrørende dyrlæger. 
• Behandler sager vedrørende fraskrivelse eller fratagelse af dyrlægeautorisation.
• Informations- og kursusvirksomhed.

Rejseholdet informerer om gældende regler, kommende kampagner og ny lovgivning
- Rejseholdet informerer om gældende regler, kommende kampagner og ny lovgivning.
 
Hvem er vi
Fødevarestyrelsens rejsehold, Veterinær, består af 14 dyrlæger, 2 jurister og 1 sekretær. Rejseholdet ledes af dyrlæge John Larsen og souschef Majbritt Birkmose.
 
Rejseholdet har kontorer i Aalborg, Herning og Vejen. Rejseholdet samarbejder med andre myndigheder – både Sundhedsstyrelsen, SKAT, politiet og Landbrugsstyrelsen..
 
​Rapporter

2014

• Indfangning af slagtekyllinger og rengøring af transportmidler til fjerkræ - Kontrolkampagne 2014


2013

 

2012

 

2011

Ændret 30. juli 2020