Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Om det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab omfatter ca. 80 sygdomme hos husdyr, hvoraf nogle kan smitte mennesker. Udbrud af husdyrsygdomme kan have store konsekvenser for dyrevelfærden, erhvervet og eksporten.

​Husdyrsygdommene bekæmpes af hensyn til dyrenes velfærd og fødevaresikkerheden for at undgå faren for smitte af mennesker, opretholde eksporten af fødevarer og for at forbedre landmændenes produktionsøkonomi.

Nogle af de sygdomme, som der især er fokus på, er mund- og klovesyge, svinepest, fugleinfluenza og Newcastle disease hos fjerkræ.

De danske husdyrbestande bliver i det daglige overvåget for tegn på sygdomme og der bliver lagt vægt på forebyggelse.

Kriseberedskab ved udbrud
Et effektivt veterinært beredskab er vigtigt for at kunne indsætte de nødvendige ressourcer så tidligt som muligt i forløbet for at minimere udbruddets konsekvenser.
 
Ved udbrud bliver der iværksat et kriseberedskab, og der bliver gennemført en lang række kontrolforanstaltninger for at bekæmpe sygdommen og standse smittespredning i alle led af produktionen fra jord til bord.
 

Kontrolforanstaltningerne omfatter blandt andet forbud mod flytning af dyr og fødevarer i dele af eller hele landet, desinfektion og smittebeskyttelse på landbrug og i fødevarevirksomheder, aflivning af smittede dyrebesætninger og vaccination af husdyr.

Beredskab under løbende tilpasning
Det veterinære beredskab er løbende under ressourcemæssig tilpasning med henblik på at kunne håndtere kriser af samme omfang som dem, der er set i andre europæiske lande - fx udbruddet af mund- og klovesyge i UK i 2001 og i 2007 og udbruddet af fugleinfluenza i Holland i 2003.
 
Læs om Fødevarestyrelsens model for estimering af ressourcebehov, som er udarbejdet i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet.
 
Beredskabsplaner og beredskabsøvelser
To vigtige redskaber for det veterinære beredskab er beredskabsplaner og beredskabsøvelser.


Beredskabsplanerne indeholder en generel beredskabsplan, samt nogle sygdomsspecifikke, operationelle manualer for bekæmpelse af de enkelte husdyrsygdomme.

Beredskabsøvelser bliver afholdt med jævne mellemrum for at træne personalet i Fødevarestyrelsen og relevante samarbejdspartnere, samt for at teste beredskabsplanerne.

Vejledende smittebeskyttelses-foranstaltninger

 

Til praktiserende dyrlæger

Guide til hvad du skal gøre: Ved mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom - for dyrlæger

 
Film om det veterinære beredskab
Outbreak
 
Daily Surveillance
 
Ændret 17. september 2021